Ny metod för att ta bort bröstcancertumörer på 11 dagar

På bara 11 dagar i kombination med olika mediciner kan metoden hjälpa patienter att bli av med tumörer så att de inte behöver aggressiv kemoterapi efteråt.
Ny metod för att ta bort bröstcancertumörer på 11 dagar

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Bröstcancer är en väldigt vanlig sjukdom bland kvinnor. Att upptäcka bröstcancertumörer är det bästa och mest effektiva sättet för patienter och det finns olika behandlingar för att motverka dessa tumörer i deras inledande skeden. Det är dock en av de sjukdomar som leder till mest dödsfall bland kvinnor per år, runt 42 000.

Nya teknologier och framsteg har bidragit till mer effektiva behandlingar för kvinnor som har fått denna diagnos. Man presenterade ett av de nya rönen vid den europeiska konferensen om bröstcancer som man höll i Amsterdam. Metoden fick mycket uppmärksamhet eftersom den kunde minska bröstcancertumörer på bara 11 dagar.

Professor Judith Bliss utvecklade metoden vid cancerforskningsinstitutet ICR, som säger att det kan vara ett alternativ till kemoterapi. Upptäckten var ett resultat av cancerforskning som finansierats av Cancer Research UK och resultaten kan vara väldigt framgångsrika vid upptäckt av cancer i ett tidigt skede.

Metoden…

provrör

För att göra testerna analyserade Bliss och hennes team effekterna av medicinerna Trastuzumab och Lapatinib på bröstcancertumörer av sort HER2-positiv, precis efter diagnosen och innan kirurgi. Totalt var det 257 kvinnor som fått diagnosen bröstcancer HER2. De blev uppdelade i tre grupper för att göra en behandling i 11 dagar, mellan den första diagnosen och datumet för det kirurgiska ingreppet.

En av grupperna fick Trastuzumab, den andra Lapatinib och den tredje gruppen fick inte någon behandling alls.

De hade tidigare studier i åtanke. Dessa studier hade visat effektiviteten av att kombinera dessa två mediciner mot bröstcancertumörer av typ HER2. De modifierade därför testerna till att inkludera båda dessa mediciner. För att kunna visa på effekterna innan och efter 11-dagarsperioden tog vetenskapsmännen tester för biomarkörer i tumörerna, och även proteinnivåer för Ki97 samt apoptos, eller programmerad celldöd.

Bröstcancertumörer

Efter 11 dagars behandling visade det sig att 17% av de 66 kvinnor som blivit behandlad med båda medicinerna hade mindre tumörer med en diameter på mindre än 5 mm. Utöver det hade medicinerna i 11% av fallen helt tagit bort tumörerna, vilket var en viktig framgång.  De kvinnor som bara blivit behandlade med Trastuzumab hade fått mindre tumörer i 3% av fallen.

De som inte hade fått någon medicin hade fortsatt med samma resultat som innan. Resultaten förvånade forskarna, då det kan bli ett sätt att ta bort bröstcancertumörer utan kemoterapi. Bröstcancertumörer av typ HER2 brukar vara mer återkommande än andra typer. Så resultaten har väckt ett stort hopp för de drabbade.

Ett alternativ för att behandla bröstcancertumörer…

läkare diskuterar bröstcancertumörer med patient

Med tanke på resultaten föreslår forskarna att kombinationen av dessa mediciner innan kirurgi kan vara en alternativ behandlingsmetod för kvinnor med denna typ av cancer. Metoden kan därför utesluta aggressiv kemoterapi.

Spara

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.