Symptom & behandlingar: gastroesofageal refluxsjukdom

Gastroesofageal refluxsjukdom är ett kroniskt tillstånd med generellt god prognos. Vidare kan dess symptom variera i intensitet och tillståndet karaktäriseras av periodisk remission.
Symptom & behandlingar: gastroesofageal refluxsjukdom
Diego Pereira

Skriven och verifierad av läkare Diego Pereira.

Senaste uppdateringen: 01 januari, 2020

Idag ska vi tala om olika symptom samt behandlingar för gastroesofageal refluxsjukdom.

Gastroesofageal refluxsjukdom karaktäriseras av att maginnehållet spontant stöts upp i matstrupen utan påtaglig orsak.

Fysiologiskt orsakas det av en övergående och spontan avslappning av den lägre magmunnen på grund av att magen sväller.

Detta tillstånd påverkar livskvaliteten hos personernas om drabbas, men för att den ska räknas som en patologi måste symptomen vara tillräckligt allvarliga.

Det är ett kroniskt tillstånd, men prognosen är generellt god. Symptomen kan variera i styrka och karaktäriseras av periodisk remission.

Orsaker till gastroesofageal refluxsjukdom

Smärta i mage och hals

Gastroesofageal refluxsjukdom inträffar på grund av ett fel med magmunnen som reglerar magsafterna.

Detta tillstånd kan orsakas av flera olika faktorer, där den viktigaste är ett fel i den lägre magmunnen. Andra faktorer som spelar roll inkluderar:

 • Esofageal rörlighet.
 • Den övre magmunnen.
 • Esofageala rensningsmekanismer och maginnehåll.

I många fall är detta tillstånd kopplat till ett diafragmabråck.

Symptom

Gastroesofageal refluxsjukdom har många symptom. Tillståndet kan inkludera allt från ett fåtal symptom till samexistens med esofagit.

Komplikationer som stenos, matstrupsår eller Barretts esofagus kan också uppstå, men det är mindre vanligt.

De många symptomen beror på faktorer såsom hur länge episoderna av reflux pågår och volymen samt allvarligheten hos det uppstötta materialet.

Vidare måste läkare ta hänsyn till hur länge detta material varit i kontakt med slemhinnan i matstrupen.

Generellt är de vanligaste symptomen:

 • Halsbränna: detta är det mest karaktäristiska symptomet, som utgörs av en svidande eller brännande känsla i halsen.
 • Sura uppstötningar: detta är det nästa vanligaste symptomet. Det involverar spontan uppstötning av maginnehåll i munnen, vilket främst sker i specifika positioner eller vid tryck mot magen.
 • Central smärta i bröstet: detta kan ske plötsligt och orsakas av spasmer i matstrupen. Man kan misstänka att orsaken är denna sjukdom när det är kopplat till matkonsumtion snarare än ansträngning.
 • Dysfagi eller kvävning.
 • Odynofagi: smärta när man sväljer. Detta är dock inte ett vanligt symptom. Om det visar sig kan det dock indikera närvaron av esofagit.

Typiska symptom på denna sjukdom har hög diagnostisk pålitlighet. Att dessa symptom uppenbarar sig leder till en nästan säker diagnos och indikerar behandlingar utan att man måste göra vidare tester.

Om patienten uppvisar oroväckande symptom eller inte svarar på konventionell behandling, bör dock en gastroskopi genomföras.

Behandlingar för gastroesofageal refluxsjukdom

De behandlingar som finns för gastroesofageal refluxsjukdom ämnar att lindra symptomen och bota esofagit. Vidare kan läkarna behandla och förebygga möjliga komplikationer.

Andra behandlingsalternativ inkluderar modifikationer av livsstil samt hygien- och kostvanor, läkemedel och i vissa extrema fall kirurgi.

Hygien- och kostvanor

Ät inte irriterande livsmedel

En hälsosam kost är vitalt för att kontrollera detta tillstånd. Generellt är det rekommenderat att äta lätt och undvika potentiellt irriterande livsmedel.

Livsstil- och hygienvanor ska skräddarsys för varje patient i enlighet med riskfaktorerna. Det kliniska svaret på förändringarna måste också tas med i beräkningarna.

Det är rekommenderat att sluta röka och minska eventuell alkoholkonsumtion, såväl som att tappa vikt om man är överviktig eller lider av fetma.

En annan åtgärd är upphöjning av huvudänden av sängen. Läkare rekommenderar dessutom att man:

 • Undviker tunga måltider eftersom det är bättre att äta lättare och fler gånger.
 • Upptäcker och undviker livsmedel som utlöser symptomen.
 • Kontrollerar sin stress.
 • Utövar regelbunden fysisk träning.
 • Spenderar mer tid på att tugga maten.

Läkemedel

Medicinsk behandling baseras på hämning eller neutralisering av utsöndringen av magsyra.

Protonpumpshämmare är en grupp av vanligt förekommande läkemedel för att behandla detta tillstånd.

Dessa mediciner orsakar total hämning av den gastriska utsöndringen. De lindrar även symptom, läker matstrupen och kontrollerar återfall.

Antacida kan i sin tur effektivt och snabbt lindra halsbränna, medan prokinetika är användbara när man främst lider av uppstötningar. H2-blockerare producerar en delvis hämning av utsöndringen av magsafter.

Läkare påpekar att dessa läkemedel ska användas när patienten inte lider av esofagit.

Påverkar denna sjukdom din livskvalitet? Som du kan se finns det många orsaker som ligger bakom eller förvärrar tillståndet, men det finns även många behandlingsalternativ.

Tala med din läkare för att få reda på vilket som lämpar sig bäst för dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Badillo R, Francis D. Diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2014;5(3):105–112. doi:10.4292/wjgpt.v5.i3.105
 • Tack J., Pandolfino JE., Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology, 2018. 154 (2): 277-288.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.