Kan man förutse bröstcancer i ett tidigt skede?

mars 25, 2019

Läkare är redan väl bekanta med vissa system de använder dagligen i klinisk praxis. Det handlar om vissa datorprogram som har förmågan att bedöma en individs risker för att drabbas av vissa typer av cancer; antingen av genetiska skäl eller på grund av patientens levnadsvanor. Detta innebär bland annat att man kan förutse bröstcancer.

Även om dessa läkare samtidigt varnar för att dessa typer av praxis endast är användbara i vissa fall, som i de relaterade till bröstcancer exempelvis, är vetskapen att sjukdomen kan utvecklas mycket viktig för att kunna agera i tid och på så sätt stoppa den eller hindra den från att utvecklas.

Något vi lärde oss redan för länge sedan är att vi inte bara kan förutse den här typen av cancer; det är faktiskt möjligt att göra detta minst 10 till 11 år i förväg. Det innebär att eventuella risker kan fastställas många år innan sjukdomen utvecklas.

Hur är det möjligt att förutse bröstcancer?

En grupp brittiska forskare har utvecklat ett nytt genetiskt test som förmodligen kan förutsäga utvecklingen av bröstcancer.

Cancerceller

Den främsta anledningen till att denna studie genomfördes var för att se hur miljöfaktorer kan spela in, liksom vanor som rökning och missbruk av alkohol eller hormoner relaterat till genetiska förändringar som sker och som är ansvariga hos en stor andel av de kvinnor som löper stor risk att utveckla denna sjukdom.

En expert inom onkologi förklarar huvudpunkterna i denna studie som vägs in vid andra tester som hjälper till att förutsäga denna risk (inom en genetisk familj). Dessa system kan dock endast uppskatta risken under en livstid, men de är oförmögna att förutsäga den exakta tidpunkten då utvecklingen av sjukdomen börjar.

Nycklar till studien

Tester

Cancerframkallande ämnen påverkar alla kroppens celler. Ett blodprov behövs för att erhålla en individs DNA; vita blodkroppar innehåller samma DNA som alla andra celler hos individen och därför utförs den genetiska analysen för ärftlig cancer med ett vanligt blodprov.

Upptäckt

Vissa forskare fann en biologisk markör: metylering av ATM-genen, som har en mycket hög förmåga att förutsäga risken att utveckla cancer flera år innan diagnos.

Biologiska indikatorer

Genom processen med ”metylering” konstaterades det att en biologisk indikator utsätts för skadliga ämnen som kan vara starkt cancerframkallande, liksom faktorer som ålderdom, joniserande strålning, överkonsumtion av alkohol eller tobak, kolvätepartiklar med mera.

Hur lång tid i förväg?

Det sägs att bröstcancer kan förutsägas mellan en månad och 11 år i förväg. Därför är en individ med en hög statistisk risk tillsammans med ”hypermetylering av ATM-genen” mer benägen att utveckla cancer under de följande åren.

Vetenskapliga slutsatser

Det är viktigt att genomgå andra studier för att få en korrekt diagnos och för att vara helt säker utan risk för fel. Vissa människor genomgick testerna och markören detekterades, men de utvecklade aldrig sjukdomen.

Kommersialiseringsperspektiv

Det är mycket möjligt att det kommer att ta några år innan det här testet för att förutse bröstcancer är tillgängligt inom allmän medicinsk praxis trots att alla studier har visat sig vara effektiva. Vi kommer alltså fortsatt behöva vänta en tid innan vi kan få praktisk nytta av detta fantastiska framsteg.

  • Koboldt, D. C., Fulton, R. S., McLellan, M. D., Schmidt, H., Kalicki-Veizer, J., McMichael, J. F., … Palchik, J. D. (2012). Comprehensive molecular portraits of human breast tumours. Nature. https://doi.org/10.1038/nature11412