Framsteg utvecklar vaccin mot cancertumörer

Vi ska här titta på de vetenskapliga framsteg som har drivit forskare till att vilja hitta ett vaccin mot cancertumörer.
Framsteg utvecklar vaccin mot cancertumörer

Senaste uppdateringen: 12 mars, 2019

Under historiens gång har cancern varit den sjukdom som studerats mest, just för att den är så dödlig. Det har också gjorts många försök att utveckla ett vaccin mot cancertumörer.

Onkologer definierar cancer som en sjukdom som uppstår p.g.a. produktionen av onormala celler som inte anpassar sig till en cells naturliga livsprogammering, och då de inte dör förökas de okontrollerbart. Med andra ord är cellerna naturligt menade att ha en viss livslängd. De sprider sig sedan i kroppen, vilket resulterar i tumörer.

Ett vaccin mot cancertumörer?

Forskare med spruta.

Vi har redan gjort många medicinska framsteg i kampen mot cancer, allt från upptäckt och klassificering till möjliga botemedel som varje år väcker nytt hopp för cancerpatienter. Det görs nya framsteg varje år.

Det första steget har varit att lära sig urskilja vilken typ av cancer det handlar om och vilken verkan den har på kroppen. Det har hjälpt forskarna att upptäcka olika behandlingar som blir allt mer effektiva.

Det har sedan vidare lett till mediciner i form av vaccin. Det vi ska prata om nu är dock inte ett traditionellt vaccin.

Forskare vid Stanford University School of Medicine har studerat möss som tidigare injicerats med cancerceller.

Resultaten visade att tumörerna förstördes och att metastasen i djuren upphörde.

Som du kanske kan förstå är det en enastående upptäckt!

Hur fungerar ett vaccin mot cancertumörer?

Tumörer i kroppen.

Vaccinet gick direkt in i tumören och innehöll komponenter som stimulerade immunförsvaret till att förstöra tumören själv och stoppa cancercellerna från att sprida sig ytterligare.

Vaccinet innehöll två saker:

  • Ett DNA-fragment som kallas CpG.
  • En antikropp.

Under experimenten på mössen lyckades blandningen bli av med cancern i 87 av 90 fall, och i de tre kvarstående fallen lyckades man med en andra dos.

En forskare vid Stanford University, vid namn Ronald Levy, har sagt att han ser väldigt positivt på de resultat man har kommit fram till eftersom cancertumörerna i de flesta fall försvann.

Testerna gällde följande typer av cancer:

Effekterna på människor

Läkare som ger injektion.

Metoden testas bara på djur för tillfället, och det har än så länge inte förekommit experiment på människor.

Specialisterna är dock optimistiska vad gäller hur effektiv metoden kommer vara för människor när den väl testas. Om vaccinet fungerar skulle man möjligtvis i framtiden kunna undvika mer aggressiva behandlingar som kemoterapi.

Forskarna kunde slå fast följande från sin forskning:

  • Med metoden kommer man att kunna minimera eller undvika många av de traditionella bieffekter som uppstår vid behandling av cancerpatienter.
  • Resultaten visar sig också snabbare. Hos mössen kunde man exempelvis se resultat redan efter tio dagar.
  • Det skulle också vara en betydligt mer ekonomisk lösning för patienten.
  • Metoden verkar på olika sätt. Den attackerar inte bara tumören utan hjälper även T-cellerna (immunförsvarscellerna) att sprida sig och söka upp andra skadliga celler.

Hur effektiv behandlingen är kommer dock att bero på varje enskilt fall.

Vi hoppas att den nya behandlingen får grönt ljus för att användas på människor, men vi vill betona att det forskningslaboratorium där Levy arbetar redan har fått tillstånd för att skapa rituximab, vilket är en antikropp menad att användas som behandling för cancertumörer hos människor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.