Hur man lyckas upptäcka bröstcancer i tid

Även om riskerna är mycket lägre än hos kvinnor kan även män få bröstcancer, då de också har bröstkörtlar.
Hur man lyckas upptäcka bröstcancer i tid

Senaste uppdateringen: 21 december, 2018

Bröstcancer är en sjukdom som alltför ofta uppkommer hos kvinnor. Även om det är möjligt att förutse vem som är i riskzonen finns det många faktorer som man inte kan påverka. Det finns dock vissa saker man kan göra för att bättre ta kontroll över kroppen. För det första bör du informera dig. Försök ta reda på all information du kan om detta ämne för att upptäcka bröstcancer i tid. Denna lilla åtgärd kan rädda ditt liv!

Vi kommer här att svara på några frågor angående att upptäcka bröstcancer i tid, för att du ska kunna lära dig mer. För att lättare upptäcka symptomen är det viktigt att du vet vad sjukdomen egentligen innebär, vilka riskfaktorerna är, varför det är viktigt att upptäcka symptomen i tid och vilka åtgärder man kan ta.

Först och främst: vad är bröstcancer?

Bröstcancer uppkommer p.g.a. en elakartad tumör. Denna elakartade tumör börjar i bröstkörtlarna och kan därefter spridas till den omkringliggande friska vävnaden.

Varför är det viktigt att upptäcka bröstcancer i tid?

Enligt hälsomyndigheter är 16% av alla cancerfall som drabbar kvinnor bröstcancer. Det är allmänt känt att denna cancerform främst drabbar kvinnor. Det är därför viktigt att man upptäcker den i tid så att man kan börja med en behandling, då detta förstås förbättrar ens chanser. Med andra ord så kan upptäckten av denna sjukdom i tid vara skillnaden mellan liv och död.

Det kan dock vara svårt att upptäcka bröstcancer inledningsvis, eftersom den till en början inte uppvisar några synliga symptom. Det är å andra sidan bäst att attackera den i detta skede, eftersom nästan alla fall som upptäcks i tid kan botas. De kampanjer som genomförts för att upptäcka denna sjukdom i tid har gett resultat, och detta har minskat dödligheten hos sjukdomen.

Det är som sagt väldigt viktigt att man upptäcker bröstcancer i tid. Det första man bör göra är att informera sig, för att vara förberedd. Nedan går vi igenom några viktiga saker att känna till.

bröstcancer2

Lär känna riskfaktorerna för att upptäcka bröstcancer i tid

En riskfaktor är något som ökar möjligheterna för att få denna sjukdom. Att ha en eller flera riskfaktorer innebär dock inte att du nödvändigtvis kommer utveckla sjukdomen – de indikerar bara att du är del av en riskgrupp. Att ha en lista på dina riskfaktorer innebär helt enkelt att din läkare lättare kan göra en utvärdering och ta de nödvändiga steg som behövs. Det är viktigt att veta ifall du hamnar i någon riskgrupp och vad du i så fall bör göra.

Bland riskfaktorerna finns det både saker som vi kan, och inte kan, påverka. Även om det inte bevisats att det finns en direkt relation mellan faktorerna och bröstcancer pekar studier på att det åtminstone finns en viss korrelation. Genom att känna till dessa kan vi även se vilka förändringar vi måste göra i livet.
Faktorer som vi inte kan ändra på inkluderar:

  • Att vara kvinna: Denna sjukdom drabbar främst kvinnor. Män kan också utveckla bröstcancer, då de har bröstkörtlar, men risken är betydligt lägre.
  • Att vara äldre än 55 år: En annan riskfaktor är din ålder. Med åldern ökar även risken för att utveckla bröstcancer. Två av tre patienter med allvarliga former av bröstcancer är över 55 år.
  • Att ha genetiska anlag: Genetiken är den tredje största riskfaktorn. Ifall man har haft denna sjukdom i släkten bör man direkt göra en noggrann undersökning för att upptäcka det tidigt. Runt 5-10% av alla fall av bröstcancer är ärftliga. Enligt American Cancer Association dubblar risken att man får bröstcancer någon gång i livet ifall man haft det i släkten.
  • Ifall man tidigare har haft bröstcancer: Detta är också en riskfaktor som du inte kan ändra på. Någon som tidigare haft bröstcancer löper också större risk än andra att senare få bröstcancer igen.
  • Att inte ha fått barn: De kvinnor som vid 30 års ålder ännu inte fått barn löper större risk för att utveckla bröstcancer.
  • Att inte ha ammat: Ifall en kvinna har ammat minskar risken för att utveckla denna typ av cancer.

Faktorer som vi kan ändra på:
Här hittar vi fetma (speciellt efter klimakteriet), tobaksanvändning, brist på träning, samt östrogenterapi för klimakteriet.

Gör egna undersökningar

Från och med 20 års ålder bör du göra egna undersökningar för att kunna upptäcka bröstcancer i tid. Gör dessa självundersökningar regelbundet så att du lär dig hur dina bröst känns då de är friska. Ifall du vid ett senare skede upptäcker en förändring kan du ta detta som ett tecken på att det är något du bör kolla upp. Du bör alltid konsultera en läkare om du tvivlar över något för att vara säker.

Om du känner dina bröst och din kropp kommer du lättare upptäcka när något känns ovanligt, som knutor, inflammationer, utsöndringar, temperaturförändringar, storleksförändringar, annorlunda form, smärta, annorlunda färg på bröstvårtan samt dess omkringliggande område.

Ifall du inte är säker på hur du ska utföra dessa självundersökningar, be din läkare förklara det för dig.

undersökning av bröst

Gör läkarundersökningar

Mellan 20 och 40 års ålder är det nödvändigt att du gör läkarundersökningar för bröstcancer. Mellan dessa åldrar rekommenderas det att du gör denna typ av undersökning var tredje år.

Gör en mammografi

Efter 40 års ålder är det nödvändigt att göra ett klinisk test av brösten med hjälp av mammografi. Detta bör göras årligen. Mammografi är en undersökning med röntgenstrålar som undersöker konsistensen och formen på bröstkörtlarna. Detta ger medicinska indikationer så att läkaren lättare kan ge dig rätt diagnos.

Var och hur gör man ett klinisk test och mammografi?

Boka tid hos din gynekolog. Utöver att svara på alla de frågor du kan tänkas ha angående detta område och de faktorer som är viktiga att känna till kommer din gynekolog lära dig hur du gör självundersökningar, samt utföra relevanta kliniska undersökningar.

Bestäm tid med en läkare som du känner dig bekväm med och dra nytta av tiden för att få svar på de frågor du har. Läkaren kommer hålla ett register på hur ofta du har gjort en läkarundersökning för bröstcancer, och kommer även att rekommendera en mammografi då detta kan vara nödvändigt.

Som vi nu har sett finns det enkla saker vi kan göra för att upptäcka bröstcancer i tid och bevara vår hälsa. Hur kollar du din kropp? Vet du hur man gör en självundersökning? Går du regelbundet till gynekologen för att kolla upp dig?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • American Cancer Society. (2014). What are the key statistics about breast cancer? Cancer.Org. http://doi.org/10.1007/978-3-642-40763-5_46

  • 1177.se. (2014). Bröstcancer.

  • Asplund-Isaksson, C., Johansson, A., Johansson, M., & Eriksson, M. (1993). Diagnosfördröjning vid bröstcancer. Orsaker och prognostisk betydelse. Lakartidningen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.