Orsaker till bröstsmärta när man hostar

Bröstsmärta när man hostar är ett vanligt symptom hos personer som lider av vissa tillstånd i lungor och luftrör. I denna artikel ska vi tala om de möjliga orsakerna.
Orsaker till bröstsmärta när man hostar
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Att känna av bröstsmärta när man hostar kan vara alarmerande. Folk associerar det ofta med lungorna eller hjärtat, och tror att det är ett tecken på stora hälsoproblem.

Orsakerna till bröstsmärta när man hostar

Smärta i bröstet

Smärtan är väldigt vanlig hos personer som lider av vissa andningstillstånd. Nedan ska vi förklara de möjliga orsakerna.

Influensan

Influensa är en av de vanligaste virala infektionerna i världen. Den visar sig vanligtvis plötsligt med allvarliga symptom från första stund. De huvudsakliga symptomen på influensa är:

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Frossa
 • Muskel- och bröstsmärta

Influensasymptom tenderar att vara allvarligare än mer långvariga än förkylningar. Det är normalt att ha bröstsmärtor vid influensa, vilket kan förvärras om patienten hostar.

Förkylning

En förkylning är en viral infektionssjukdom som påverkar luftrören. Det är vanligare hos barn än hos vuxna, och symptomen är starkast under de första tre dagarna.

Utöver generell sjukdomskänsla, ont i halsen och ökad slemproduktion är hosta ett av de vanligaste symptomen. Om det sker kontinuerligt kan det till och med orsaka bröstsmärta.

Symptomen på förkylning visar sig progressivt efter den tredje dagen och varar i runt en vecka. De huvudsakliga symptomen är:

 • Nästäppa
 • Frekventa nysningar
 • Halsont
 • Hosta

Det faktum att andningssystemet påverkas är vad som gör den till en av de vanligaste källorna för bröstsmärta.

Akut bronkit

Bronkit är en inflammation av bronkerna som gör att förmågan att andas försämras. Symptomen på bronkit är:

 • Väsande andning
 • Slem
 • Hosta
 • Bröst- och ryggsmärta

Den huvudsakliga orsaken till akut bronkit är en viral infektion. Det är ofta resultatet av en förkylning som inte behandlats ordentligt, men kan även orsakas av en bakterieinfektion.

Astma och bröstsmärta när man hostar

Astma är en kronisk sjukdom som får luftvägarna att minska på grund av inflammation.

Om det inte diagnostiseras och behandlas ordentligt så är det vanligt att drabbas av andfåddhet, väsande andning och bröstsmärta när man hostar.

Här kommer några av symptomen på astma:

 • Andfåddhet
 • Hosta med slem
 • Väsande andning
 • Bröstsmärta när man hostar

Lungkollaps

Lungkollaps inträffar när lungan perforeras och börjar läcka luft.

Den direkta konsekvensen av detta tillstånd är att utrymmet runt lungorna fylls med luft. Detta låter den inte expandera, vilket leder till symptom som bröstsmärta och andfåddhet.

Trycket som luften som läcker ut ur lungan orsakar leder till bröstsmärta som förvärras när man hostar.

Muskuloskeletala skador och bröstsmärta när man hostar

När någon drabbas av en skada på bröstmuskler eller ben så kan smärtan förvärras när man hostar.

Frakturer och sprickor i revben, bröstkorg, bröstben eller ryggrad kan leda till allvarlig bröstsmärta när man hostar, och smärtan kan även visa sig när man andas, står eller gör vissa rörelser.

Kostokondrit

Hostande kvinna

Alla revbenen förutom de sista två är sammankopplade med bröstbenet via brosk. När detta brosk inflammeras så orsakar det en skada som kallas kostokondrit, eller kostosternalt syndrom.

Den huvudsakliga konsekvensen är en skarp bröstsmärta som förvärras när man hostar eller gör vissa rörelser. Kostokondrits främsta orsaker är:

 • Skador mot bröstkorgen
 • Att lyfta vikter
 • Infektioner i luftvägarna
 • Överansträngning när man hostar
 • Vissa typer av artrit

Slutsats

Som du ser orsakas denna smärta av olika infektiösa processer och tillstånd. Om din bröstsmärta inte orsakas av en simpel förkylning är det bäst att tala med en specialist.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Jones TL, Neville DM, Chauhan AJ. Diagnosis and treatment of severe asthma: a phenotype-based approach. Clin Med (Lond). 2018 Apr 1;18(Suppl 2):s36-s40.
 • Kinkade S, Long NA. Acute Bronchitis. Am Fam Physician. 2016 Oct 1;94(7):560-565.
 • Passioti M, Maggina P, Megremis S, Papadopoulos NG. The common cold: potential for future prevention or cure. Curr Allergy Asthma Rep. 2014 Feb;14(2):413.
 • Mott T, Jones G, Roman K. Costochondritis: Rapid Evidence Review. Am Fam Physician. 2021 Jul 1;104(1):73-78.
 • Huan NC, Sidhu C, Thomas R. Pneumothorax: Classification and Etiology. Clin Chest Med. 2021 Dec;42(4):711-727.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.