Transversell myelit: Symptom, orsaker och behandlingar

Transversell myelit är en inflammation i ryggmärgen som kan ha olika ursprung. Läs mer om detta tillstånd och hur det behandlas i den här artikeln!
Transversell myelit: Symptom, orsaker och behandlingar

Senaste uppdateringen: 26 april, 2022

Transversell myelit är inflammation i ett eller flera segment av ryggmärgen. Det kan ha olika orsaker och olika symptom.

Nedan berättar vi allt du behöver veta om denna sjukdom.

Vad är transversell myelit?

Transversell myelit är inflammation i ett tvärgående segment av ryggmärgen. Den inflammatoriska processen orsakar skador på myelinskidan, som är det lager som täcker nervcellerna som finns i detta område. Detta avbryter ledningen av nervimpulser, med de konsekvenser som vi kommer att diskutera senare.

Det är en sällsynt sjukdom som drabbar tusentals människor över hela världen. Inom denna drabbade grupp kommer många av dem att få dras med permanenta förändringar som påverkar deras dagliga liv, medan andra återhämtar sig utan några kvarvarande komplikationer. Transversell myelit kan vara akut, och då utvecklar sig sjukdomen över timmar eller dagar. Den kan också vara kronisk, om den utvecklar sig under en period på några veckor.

Vilka är orsakerna till transversell myelit?

Den exakta orsaken till detta tillstånd är inte helt klar. Det tros dock bero på ett onormalt svar från vårt immunsystem, som angriper ryggmärgsvävnaden.

Detta immunsvar är relaterat till andra patologier som kan fungera som triggers. Några av de sjukdomar som kan utlösa ett oproportionerligt immunsvar är:

  • Multipel skleros: Detta är den sjukdom som är närmast kopplad till transversell myelit.
  • Neuromyelit optica.
  • Sjukdomar som kommer av vissa virus och bakterier, som tuberkulos, borrelia eller syfilis.
  • Olika typer av vaskulit – inflammation i blodkärlen.
  • Användningen av vissa läkemedel och vacciner.
En person med smärta i nedre delen av ryggen.
Ryggmärgen är det område i kroppen som drabbas vid denna form av myelit.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Malignt karcinoidsyndrom: Orsaker, symptom och behandling

Symptom på denna form av myelit

Som vi har nämnt ovan kan symptom uppträda akut eller uppstå under flera dagar på ett progressivt sätt. Normalt börjar symptomen med svår ryggsmärta och en känsla av att det stramar längs det drabbade området.

Efter denna smärta börjar personen märka stickningar i ben och fötter och en känsla av domningar. Det kan också finnas ökad känslighet för beröring och värme i vissa områden. Personen kan också uppleva ett akut behov av att gå på toaletten.

När tillståndet fortskrider blir dessa symptom mer påtagliga. Förlamning, känselförlust, urinretention och förlust av kontroll över urinblåsan och tarmen kan uppstå. Både svårighetsgraden och varaktigheten av symptomen samt graden av funktionshinder det ger beror på graden av inflammation i det drabbade området.

Diagnos av transversell myelit

Diagnosen baseras på en fysisk undersökning av en specialist. Även om symptomen kan tyda på denna sjukdom, behöver läkaren särskilja den från några andra sjukdomar som har en liknande sjukdomsbild. Därför kommer läkaren att begära även andra tester utöver en grundlig undersökning.

Dessa kompletterande tester kan vara avbildningstester – som magnetisk resonanstomografi – eller analytiska – som en lumbalpunktion. I de fall då resultatet bekräftar diagnosen är det viktigt att sätta in behandlingen så snabbt som möjligt för att minimera följdsjukdomar och permanenta skador.

Vad består behandlingen av?

En person som får en lumbalpunktion.
Läkare kan utföra en lumbalpunktion som en kompletterande metod för att ställa diagnos.

Behandlingen beror på förhållandet mellan myelit och en eventuell underliggande sjukdom. Likaså kommer det att vara en prioritet att behandla den underliggande sjukdomen. Till exempel, om myeliten kommer sig av tuberkulos, kommer behandlingen som specialisten kommer att administrera att vara fokuserad på att hantera tuberkulosen.

Utöver detta, eller om ingen tydlig orsak till myeliten har kunnat fastställas, kan den behandlas med kortikosteroider. Ett annat alternativ kan vara plasmaferes, som består i att extrahera en betydande mängd blod från den drabbade personen, filtrera bort antikropparna som angriper myelinet och återinjicera det utan dem.

Som alltid är det den läkare som är ansvarig för fallet som avgör vilken som är den mest lämpliga behandlingen för varje enskild patient.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Kopplingen mellan ryggraden och de andra organen

En utdragen sjukdom som kan få långvariga konsekvenser

Sjukdomens prognos beror på många faktorer. Återhämtningen av muskelaktivitet och känslighet börjar vanligtvis mellan 2 och 12 veckor från att symptomen debuterat.

Återhämtningen kan vara långsam och kan ta år. Samtidigt, om man inte ser någon förbättring under de första 6 månaderna, kan det innebära att patienten aldrig helt kommer att återfå sin normala funktion.

På ett ungefär kommer en tredjedel av de drabbade att tillfriskna helt, en tredjedel att få mer eller mindre svåra följdsjukdomar och ytterligare en tredjedel kommer inte att bli friska alls. Som alltid är det viktigt att komma ihåg att när något symptom uppstår måste du uppsöka en specialist vilken är den bästa personen för att utvärdera situationen och fastställa de steg du behöver ta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tristano AG, Centro M, Docente LT, Caracas V. Mielitis Transversa asociada a enfermedades autoinmunes. Revisión. Vol. 50, Invest Clin. 2009.
  • Villaverde M V., López Canales C, Gutiérrez Moreno F, Martínez Hernández A, Vela P. Retención de orina en un paciente inmunocompetente: Mielitis transversa aguda. An Sist Sanit Navar. 2011;34(3):523–6.
  • Oñate Vergara E, Sota Busselo I, García-Santiago J, Gaztañaga Expósito R, Nogués Pérez A, Ruiz Benito MA. Mielitis transversa en inmunocompetentes. An Pediatría. 2004 Jan 1;61(2):177–80.
  • Mielitis transversa aguda: revisión clínica y algoritmo de actuación diagnóstica [Rev Neurol.2009]-Medes [Internet]. [cited 2020 Apr 10]. Available from: https://medes.com/publication/54113

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.