ABCDE-testet för hudcancer – vad är det?

ABCDE-testet är ett diagnostiskt test för att få reda på huruvida en leverfläck är ett malignt melanom. Har du tvivel ska du alltid tala med din läkare.
ABCDE-testet för hudcancer – vad är det?

Senaste uppdateringen: 28 december, 2020

ABCDE-testet för hudcancer är en teknik som används av hudläkare för att analysera leverfläckar och skador på huden som kan vara cancerogena.

Enligt en studie från National Cancer Institute är hudcancer den tredje vanligaste typen av cancer.

Samma studie indikerar att denna sjukdom i huvudsak drabbar personer med ljus hud, och säger att ultraviolett strålning är boven i 90% av fallen.

Med det sagt kan preventiva vanor, såsom självundersökning och årliga undersökningar, spela en viktig roll i kampen mot denna typ av cancer. Studien indikerar även att 90% av fallen som upptäcks i tid kan botas.

Därför är ABCDE-testet för hudcancer ett viktigt diagnostiskt verktyg. Orden asymmetry, bord, color, diameter och evolution (asymmetri, kant, färg, diameter och utveckling) används för de olika stegen i testet.

Med detta system kan läkare skilja leverfläckar från harmlösa prickar och försöka motverka en av de mest aggressiva och farliga formerna av hudcancer: malignt melanom.

ABCDE-testet för hudcancer: vad bör man titta efter hos leverfläckar?

ABCDE-testet för hudcancer

Tidig diagnostisering av hudcancer hjälper till att förhindra tidig död.

Vissa leverfläckar löper högre risk att vara cancerogena. Detta kan vara fallet med leverfläckar du alltid haft såväl som nybildade. Med de senare är dock risken högre att det är melanom.

Om du inte kan skilja på vanliga leverfläckar och cancerogena sådana, kanske du kan få en uppfattning om det genom att lära dig ABCDE-testet för hudcancer:

A för Anomali

Den första bokstaven lär oss att titta på formen hos leverfläcken. De som är harmlösa är vanligtvis runda och symmetriska. Melanom tenderar istället att vara asymmetriska och inte ha någon specifik form.

B för Bord (kant)

Oregelbunden leverfläck

Oregelbundna former eller färgförändringar kan indikera hudcancer.

Det andra du ska hålla utkik efter är hur regelbundna kanterna hos leverfläcken är. Detta är ytterligare ett inslag som kan skvallra om melanom.

När kanterna hos leverfläcken är oregelbundna eller skarpa, vågiga eller dåligt definierade, då kan den vara cancerös.

C för Color (färg)

Harmlösa leverfläckar har en enhetlig färg över hela sin yta. Om du hittar en fläck som inte har samma färg jämfört med andra (svart eller brun, och ibland även vit, röd eller blå), då är det möjligt att det är melanom.

D för Diameter

Något annat viktigt att ha i åtanke är leverfläckens storlek. Om dess diameter (avståndet från en sida till den motsatta) är 60 mm eller mer, då kan det vara melanom. Godartade eller harmlösa leverfläckar är vanligtvis små.

E för Evolution (utveckling)

Avslutningsvis måste man ta hänsyn till en leverfläcks evolution. Om den uppvisar progressiva förändringar i färg och storlek eller har andra fläckar omkring sig, då kan det röra sig om melanom.

Slutsats om ABCDE-testet för hudcancer

Du kan göra detta snabba test på egen hand utöver din årliga hudundersökning. Om du upptäcker en anomali ska du inte tveka att tala med din läkare så snart du kan.

Som ett komplement till ABCDE-testet och för att snabbare upptäcka en eventuell hälsorisk, kan du även ta hänsyn till följande inslag, som kan indikera starten på melanom:

  • Svullnad
  • Klåda
  • Blödning

Förebyggande av hudcancer

Kvinna applicerar solkräm

Ett steg i förebyggandet av hudcancer är att applicera solskyddskräm som lämpar sig för din hudtyp.

De huvudsakliga förebyggande åtgärderna är att undvika exponering för solen och konstgjorda UV-källor. Det är viktigt att betona vikten av att undvika solarier såväl som att använda en lämplig mängd solskyddskräm varje dag.

Här kommer några steg du kan ta för att förebygga hudcancer:

  • Utsätt dig inte för solen utan skydd. Du bör ha minst solskyddsfaktor 30, även om 50 är ännu mer effektivt.
  • Undvik att sola mellan klockan 12 och 15, speciellt när det är som varmast på året.
  • Exponera inte barn under tre år för solenOm de måste gå ut ska du skydda dem med hattar och solkräm i enlighet med deras hudtyp.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Schadendorf, D., van Akkooi, A. C. J., Berking, C., Griewank, K. G., Gutzmer, R., Hauschild, A., … Ugurel, S. (2018). Melanoma. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31559-9
  • Castañeda, Paola Eljure, J. (2016). El cáncer de piel, un problema actual. Revista de La Facultad de Medicina de La UNAM.
  • Merino, M. (2005). Prevención del cáncer de piel y consejo de protección solar. Revista Pediatría de Atención Primaria. https://doi.org/10.1504/IJADS.2017.084312

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.