Hur du överlever en hjärtattack om du är ensam

maj 18, 2019
Aspirin är en antikoagulantia som hjälper dig att förbättra blodflödet.

Blotta tanken att du kan drabbas av en hjärtattack(hjärtinfarkt) när som helst är skrämmande eftersom följderna i många fall är dödliga. Men det du bör vara mest rädd för är att inte vara förberedd i händelse av att du drabbas, särskilt om det skulle ske när du är ensam.

Att veta hur du ska hantera symtomen på en hjärtattack kan vara avgörande för att rädda ditt liv. I många fall är det svårt att agera om du är ensam, men om du följer dessa rekommendationer kan du öka dina chanser att överleva händelsen och få läkarvård i tid.

Är en hjärtattack detsamma som ett hjärtstopp?

Innan vi går in på våra rekommendationer för att överleva en hjärtattack om du är ensam är det viktigt att klargöra skillnaden mellan ett hjärtstopp och en hjärtattack. Människor gör ofta misstaget att tro att det är samma sak när det i själva verket inte är det.

Även om både hjärtstopp och hjärtinfarkt (den medicinska termen för en hjärtattack) orsakas av dålig cirkulation och otillräcklig blodtillförsel till hjärtat uppvisar de olika symtom.

Hjärtstopp

Hjärtstopp inträffar när cirkulationen i kroppen saktar ner, vilket gör att hjärtats sammandragningar blir oregelbundna eller försvagas. Som ett resultat får kroppen inte längre tillräcklig syreförsörjning där det behövs och personen förlorar medvetandet när det börjar påverka hjärnan.

En hjärtattack däremot uppstår när blodflödet reduceras till en viss del av hjärtat, oftast på grund av en blockerad artär. Som ett resultat kommer vävnaden i denna del av hjärtat att börja dö, och om detta inte behandlas kan denna försämring av tillgången på blod och syre orsaka allvarlig skada på hjärtmuskeln.

Vanliga symtom i samband med hjärtattack som kan fungera som en tidig varningssignal inkluderar bröstsmärtor, andnöd, hjärtklappning, överdriven svettning, illamående, trötthet, yrsel och mycket mer.

Så nu när du vet skillnaden mellan tillstånden ska vi berätta för dig hur du ska agera för att öka dina chanser att överleva om du drabbas av en hjärtattack när du är ensam. Detta är viktigt: Det finns ingen idiotsäker metod för att överleva en hjärtattack, men det vi kommer att dela med dig kan fortfarande rädda ditt liv.

Vad ska du göra om du drabbas av en hjärtinfarkt?

Hjärtat i kroppen

  • Först och främst måste du ringa 112 om du känner smärta och obehag i hjärtregionen som väcker misstankar. Om du redan har diagnostiserats med någon form av hjärtsjukdom ska du kontakta din ordinarie läkare omedelbart. Om du kör bil och börjar uppleva något av symtomen ska du stanna och ringa 112 så snart som möjligt.
  • Oavsett hur nära du har till en akutmottagning eller vårdcentralfår du inte under några omständigheter försöka köra dit själv. Du kan förlora medvetandet under körning, vilket kan orsaka en olycka som kan skada både dig själv och andra.
  • Om du redan tar någon form av läkemedel för din hjärtsjukdom är det möjligt att du har en betablockerare till hands. Ta en medan du väntar på att hjälpen ska komma fram. Om det här är din första hjärtattack, och du inte är allergisk mot något ämne som hittas i aspirin, ska du ta en aspirin så fort som möjligt. Aspirin hjälper till att förebygga blodproppar och förbättrar blodflödet genom att vidga artärerna. Detta kan bidra till att problemet inte förvärras medan du väntar.
  • I alla lägen då så är möjligt måste du hålla dig stilla för att undvika att sätta press på hjärtmuskeln.

Hjärtstopp och hjärtinfarkt

Nu när du vet vilka åtgärder du bör vidta för att bemöta en hjärtattack när du är ensam kanske du undrar: varför var det så viktigt för oss att förklara skillnaden mellan hjärtstopp och hjärtattacker? Tja, chansen finns att du har läst åtminstone lite om hjärt- och lungräddning antingen på nätet eller på en kurs, och då vet du att detta är något som endast bör ges under en hjärtattack.

Även om denna metod har räddat livet på många människor är det viktigt att veta att det inte är lämpligt att använda den för att behandla ett hjärtstopp. Ofta klargör inte dessa typer av artiklar skillnaden mellan de två tillstånden, och en hel del människor är fortfarande osäkra på vad de ska göra för att hantera dem. Förhoppningsvis har denna information kastat lite mer ljus över ämnet!

  • Markenson, D., Ferguson, J. D., Chameides, L., Cassan, P., Chung, K. L., Epstein, J., … Singer, A. (2010). Part 17: first aid: 2010 American Heart Association and American Red Cross Guidelines for First Aid. Circulation. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.971150