Kännetecken för medfödd hjärtsjukdom

Medfödd hjärtsjukdom är en födelsedefekt som kan innebära olika svårighetsgrader. Därför varierar behandlingen med varje fall. Idag har överlevnaden ökat avsevärt.
Kännetecken för medfödd hjärtsjukdom
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 januari, 2023

Medfödd hjärtsjukdom är ett problem som drabbar cirka 1% av alla nyfödda. Det händer under graviditeten, under utvecklingen av barnets hjärta. Som ordet “medfödd” antyder, förekommer denna patologi redan vid födseln.

Statistik indikerar att medfödd hjärtsjukdom är den vanligaste födelsedefekten. Tack vare framstegen inom vetenskapen är antalet vuxna med detta problem idag större än de barn som är födda med det.

Vad detta betyder är att det är fler som överlever än som dör av detta tillstånd. Naturligtvis kräver de som tar sig till vuxen ålder kontinuerlig övervakning för att förhindra komplikationer.

Vad exakt är medfödd hjärtsjukdom?

Vad exakt är medfödd hjärtsjukdom?

Du kanske tänker att medfödd hjärtsjukdom är ett enda tillstånd men det finns många variationer av det. Det är i själva verket en grupp sjukdomar vars gemensamma kännetecken är närvaron av strukturella förändringar i hjärtat.

Dessa förändringar inträffar på grund av ett misslyckande i bildandet av organet under embryoperioden. Till exempel börjar barnets hjärta utvecklas efter befruktningen, men det är inte förrän vid den åttonde graviditetsveckan som dess utveckling avslutas.

Normalt sätt går hjärtats utveckling genom ett antal stadier. Generellt inträffar medfödd hjärtsjukdom när vissa av dessa stadier inte slutförs i tid. Således är resultatet ett onormalt hjärta.

Orsaker

I de allra flesta fall är det omöjligt att fastställa den specifika orsaken till medfödd hjärtsjukdom. Men Världshälsoorganisationen (WHO) påpekar ändå att vissa faktorer ökar risken. Dessa är:

 • Genetiska faktorer. Sjukdomshistoria i släkten ökar risken för att få en medfödd hjärtsjukdom. Liknande är det vanligtvis en del av kromosomfel eller genetiska syndrom, till exempel Downs syndrom och DiGeorges syndrom.
 • Infektioner. När mamman har infektioner såsom syfilis eller röda hund, ökar risken för missbildningar.
 • Näringsskick. Detta sker när mamman antingen är överviktig, har ett överskott på vitamin A eller saknar jod eller folsyra. Hon kan också ha diabetes vilket ökar sannolikheten för onormal fosterutveckling.
 • Miljöfaktorer. Exponering för vissa kemikalier, konsumtion av alkohol och/eller tobak samt användning av vissa mediciner ökar risken för utveckling av medfödda sjukdomar.

Symtom och typer av medfödd hjärtsjukdom

Hjärtat mitt i kroppen

Symtomen på hjärtsjukdom uppträder antingen direkt efter förlossningen eller några månader därefter. De huvudsakliga symtomen är:

 • Svårigheter att äta
 • Snabb andning
 • Lila eller blåaktiga läppar
 • Hämmad tillväxt

De olika typerna av medfödd hjärtsjukdom delas upp i tre grupper, nämligen:

 • Problem som kommer av överdrivet blodflöde genom lungorna. Det finns en ökning av tryck och ansträngning i lungorna vid dessa typer av patologier. Detta innefattar problem såsom:
  • Öppetstående duktus arteriosus (PDA)
  • AV-septumdefekt
  • Kammar- eller förmaksseptumdefekt
 • Problem med dåligt blodflöde genom lungorna. På grund av det får kroppen inte tillräckligt med syre. Således leder det till blå eller lila färg på läpparna. Detta kan leda till problem såsom:
  • Pulmonalisstenos
  • Fallots hjärtfel
  • Pulmonalisatresi eller kammarseptumdefekt
  • Transposition av de stora kärlen
  • Enkammarhjärta
  • Hypoplastisk vänsterkammare
  • Truncus arteriosus
 • Problem på grund av dåligt blodflöde i kroppen. Missformade hjärthåligheter eller blockeringar i blodkärlen förhindrar blodpassagen ut i kroppen. Detta kan vara förträngning av stora kroppspulsådern eller aortastenos.Läs: Vitlökssoppa för ett hälsosamt hjärta

Andra saker att reflektera över

För att förhindra medfödd hjärtsjukdom måste en blivande mamma genomföra regelbundna läkarundersökningar under graviditeten. Hon måste även enbart använda mediciner som är godkända av hennes läkare, och bör försöka undvika exponering för skadliga kemikalier.

Om den gravida kvinnan har diabetes måste blodsockernivån hållas under kontroll. Men oavsett hur mycket en person tar hand om sig själv är det ibland omöjligt att förhindra medfödd hjärtsjukdom. Detta beror på att genetiska faktorer spelar en enorm stor roll i detta.

Det finns olika allvarlighetsgrader av medfödd hjärtsjukdom. Det beror på missbildningens art och svårighetsgrad. Ibland måste hjärtsjukdomen tas om hand så snart barnet föds och vid andra tillfällen kan du ta hand om hjärtsjukdomen medan barnet växer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Granado, F. M., & de Cardiología Pediátrica, S. (2008). Epidemiología de las cardiopatías congénitas. Servicio de Cardiología Pediátrica, Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid.[Consultado el 10 de junio de 2013]. Disponible en www.secardioped/protocolos.es
 • Friesen, R. H. (2010). Cardiopatía congénita. In Anestesia. Secretos. https://doi.org/10.1016/b978-84-8174-941-0.50061-6
 • Born, D. (2009). 8. Cardiopatia congênita. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. https://doi.org/10.1590/s0066-782×2009001300008

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.