Vad stamceller kan göra och vad de är för något

Stamceller har enorm potential för framtidens forskning.
Vad stamceller kan göra och vad de är för något
José Gerardo Rosciano Paganelli

Skriven och verifierad av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 19 september, 2022

Det är nuförtiden inte ovanligt att man hör termen “stamceller” på nyheterna, men vet vi verkligen vad de är?

Stamceller är celler som har två viktiga egenskaper:

  • De är självförnyande: med andra ord kan dessa celler skapa nya celler.
  • De kan omvandlas till en eller flera typer av celler.

Ju fler celler som denna stamcell kan omvandlas till, desto större kommer dess differentieringsförmåga att vara. Genom att använda denna egenskap så kan vi klassificera de olika typerna av stamceller.

Stamcellsdifferentiering

Typer av stamceller.

Differentiering är inget mer än en process där stamcellen antar en egenskaperna hos en viss cell. Denna process uppstår då en stamcell antar den genetiska konfigurationen hos den cell som den kopierar.

Då den nya konfigurationen är klar så kommer stamcellen gradvis att få den kopierade cellens egenskaper. Efter några celldelningar kommer resultatet att vara en helt funktionell differentierad cell.

Klassificering av stamceller

Blå bild av stamcell.

Ett av de mest använda sätten att klassificera stamceller är genom att ta i beaktande deras differentieringsförmåga.

Det finns därmed fyra typer:

  • Totipotenta celler. Dessa celler har den största differentieringsförmågan. De kan skapa en hel organism, inkluderat tre embryonala bakterielager (endoderm, mesoderm och ektoderm) som är vävnader som formar gulesäcken och moderkakan. Den enda totipotenta mänskliga stamcellen är zygoten. Zygoten bildas då sperman befruktar ägget.
  • Pluripotenta celler. Pluripotenta celler kan skapa tre embryonala stamceller men kan inte forma en hel organism. En pluripotent cell kan exempelvis omvandlas till muskelfiber eller en tand.
  • Multipotenta celler. I den här gruppen med stamceller hittar vi heatopoietiska, neuronala och mesenchymala seller. De skapar lager med bakterielager. En hematopietisk cell kan differentieras till varje typ av blodkropp: röda blodkroppar, vita blodkroppar och trombocyter.
  • Unipotenta celler. Kan endast differentieras till en typ av cell. Dessa celler har den minsta förmågan att differentieras bland alla i denna grupp. Ett klart exempel på denna grupp hade varit epidermis-stamcellerna, som finns i det basala lagret i huden.

Vad kan stamceller göra?

Vad stamceller kan göra inom forskningen.

Inom medicin och forskning så är stamceller intressanta eftersom de kan differentieras. De ger oss stora möjligheter att avkoda vetenskapens största pussel.

Härunder tar vi upp några exempel:

  • Förstå mer hur en sjukdom utvecklas. I många fall vet vi precis vad som orsakar en sjukdom. Vi vet exempelvis att Alzheimers är ett resultat av en ackumulering av vissa protein som bryter ned hjärnans arkitektur. Vi vet dock inte hur denna process utvecklas: när händer den? Varför? Hur påverkar detta neuronernas funktioner under sjukdomens första skeden? Alla dessa frågor kan få ett svar tack vare stamceller. Genom att differentiera stamceller till neuroner in vitro kan forskarna reproducera sjukdomen och därmed upptäcka exakt vad som händer i det långa loppet.
  • Generera friska celler för att ersätta sjuka. Detta utövande är känt som “regenerativ medicin”. Det kan användas i ett flertal fall, såsom när en person lider av tredje gradens brännskador. Genom att använda stamceller från patientens egna hud kan forskarna generera ny epidermisk vävnad för att täcka det drabbade området.
  • Utvärdering av den nya medicinens effektivitet. Som vi alla vet måste ny medicin gå igenom många tester innan den kan kommersialiseras. Ett av dessa tester är det mänskliga testet. Genom att använda stamceller kan man generera interna mikromiljöer in vitro som påminner väldigt mycket om människorna som skulle kunna använda medicinen. Forskarna kan exempelvis prova en ny medicin för behandling av hjärtsjukdomar med hjärtvävnad som skapats med hjälp av stamceller.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.