Varning: Rökning kan skada ögonen

Alla känner inte till att rökning kan påverka ögonen. Rökare bör dock gå till en ögonläkare regelbundet för att kontrollera sina ögon.
Varning: Rökning kan skada ögonen

Senaste uppdateringen: 26 april, 2022

Rökning kan skada ögonen och praktiskt taget hela kroppen. När det gäller ögonen ger skadorna som kan orsakas av rökning upphov till en mängd olika problem, från konjunktivit till total blindhet. Detta är ytterligare en anledning till att göra sig av med en vana som har blivit den främsta dödsorsaken som går att undvika i världen.

Tobakens skadliga effekter på andningssystemet och det kardiovaskulära systemet är välkända. Det är dock inte många som är medvetna om att rökning kan skada ögonen, även permanent. Enligt uppskattningar är bara en av fem rökare medveten om denna risk.

Man tror att rökare löper dubbelt så stor risk att förlora synen som icke-rökare. Skadorna kommer främst från tobaksrök, eftersom den innehåller giftiga ämnen som till en början orsakar irritation, men som sedan kan leda till mer allvarliga skador på ögongloben. Rökning kan även skada ögonen på passiva rökare.

Hur kan rökning skada ögonen?

En man som tänder en cigarett med en tändare.
Rökning kan skada ögonen på olika sätt och i olika grad.

De huvudsakliga tillstånden som cigaretter, cigarrer och pipor kan ge upphov till är följande:

 • Torra ögon. Detta visar sig som klåda och strävhet när ögonlocket rör sig över ögat. Det kommer sig av en obalans i den naturliga tårproduktionen. Ögat blir rött och synen kan bli suddig. På lång sikt kan det leda till ärrbildning i hornhinnan.
 • Grå starr. Grå starr är en grumling av linsen som suddar synen. Detta tillstånd kan man endast åtgärda med en operation.
 • Diabetisk retinopati. Hos diabetiker kan rökning leda till skador på blodkärlen i näthinnan. Detta orsakar suddig och ofokuserad syn, vilket så småningom kan leda till blindhet.
 • Makuladegeneration. Rökare är tre gånger mer benägna att utveckla detta tillstånd. Det minskar den centrala visionen och förmågan att se små detaljer. Det går att behandla, men det finns inget medel som botar det helt.
 • Optisk neuropati. Detta är en plötslig synförlust som kommer av blockering av blodtillförseln till ögat. Det kan leda till permanent blindhet.
 • Inflammation i iris, eller uveit. Denna sjukdom skadar iris och ciliarkroppen och kännetecknas av ögonrodnad, synproblem och smärta.

Symptom på tillståndet

Ögontillstånd går ofta obemärkta förbi av rökare, delvis för att vissa av dessa problem inte orsakar symptom i de tidiga stadierna av sjukdomen. Därför är det bäst att gå på regelbunden kontroll hos en ögonläkare.

I synnerhet bör du rådfråga din läkare när några av dessa symptom uppträder:

 • Suddig syn
 • En suddig fläck i mitten av synen
 • Du känner att du behöver mer ljus för att kunna läsa
 • Du ser vågformer som raka linjer
 • Svårigheter med att känna igen ansikten
 • Klåda och frekvent rodnad i ögonen
 • Svårigheter med att se detaljer i bilder

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Så minskar du symptom på torra ögon på grund av skärmanvändning

Rökning under graviditeten

En kvinna som sitter med en brinnande cigarett mellan fingrarna.

Rökning ökar risken för för tidig förlossning. Detta kan i sin tur leda till ett allvarligt ögonproblem som kallas “för tidig retinopati”, vilket i vissa fall orsakar total blindhet.

Likaså löper mödrar som röker under graviditeten fem gånger större risk att få barn som lider av bakteriell hjärnhinneinflammation under barndomen. Denna sjukdom leder till allvarliga synproblem och ögoninfektioner.

Det är viktigt att vara medveten om att dessa faror inte bara gäller för mammor som själva röker, utan även för dem som befinner sig i miljöer där de utsätts för rök. Rökning bör inte tillåtas i en gravid kvinnas miljö.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Symptom på grå starr och hur du själv kan behandla det

Om rökning kan skada ögonen, vad kan vi göra?

Den hälsosammaste åtgärden är att sluta röka. Hur svårt det än kan tyckas så lyckas tusentals människor i världen göra det varje dag. Det bästa man kan göra är att gå till en läkare och be om hjälp att vänja sig av med tobak. Det finns mediciner och metoder, som exempelvis meditation, som avsevärt ökar chanserna att uppnå detta mål.

Samtidigt som du arbetar med att sluta röka måste du också besöka en ögonläkare regelbundet. Detta hjälper dig att förebygga ögonsjukdomar som kan uppstå till följd av rökning. Det är också en bra idé att träna och äta en kost som är rik på gröna bladgrönsaker och fisk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Damián, J., Pastor-Barriuso, R., Armadá, F., & Arias, L. (2006). Epidemiología de la degeneración macular asociada con la edad. Situación en España.
 • Buompadre, M. C. (2013). Neuropatía óptica aguda: diagnósticos diferenciales. Revista de neurología, 57(1), 139-147.
 • Ruiz, A. M., Gómez, I. R., Rubio, C., Revert, C., & Hardisson, A. (2004). Efectos tóxicos del tabaco. Revista de toxicología, 21(2-3), 64-71.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.