Tre olika varianter av multipel skleros

Det finns tre olika varianter av multipel skleros och alla av dem innebär ett allvarligt tillstånd. Diagnosen och behandlingen är komplex eftersom sjukvårdspersonalen måste anpassa behandlingsplanen efter individens behov.
Tre olika varianter av multipel skleros

Senaste uppdateringen: 14 februari, 2021

Det finns tre olika varianter av multipel skleros. De har alla potentiellt invalidiserande konsekvenser och tyvärr är de inte alltid så lätta att identifiera eller skilja från varandra. 

Multipel skleros eller MS är en kronisk sjukdom utan något botemedel. Därför är det dåliga nyheter när man får denna diagnosoch många patienter och deras familjer känner inget hopp alls.

Det kan uppstå en försening av den lämpliga behandlingen om det behandlande sjukvårdsteamet inte kan avgöra vilken specifik typ av MS just denna patient lider av.

Eftersom det är frågan om en neurologisk sjukdom, visar den sig ofta vara en ganska vanlig orsak till invaliditet. Det beror också på att den tenderar att drabba unga vuxna – oftast personer under 40 års ålder. Dessa patienter hamnar oftast att ge upp sina studier och sina jobb.

Alla olika typer av multipel skleros är autoimmuna sjukdomar, och med det menas att kroppen bryter ner sig själv. Det gör den genom att generera antikroppar som förstör myelin, ett ämne som täcker nerverna. Tack vare myelin kan nervimpulserna föras vidare, och när det blir förstört så skadas också de neurala anslutningarna.

Symptom på multipel skleros

Nästan alla varianter av multipel skleros har liknande symptom. Det som vanligtvis varierar är hur de utvecklar sig med tiden.

De huvudsakliga tecknen på multipel skleros uppstår i rörelseapparaten. Patienterna börjar uppleva svaghet i extremiteterna, det blir svårt att gå och balansen blir dålig. Armarna blir också svaga och man kan plötsligt tappa det man håller i.

Kramper är ett vanligt symptom, som dessutom hänger ihop med smärta i musklerna när de ofrivilligt drar ihop sig. En människa med denna sjukdom kan försöka slappna av i området med sammandragningarna, men man har ingen kontroll över det.

Förutom kramperna förekommer det också darrningar och spasmer i de påverkade musklerna. Vi behöver knappast säga att det gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter, och påverkar livskvaliteten negativt.

Ett annat påverkat område är matsmältningssystemet. De olika varianterna av multipel skleros leder ofta till förstoppning och urinretention. Detta händer då nerverna som ska föra informationen om tarmrörelserna saknar sitt myelin.

Slutligen påverkar det också andra organ som ögonen. En del patienter börjar först uppleva dubbelsyn och senare lida av kramper och att deras lemmar blir svaga. Tillsammans med dubbelsynen kan det också förekomma snabba ögonrörelser som patienten inte kan kontrollera.

Multipel skleros: Animerad bild av neuroner som kommunicerar.
Multipel skleros förstör myelinet i nerverna och minskar på informationsutbytet mellan neuronerna.

Olika varianter av multipel skleros

Enligt diagnostiken för denna sjukdom finns tre olika varianter av multipel skleros:

  • RRMS (skovvist förlöpande MS). Den kallas så eftersom man alternerar mellan perioder av akuta skov med många symptom, och perioder utan spår av sjukdomen. På så vis är uppdykandet av skoven ofta länkat till en ny neurologisk sektor som påverkas av bristen på myelin. Detta är också den vanligaste varianten av de fyra.
  • SPMS (sekundärprogressiv MS). Denna variant börjar som RRMS men utvecklar sig till en form med konstanta symptom utan viloperioder. Beteckningen “sekundär” refererar till bytet av variant från RRMS till SPMS.
  • PPMS (primärprogressiv MS). Här finns det nästan inga perioder utan symptom, och den börjar progressivt från noll utan att utvecklas från en RRMS-typ. Detta skiljer den från den tidigare varianten.
Person i rullstol på grund av multipel skleros.
Alla varianter av multipel skleros leder till invalidisering hos patienterna, och de flesta kan inte leva ett normalt liv.

Diagnos och behandling

Den internationella forskningsgemenskapen är överens om att McDonald-kriterierna är den standard man använder för att ställa diagnos för alla varianter av multipel skleros som en patient kan ha.

Dessutom är behandlingen liknande för alla varianterna. Till en början ger man kortikosteroider vid akuta utbrott där tecknen visar på en framskridning av förlusten av myelin. Därefter skriver man ut läkemedel som kan förändra utvecklingen i intervallperioderna.

Fysioterapi är också en viktig del i behandlingen, tillsammans med medicinerna. Det finns därför olika typer av terapi som fokuserar på de förmågor som patienten håller på att mista. Det kräver samarbete mellan fysioterapeuter, talterapeuter och ergoterapeuter.

De olika varianterna av multipel skleros är alla allvarliga

Detta är en allvarlig sjukdom oavsett vilken variant man är drabbad av. Utvecklingen är kronisk och progressiv och innebär med tiden förlust av motoriska funktioner. Det finns inget botemedel men man har gjort framsteg när det gäller att hålla sjukdomen i schack med mediciner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Thompson, Alan J., et al. “Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria.” The Lancet Neurology 17.2 (2018): 162-173.
  • Bermejo, Pedro E., Celia Oreja-Guevara, and Exuperio Díez-Tejedor. “El dolor en la esclerosis múltiple: prevalencia, mecanismos, tipos y tratamiento.” Rev Neurol 50.2 (2010): 101-8.
  • Olascoaga, Javier. “Calidad de vida y esclerosis múltiple.” Rev Neurol 51.5 (2010): 279-88.
  • Paes, Renata Alves, et al. “Neuropsicología de la esclerosis múltiple primaria progresiva.” Rev Neurol 49.7 (2009): 343-8.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.