Skillnaderna mellan förkylning och influensa

Även om de två är väldigt lika, finns det många skillnader mellan en förkylning och influensa, såsom själva virusen, diagnoser och behandlingar.
Skillnaderna mellan förkylning och influensa
Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu

Granskad och godkänd av Kirurg Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu.

Senaste uppdateringen: 10 juni, 2023

När du känner obehag i luftvägarna kanske du undrar huruvida du lider av en förkylning eller influensa. Båda tillstånden är virala, vilket innebär att de sprids via virus. Men vad är skillnaderna mellan förkylning och influensa?

Upptäck vad som skiljer dessa två väldigt vanliga tillstånd åt i dagens artikel!

Orsakerna till en förkylning och influensa

En förkylning kan orsakas av fler än 200 virus, men orsaken till influensan är influensaviruset.

När det kommer till olika virus så har Världshälsoorganisationen (WHO) kategoriserat några av de mest betydande som säsongsinfluensa.

Dessa virus sprids relativt enkelt eftersom de finns i omgivningen och på ytor, där de kan överleva i upp till 24 timmar. De som redan har blivit smittade kan smitta andra med saliv, hosta och nysningar.

Existerande vaccin skrivs vanligtvis ut för influensa typ A och B eftersom de anses vara de mest virulenta typerna. Läkare rekommenderar att den sårbara befolkningen vaccineras en gång om året innan vintern.

De äldre, gravida kvinnor, sjuka personer, sjukvårdspersonal och barn anses vara sårbara.

Skillnaderna mellan förkylning och influensa

En förkylning orsakar lindrigt obehag i hals och näsa, medan influensa kan drabba luftvägarna rent generellt och dessutom orsaka trötthet och värk i kroppen.

Kvinna med influensa

När det kommer till klimat så kan folk drabbas av förkylningar närsomhelst på året, även om de inte är lika vanliga på sommaren. Influensan är dock ofta säsongsmässig och sprids mer på vintern.

Förkylning eller influensa – de olika symptomen

De vanligaste symptomen på förkylningar är nästäppa, rinnande näsa, nysningar och hosta. Man kan även få halsont och lite högre temperatur, men inte feber (upp till 37,5 °C).

Influensasymptom inkluderar lindrig nästäppa, halsont, hosta, trötthet (utmattning), muskelsmärta, huvudvärk och feber (på över 38 °C).

Dessa symptom skiljer sig i styrka. Generellt är influensan mer utmattande än en förkylning. Båda kan dock leda till allvarliga hälsokomplikationer.

Behandling av varje tillstånd

Läkaren ordinerar behandlingen

Eftersom båda tillstånden orsakas av virus är behandlingen symptomatisk, vilket innebär att den främst ämnar att lindra symptomen.

Influensan pågår längre än förkylningen och det finns ingen behandling för att korta ned förloppet.

  • Dessa är inte bakteriella processer, vilket innebär att antibiotika inte bör tas förutom om komplikationer uppstår, och de ska alltid skrivas ut av en läkare.
  • Självmedicinering är inte rekommenderat för att behandla dem. Endast sjukvårdspersonal är kvalificerade att behandla dem.
  • Behandling inkluderar avtäppande medel, hostmedicin, slemlösande medel, mukolytika, smärtlindrande medel och förkylningskurer, beroende på varje fall.

Hur de diagnostiseras och hur länge de varar

De flesta vet inte hur länge dessa tillstånd varar. Generellt räcker det att beskriva symptomen för din läkare för att få rätt diagnos. Denne kan dock be om blodprover eller svalgsekret.

En förkylning kan vara i upp till fem dagar från och med att symptomen dykt upp, och de kommer visa sig progressivt. Obehaget från influensan försämras i sin tur långsamt, och tillståndet kan vara i 7-15 dagar.

Om något av de två tillstånden varar längre än väntat bör du träffa en läkare för att undvika vidare komplikationer.

Denna artikel kanske intresserar dig: 9 huskurer för att ta hand om rösten och halsen

Möjliga komplikationer

Kvinna med huvudvärk

De möjliga komplikationerna av förkylning och influensa inkluderar öroninflammation, bronkit, lunginflammation och bihåleinflammation.

Dessa tillstånd har sina egna kliniska profiler, både i hur de diagnostiseras och behandlas. De kan uppstå från bakterieinfektioner.

Huskurer för förkylning och influensa

Även om bara läkare kan skriva ut behandlingar finns det vissa huskurer som kan hjälpa dig att tackla dessa tillstånd:

  • Fysisk vila: kroppen är upptagen med att bekämpa virusen, så den behöver så mycket vila som möjligt.
  • Drick gott om vätskor för att göra slemmet flytande och få bort igentäppningen i luftvägarna.
    Det är väldigt fördelaktigt att använda luftfuktare eftersom torr miljöer underlättar spridningen av bakterier i luftvägarna.
  • När det kommer till personlig hygien så ska du tvätta händerna ofta för att minska risken för att drabbas av influensa eller förkylning. Bibehåll generellt god hygien.

Detta var alltså skillnaderna mellan förkylning och influensa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.