Orsaker till lungcancer och relaterad diagnos

Cancer innebär att det förekommer en okontrollerbar tillväxt av celler som invaderar andra vävnader. Cellerna kan bli farliga p.g.a. defekter eller mutation i deras DNA.
Orsaker till lungcancer och relaterad diagnos

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Vad finns det för orsaker till lungcancer? Det ska vi tala om i dagens artikel.

Lungcancer är en av de ledande dödsorsakerna i världen. Det är tyvärr svårt att upptäcka den i dess inledande skeden, vilket gör det svårt att upprätta en effektiv behandling i tid.

Då diagnosen ofta kommer senare så har man inte alltid goda chanser. Läs vidare för att lära dig vad som orsakar lungcancer.

I de flesta fall kan celler upptäcka och reparera skadat DNA. Om en cell är ordentligt skadad och inte kan reparera sig själv så aktiveras programmerad celldöd, eller apoptos.

Cancer uppstår då skadade celler växer, delas och sprids onormalt istället för att förstöra sig själva.

Det finns vissa riskfaktorer som bidrar till att cancerceller uppstår. Dessa riskfaktorer inkluderar genetik, förorenad luft, etc. Den mest uppenbara faktorn är dock tobaksanvändning.

Orsaker till lungcancer: tobak

Kvinna som röker.

Sedan 1876 då den första cigarettrullaren uppfanns så har tobak varit tillgängligt för många. Denna typ av cancer var vid denna tid inte en vanlig sjukdom.

Allt eftersom tiden gick så blev rökning alltmer populärt och antalet cancerfall ökade också kraftigt.

Runt 90% av alla fall av lungcancer är relaterade till tobaksanvändning. Radon, gas, föroreningar, gifter och andra faktorer som bidrar till de kvarstående 10%.

Både cigaretter och röken innehåller över 70 carcinogena kemikaliska substanser. Några av dem är följande:

 • Arsenik (insektsmedel)
 • Benzen (tillsats i bensin)
 • Bly (en väldig giftig metall)
 • Kadmium (en batterikomponent)
 • Isopren (används för att göra syntetiskt gummi)

Cigarettrök är fyllt med tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA) som anses vara väldigt cancerframkallande.

Vikten av cilier

Cigarettrök kan skada och ha ihjäl cilier – de celler som förekommer i andningsvägarna.

Cilierna tar bort gifter, carcinogener, virus och bakterier. Eftersom cigaretter skadar eller förstör cilier så kan alla de skadliga ämnena ansamlas i lungorna och skapa en mängd olika problem från infektioner till cancer.

Riskfaktorer och orsaker till lungcancer

 • Genetik. Det finns tyvärr också patienter som utvecklar lungcancer utan någon relaterad medicinsk historia.
 • Att dricka vatten som innehåller en hög koncentration av arsenik. Detta kan öka risken för att utveckla denna sjukdom. Det är dock inte klart hur processen uppstår.
 • Tobaksanvändning.

Orsaker till lungcancer: passiv rökning

Andrahandsrökning är en av våra vanligaste orsaker till lungcancer.

Tobaksrökare utsätter andra för en risk att utveckla lungcancer. En icke-rökare som lever med en rökare löper 20-30% högre risk att drabbas av denna sjukdom p.g.a. den omgivande röken.

Radon

Rökare som utsätts för denna risk löper en högre risk för att utveckla denna sjukdom än icke-rökare. Radon är en naturgas, men den kan komma in i hemmen och ackumuleras i exempelvis källare.

Orsaker till lungcancer: luftföroreningar

Luftföroreningar bidrar till utvecklingen av lungcancer. Föroreningar i luften, som dieselångor, kan leda till att vissa personer utvecklar denna sjukdom.

Runt 5% av alla fall med lungcancer anses ha luftföroreningar som orsak.

Risker i arbetet

Det förekommer orsaker till lungcancer inom arbetet.

Rökning är den största riskfaktorn för denna typ av cancer, men man kan också drabbas ifall man utsätts för vissa kemiska komponenter och produkter.

Kemiska agenter som asbest, arsenik, etc. ökar risken för att utveckla lungcancer.

Om man utsätts för asbest så kan man utveckla lungcancer många år i efterhand. Dessa personer löper risk att drabbas efter runt 10-40 år.

Symptom

Då en person med lungcancer uppvisar symptom är de vanligaste:

 • Utmattning
 • Bröstsmärtor
 • Viktminskning
 • Andnöd
 • Kronisk hosta
 • Hostar upp blod

Typer av lungcancer

Schematisk bild av lungorna.
 • Mindre cell carcinom. Detta utgör 10% av alla fall. Denna typ av cancer sprids oftast snabbt.
 • Icke mindre cell lungcancer (NSCLC). Detta är den vanligaste typen. Den representerar runt 90% av alla fall med lungcancer och är inte aggressiv. Med andra ord sprider den sig till andra vävnader och organ i en långsammare takt.

Runt 5% av tumörerna som formas vid denna sjukdom är carcionoida tumörer. De andra typerna av cancertumörer är ännu mer ovanliga (adenoid cystiskt carcinom, lymfom och sarkom).

Cancer från en del av kroppen kan sprida sig till lungorna, men detta anses inte vara lungcancer.

Diagnos av orsaker till lungcancer

De första stegen visar tyvärr inga synliga symptom på något allvarligt. I många fall är symptomen generella, vilket gör att man inte misstänker cancer.

Runt 25% av alla med cancer som inte visar symptom blir diagnostiserade med lungcancer vid en bröstradiografi eller under ett rutintest.

Om rutintestet pekar på lungcancer så bör läkaren fortsätta testerna för att bekräfta diagnosen.

En medicinsk specialist kommer undersöka patientens lungceller genom att ta prover för att klassificera sjukdomen och utröna vilken stadie den befinner sig i.

Förebyggande åtgärder

Rökning är en av våra vanligaste orsaker till lungcancer.

Det mest rekommenderade (och uppenbara) sättet att motverka cancer är att undvika tobaksanvändning eller iallafall minska vanan ordentligt.

Du bör även bibehålla en hälsosam livsstil och undvika kemikalier och giftiga substanser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.