10 ofta ignorerade symtom på hjärtsjukdom

Trots att symtomen kan vara på grund av en mindre allvarlig sjukdom bör du underrätta din läkare för att undvika risker.
10 ofta ignorerade symtom på hjärtsjukdom
Maricela Jiménez López

Granskad och godkänd av läkare Maricela Jiménez López.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Hjärtsjukdom är den ledande orsaken till dödsfall över hela världen och leder till fler dödsfall än alla typer av cancer och kroniska sjukdomar. Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) dog runt 17,3 miljoner människor runt om i världen under 2008 som en konsekvens av kardiovaskulär sjukdom. Denna siffra uppskattas öka till 23 miljoner innan år 2030. Därför är det så viktigt att känna till vanliga symtom på hjärtsjukdom.

Varför orsakar hjärtsjukdomar så många dödsfall? Många hjärtproblem är resultatet av dåligt näringsintag, en stillasittande livsstil, miljöföroreningar eller tobaksbruk, bland annat.

En av anledningarna till varför detta hälsoproblem orsakar så många dödsfall världen över är dock på grund av att människor ignorerar varningstecken och symtom, och därför dröjer för länge med att söka professionell hjälp. Majoriteten av alla symtom på hjärtsjukdom är inte allvarliga och kan lätt misstas för symtom på andra sjukdomar.

Att lära sig att känna igen symtomen på hjärtsjukdom kan rädda liv. Så att hålla sig informerad är ett steg mot förebyggande. Nedan delar vi med oss av tio symtom på hjärtsjukdom som du inte bör ignorera.

Yrsel och svårigheter att andas

Yrsel och svårigheter att andas är tecken som kan indikera en hjärtattack. Dessa typer av symtom kan leda till att man tappar medvetandet och indikerar abnormiteter i hjärtat, såsom arytmi.

Trötthet

trötthet kan vara ett symtom på hjärtsjudom

Detta symtom drabbar främst kvinnor och kan inträffa under en hjärtattack eller dagar, timmar och veckor innan. Ofta kan trötthet indikera hjärtsvikt.

Självklart kan detta symtom även vara ett tecken på andra sjukdomar eller åkommor. Det är bäst att rådfråga en läkare för att få rätt diagnos.

Illamående eller aptitbrist

Många upplever illamående och kräkningar medan de drabbas av en hjärtattack. Vidare kan symtom som uppsvälld buk på grund av hjärtsvikt störa aptiten.

Bröstsmärtor

Bröstsmärtor är ett klassiskt symtom på hjärtattack, men inte i alla fall. Jean C. McSweeney, forskare vid University of Arkansas School of Medical Science and Disease, sade att det är det första symtom som folk håller utkik efter, men som inte alltid visar sig.

McSweeney sade att denna smärta känns som “en elefant som sitter på bröstet”, men kan även visa sig i form av en obehaglig känsla av tryck.

Smärta på andra delar av kroppen

Kroppssmärta

Bröstsmärtor är den vanligaste smärtan som rapporteras under hjärtattacker. Denna smärta kan dock sträcka ut sig till armar, armbågar, ryggrad, nacke, käke och buk. I vissa fall visar sig smärtan faktiskt inte i bröstet, utan i andra delar av kroppen.

Oregelbunden puls

Ändring av pulsen då och då anses vara normalt, men när oregelbundenheten kommer tillsammans med svaghet, yrsel eller svårigheter att andas kan det vara ett tecken på hjärtattack, hjärtsvikt eller arytmi.

Andfåddhet kan vara ett symtom på hjärtsjukdom

Att tappa andan utan att anstränga sig särskilt mycket eller när man vilar kan vara ett tecken på lungsjukdomar som astma eller kronisk pulmonell obstruktion. Samtidigt kan det även vara ett tecken på hjärtattack eller hjärtsvikt.

Under en hjärtattack kan svårigheter att andas ackompanjeras av bröstsmärtor, men inte i alla fall.

Svettningar

Svettningar kan vara ett symtom

Att få kallsvettningar, speciellt när man vilar, är ett tecken på hjärtattack. Det visar sig direkt innan en hjärtattack.

Inflammation

Att drabbas av hjärtsvikt kan orsaka en ansamling av vätskor i kroppen. Svullnaden blir märkbar i fötter, fotleder, ben och buk.

Blekt eller sjukt utseende

Många ser bleka eller gråa ut innan de drabbas av en hjärtattack. När blodtrycket sänks ser personen märkbart sjuk ut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Association, A. H. S. (2015). Heart Disease and Stroke Statistics. American Heart Association. https://doi.org/10.1161/01.cir.0000441139.02102.80
  • W H O. (2013). WHO Cardiovascular diseases (CVDs).
  • Quah JL, Yap S, Cheah SO, et al. Knowledge of signs and symptoms of heart attack and stroke among Singapore residents. Biomed Res Int. 2014;2014:572425. doi:10.1155/2014/572425
  • Gaziano T, Reddy KS, Paccaud F, et al. Cardiovascular Disease. In: Jamison DT, Breman JG, Measham AR, et al., editors. Disease Control Priorities in Developing Countries. 2nd edition. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; 2006. Chapter 33. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11767/ Co-published by Oxford University Press, New York.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.