8 tecken på halscancer du inte får ignorera

För att få en tidig diagnos av cancer är det väldigt viktigt att veta hur man identifierar de inledande symptomen, eftersom de kan misstas för andra åkommor.
8 tecken på halscancer du inte får ignorera
Nelton Abdon Ramos Rojas

Skriven och verifierad av läkare Nelton Abdon Ramos Rojas.

Senaste uppdateringen: 22 oktober, 2022

Tidig upptäckt av halscancer ökar avsevärt dina chanser att övervinna sjukdomen. Därför är det viktigt att känna till de inledande symptomen, även om du inte löper hög risk för att drabbas.

Den här typen av cancer drabbar svalget, struphuvudet, matstrupen eller halsmandlarna som ett resultat av onormal celltillväxt. Även om det kan drabba alla är de som löper högst risk sådana som röker eller lider av humant papillomvirus (HPV). Detta är något som bland annat Tina Dalianis vid Karolinska institutet har forskat om, med anslag från Cancerfonden.

För tillfället anses det vara en av de farligaste formerna av cancer eftersom den saknar uppenbara symptom som möjliggör tidig diagnos.

Vi vill idag dela med oss av några varningstecken som kan vara användbara för tidig upptäckt.

1. Heshet eller förändringar i rösten

Hes röst kan vara ett tecken

Onormal celltillväxt i halsen kan börja med stämbanden; därför är en av de första manifestationerna av sjukdomen noterbara förändringar i rösttonen.

  • Utdragen heshet i mer än tre veckor eller en plötslig förändring i rösten är tillräckliga anledningar för att besöka en läkare.
  • Ibland kan det bero på infektioner eller problem associerade med rökning, men det kan också vara allvarligare.

2. Smärta i halsen

Det är svårt att se på lite halsont som ett symptom på halscancer. Ofta beror irritationen på en infektion från vanliga luftrörsproblem.

Men när det är ihållande eller dyker upp med jämna mellanrum är det viktigt att ta reda på orsaken.

  • Uppkomsten av tumörer i regionen kan få symptomet att upprepa sig. Det kan även bli mer intensivt när man sväljer eller skriker.

3. Dålig andedräkt kan vara ett tecken på halscancer

Har du dålig andedräkt?

Om du har dålig andedräkt och den inte försvinner trots god oral hygien kan det vara ett tecken på något allvarligare. Även om du inte ska tänka på det värsta direkt bör du inte heller utesluta det.

  • Patienter som utvecklar sjukdomen tenderar att ha svårt att kontrollera lukten på andedräkten. Det består även om de använder munskölj eller speciella produkter för munhygien.

4. Svårigheter att andas

Svårigheter att andas, även kallat dyspné, är ett symptom som kan tyda på ett hinder i luftvägarna.

  • Det kan tyda på en allvarlig infektion, men även vara ett tecken på tumörer.

5. Svullnad i halsen

Kvinna med svullen hals

Uppkomsten av en bula på halsen kan bero på olika saker. I detta specifika fall är det för att tumören har spridit sig till lymfkörtlarna i halsen.

  • Det bör ses som en god anledning att besöka en läkare omedelbart, eftersom det kan vara ett tecken på cancer som håller på att bli värre.

6. Ihållande behov att hosta

Patienter med andningsproblem eller allergier tenderar att ha återkommande hosta på grund av svaret från immunsystemet på den främmande aktören i kroppen.

När det finns ett problem i halsen, en del av andningssystemet, kan symptomet bli mer kroniskt.

  • Inledningsvis kan det verka vara en vanlig rethosta med ackompanjerande irritation. Sedan, när tumören växer, kan den ge upphov till sår eller blödningar.

7. Högljudd andning

Ljudlig andning

När tumören inte tas om hand i ett tidigt skede kan cancercellerna fortsätta dela sig och orsaka stor smärta i den omkringliggande vävnaden. Som en konsekvens blockeras luftvägarna, vilket leder till ljud varje gång personen inhalerar.

  • Detta ljud är resultatet av en spänning i öppningen mellan stämbanden.
  • Om det inte behandlas tidigt kan cancern blockera den helt och orsaka kvävning och döden.

8. Svårigheter att svälja

Majoriteten av alla patienter med halscancer börjar gå ner allvarligt i vikt för att de får svårt att svälja mat.

  • Närvaron av tumörer gör att matstrupeöppningen smalnar av, vilket får mat att fastna. Det orsakar i sin tur muskelsvaghet och ökar uppkomsten av sura uppstötningar.

Efter att ha identifierat dessa symptom är det viktigt att man omedelbart träffar en specialist.

Läkaren kan be om en endoskopisk undersökning eller andra prover för att bekräfta diagnosen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.



Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.