De olika typerna av bröstcancer: symptom & behandling

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna för kvinnor. Det drabbar faktiskt även män i mindre skala, men det är den näst högsta dödsorsaken för kvinnor.
De olika typerna av bröstcancer: symptom & behandling

Senaste uppdateringen: 28 oktober, 2018

Bröstcancer är en kronisk sjukdom som inträffar när bröstcellvävnader börjar förändras och växer okontrollerat. Dessa celler bildar en cellsamling som kallas tumör, som kan vara god- eller elakartad beroende på hur den utvecklas. De olika typerna av bröstcancer kan te sig annorlunda, så det är bra att känna till dem.

De olika typerna av bröstcancer

Bröstcancer kan utvecklas på ett invasivt eller icke-invasivt sätt. Om cancern är invasiv sprider den sig till omkringliggande vävnader medan den icke-invasiva formen endast utvecklas i mjölkgångarna.

Om du vet i vilken bröstzon tumörerna bildas kan du särskilja de olika typerna av bröstcancer:

Duktal cancer

Duktalt karcinom

Duktal cancer är den vanligaste typen av bröstcancer. Den börjar i mjölkgångarnas celler. Om den inte ännu hunnit sprida sig kallas det duktal cancer in situ (DCIS). Om cancern å andra sidan sprider sig till utsidan rör det sig om invasiv duktal cancer.

Lobulär cancer

Lobulär cancer utvecklas i mjölkkörtlarna.

Andra typer

I vissa fall, även om de är sällsynta jämfört med duktal och lobulär cancer, kan bröstcancer även vara: medullär, mucinös, tubulär, inflammatorisk eller papillär.

Orsaker till bröstcancer

Orsaker till bröstcancer

Utöver familjehistorik är det viktigt att betona att risken för att få bröstcancer ökar efter att man nått 50 års ålder, framförallt om det finns en familjehistorik med äggstockscancer eller sent klimakterium.

Andra riskfaktorer är:

 • Fetma
 • Alkoholism
 • Utsättning för joniserad strålning
 • Hormonersättningsterapi
 • Tidig start på menstruationen

Symptom på bröstcancer

I majoriteten av fallen uppvisar inte bröstcancer tydliga symptom i det inledande skedet. På grund av det är det viktigt att regelbundet kolla dina bröst hemma (självundersökning) såväl som hos en hälsoexpert.

När cancern utvecklas vidare kan symptomen inkludera:

 • En hård, smärtfri knöl i regionen kring armhålan med skarp kant.
 • Förändringar i formen eller konsistensen på bröstet eller bröstvårtan.
 • Bildandet av en påtaglig knöl, normalt sett smärtfri.
 • Illaluktande vätska från bröstvårtan som kan vara blodig, gulaktigt eller grönaktig.

I fall med manlig bröstcancer kan cancern orsaka smärta och känslighet i brösten, utöver bildandet av knölar.

Symptomen på långt gången cancer inkluderar:

 • Hudsår
 • Bensmärta
 • Bröstsmärta
 • Svaghet och trötthet
 • Avsevärd viktnedgång
 • Inflammation i lymfkörtlarna vid underarmarna.

Diagnos

Att ställa diagnos

Att diagnostisera bröstcancer börjar med en fysisk undersökning. Båda brösten, armhålorna, halsen och bröstkorgen kontrolleras.

Kvinnor bör utföra en egen bröstundersökning hemma varje månad för att upptäcka möjliga anomalier.

Om det finns anledning att misstänka cancer eller om patienten faller under viktiga riskfaktorer kommer en medicinsk expert göra en serie tester för att bekräfta det.

Bland dessa finns:

 • Mammografi: för att upptäcka misstänkta zoner i brösten med hjälp av röntgen. På Lunds universitet har man på senare år försökt ta fram metoder som ska minska smärtan vid mammografier.
 • Magnetisk resonanstomografi: använder ett elektromagnetiskt fält för att få bilder man kan använda för att identifiera tumörer eller studera onormala förändringar i mammografin.
 • Ultraljud: utförs med mammografi och kan hjälpa till att fastslå om tumörer är flytande eller solida.
 • Bröstbiopsi: med metoder såsom nålar, bildstyrd biopsi, stereotaktisk eller öppen biopsi.
 • Datortomografi: fastslår om cancern har spridit sig utanför bröstvävnaden.
 • Biopsi av portvaktskörteln: syftet är att identifiera om cancercellerna spridit sig till lymfkörtlarna.

Behandling

Behandlingen av bröstcancer beror på flera aspekter, såsom: vilken av typerna av bröstcancer det är, cancerns skede, känsligheten hos vissa hormoner och huruvida cancern producerar för mycket protein av typen HER2/neu.

Några av de viktigaste behandlingarna är:

 • Kemoterapi: en metod som använder medicinering för att förgöra cancerceller.
 • Radioterapi: förstör cancervävnader.
 • Kirurgi för att ta bort cancervävnad: om tumören tas bort kallas det för lumpektomi. En mastektomi är i sin tur borttagning av hela bröstet och möjligtvis intilliggande zoner.
 • Riktad behandling: hormonbehandling är ett exempel på sådan behandling. Den används för att blockera vissa hormoner som stimulerar tillväxten av elakartade celler. Den använder läkemedel för att attackera genförändringarna i cancercellerna.

Efter att ha fått den bäst lämpade behandlingen fortsätter vissa kvinnor med medicineringen under en tid. Oavsett hur det ligger till bör alla patienter följa medicinska riktlinjer för att ta relevanta tester som bevakar återfall eller tillväxt av andra typer av bröstcancer.

Huvudbild från © wikiHow.com.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.