Thumb Author Leonardo Biolatto

Leonardo Biolatto

Medicinsk specialist i medicinsk revision och i familje- och ambulatorisk medicin


Medicinsk specialist i medicinsk revision och i familje- och ambulatorisk medicin. Leonardo Biolatto har arbetat som skribent och extern granskare av vetenskapliga publikationer och har genomfört folkhälsoprojekt med fokus på att förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Om författaren

Examen i medicin från National University of Córdoba, Argentina (2008). Han har en magisterexamen i hälsofrämjande och social utveckling, i en gemensam examen från Public University of Navarra och University of Bordeaux (2017). Han är också specialist i familje- och ambulatorisk medicin vid det italienska sjukhuset i Buenos Aires (2012) och i medicinsk revision certifierad av National Technological University (2019). Han har också ett diplom i Education for Health and Integral Development från Grupo Congreso de Educación (2011). Han har arbetat som primärvårdsläkare och lett folkhälsoprojekt relaterade till att förbättra livskvaliteten för utsatta befolkningsgrupper. Dessutom tjänstgör han som extern granskare av indexerade vetenskapliga publikationer, om ämnen som behandlar ungdomars hälsa, problematisk alkoholkonsumtion, hälsofrämjande och medicinsk utvärdering. Han har publicerat vetenskapliga artiklar om sexuell och reproduktiv hälsa och om ungdomars alkoholism. Likaså har han samarbetat i vetenskapliga arbeten av direktoratet för mental hälsa och missbruk vid Argentinas hälsoministerium. Hans favorithobby är att fånga naturen genom kameralinsen.