Vad är diplopi? Lär dig mer om synstörningen som Marc Márquez har

Den spanska racerföraren lider återigen av dubbelseende. I den här artikeln ska vi berätta allt om diplopi och vad det innebär.
Vad är diplopi? Lär dig mer om synstörningen som Marc Márquez har
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Nyheten att Marc Marquez har diplopi har upprepats några gånger i liv och professionella karriär. Nu senast, efter hans olycka i Mandalika medan Moto GP-testerna pågick, har hans tillstånd kommit tillbaka.

Så vitt vi vet har Márquez haft detta problem ganska länge. Faktum är att varje gång ett kranioencefaliskt trauma äger rum, dyker diplopi upp igen. Men detta handlar inte om en mindre skada här, utan med verkligt allvarliga effekter som till och med är livshotande.

Den bakomliggande orsaken är förlamning av den fjärde kranialnerven på höger sida. Detta ändrar funktionen hos den överlägsna sneda muskeln på samma sida. Det gör att ögongloberna inte har tillräckligt med plats, och dubbelseende uppträder.

Vad är diplopi?

Marc Márquez diplopi gör att han har en duplicerad visuella uppfattningen av ett objekt. Enkelt uttryckt talar vi om dubbelseende.

Vi har förmodligen alla upplevt detta någon gång, men bara tillfälligt. Störningen kan dock konfigureras som en mer kronisk och ihållande klinisk bild förknippad med svårare syntillstånd såväl som med neurologiska störningar.

Sammantaget finns det två huvudtyper av diplopi:

  • Monokulär diplopi: Detta uppträder med endast ett öga öppet.
  • Binokulär diplopi: Detta är endast uppenbart med båda ögonen öppna och man upplever det således inte när ena ögat är stängt.
diplopi Marc Márquez examen
Diplopi är ett symptom som många människor ibland uppfattar. Vad en professionell måste göra är att fastställa orsaken.

Orsakerna till diplopi

Eftersom monokulär och binokulär diplopi inte är samma sak, har de också olika etiologier. Det vill säga att orsakerna till varje form tenderar att vara olika.

Katarakt, keratokonus och astigmatism är de vanligaste orsakerna till den monokulära varianten. Alla dessa tillstånd innebär en förändring av ljusets passage till näthinnan. Det innebär att ljusets strålar inte lyckas nå längst bak i ögat, där de ska stimulera receptorerna korrekt.

Å andra sidan orsakas binokulär diplopi ofta av myasthenia gravis och förlamning av de oculomotoriska kranialnerverna. Dessa nerver benämns med de romerska siffrorna III, IV och VI. Precis, Marc Márquez diplopi innebär att han för tillfället har en förlamning av nummer IV .

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: 6 tips för att förbättra din syn naturligt och utan kirurgi

Marc Márquezs historia med diplopi

Som vi redan nämnt är det inte första gången som Marc Márquez lider av dubbelsyn. Enligt våra uppgifter är det faktiskt den fjärde. Den första gången han drabbades var i hans ungdom, när han tävlade i det spanska hastighetsmästerskapet. En skallskada ledde till en kompression av vissa ögonmuskler vilket hindrade korrekt visuell anpassning. Men eftersom det var ett inflammatoriskt tillstånd förbättrades han snabbt.

En tid senare, 2011, råkade han ut för en ny olycka, och ansamlingen av vätska runt ögonbanan orsakade ett återfall av dubbelsyn. Han fick behandling och förväntades återhämta sig spontant, men det hände inte. I samma veva upptäcktes faktiskt att det fanns en förlamning i hans fjärde kranialnerv. Därför fick han i början av 2012 en kirurgisk behandling av detta.

Marc Márquez tredje fall med diplopi var i oktober 2021 efter en träningsolycka. Detta var inte en allvarlig situation, dock uppstod symtomet lite senare varpå hans ögonläkare bekräftade det. Återigen var det en nervförlamning som låg bakom. Den här gången behövde dock han ingen operation utan återhämtade sig spontant.

Efter den senaste rapporten efter Moto GP-olyckan, har hans läkare funnit att det finns ytterligare ett fall av dubbelseende, möjligen som ett återfall av det som uppstod 2021. Även om det är mindre allvarligt den här gången, är det troligen också relaterat till samma förlamning av den oculomotoriska nerven. Hittills har man beslutat att inte operera ännu, utan idrottaren kommer i stället att gå igenom en behandling och nödvändiga uppföljningar.

Moto GP
Motorcykeltävlingarnas höga hastigheter utsätter ofta förare för allvarliga skador.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också gillar att läsa: Transversell myelit: Symptom, orsaker och behandlingar

Vilken framtid väntar Marc Márquez?

Marc Márquez har alltså en erfarenhet av tillståndet av diplopi där han har genomgått både konservativa och kirurgiska behandlingar. Det första alternativet är alltid att vänta på spontant tillfrisknande innan man beslutar om en intervention.

“Det känns som att jag har déjà vu… Under resan tillbaka till Spanien började jag uppleva obehag i synen, och vi bestämde oss för att uppsöka läkaren Sanchez Dalmau, som bekräftade att jag har en ny episod av diplopi.” – Marc Márquez på Twitter

Den spanska motorcyklisten känner till situationen och har inget annat botemedel till hands än att vänta. Förlamning av denna typ på grund av kranioencefaliskt trauma representerar endast cirka 25 % av alla störningar i den fjärde kranialnerven. Lyckligtvis är det dock även dessa typer av skador som är minst benägna att kräva operation. Marquez erfarenhet hittills visar att det inte kommer att leda till några omedelbara följder som kommer att hindra honom från att sätta sig i sin bil igen.

Han kommer att fortsätta tävla. Risken för en olycka är inneboende i hans yrkeskarriär, och det har han vetat sedan han var ung.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moreno Ramos, T., and R. García-Ramos García. “Alteraciones de la motilidad ocular: parálisis de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto y otras causas de diplopía.” Neurología Suplementos 3.8 (2007): 60-67.
  • Carreras, Anna Camós, et al. “Paresia del cuarto nervio craneal.” Annals d’oftalmologia: òrgan de les Societats d’Oftalmologia de Catalunya, Valencia i Balears 28.2 (2020): 4.
  • Danchaivijitr, C., and C. Kennard. “Diplopia and eye movement disorders.” Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 75.suppl 4 (2004): iv24-iv31.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.