Behandling av humant papillomvirus

Förutom den farmakologiska behandlingen är förebyggande åtgärder den bästa hanteringen av humant papillomvirus.
Behandling av humant papillomvirus

Senaste uppdateringen: 26 mars, 2019

Behandlingar av humant papillomvirus, eller HPV, beror på de hälsoproblem som orsakas av viruset såväl som av de drabbade zonerna. Detta virus kan producera vårtor, premalignala skador (förstadier) och till och med cancer.

I cirka 90% av fallen kan vår kropp eliminera humant papillomvirus (men inte helt) tack vare vår kropps immunsystem. För närvarande finns det ingen medicinsk behandling för att behandla viruset i sin helhet. Trots detta finns det olika behandlingar som eliminerar genitala vårtor och andra vanliga manifestationer av viruset.

Förebyggande åtgärder är extremt viktiga. Tidig upptäckt och behandling är dock grundläggande för att hålla viruset under kontroll.

Du borde vara medveten om att ifall du bär bärare på viruset kommer du sannolikt alltid att vara det. Det är osannolikt att din kropp kommer att eliminera viruset till 100 %.

Behandling av humant papillomvirus

Vårtor

Genitala vårtor är ett mycket vanligt symptom hos patienter med HPV. Hos män orsakar viruset små stötar runt penis och / eller anus. Hos kvinnor tenderar de att förekomma i vulva, vagina eller på livmoderhalsen.

Det är dock bra att känna till att trådarna i det papillomviruset som orsakar dessa vårtor inte producerar cancer.

Det finns olika metoder att behandla dessa vårtor:

 • Podofilina: Användare kan applicera denna kräm direkt på vårtorna. Det verkar genom att skapa cellulär nekros (celldöd) i vårtorna. Genom att göra det elimineras de.
 • Behandling med Imiquimod: Eftersom immunsystemet kan bekämpa viruset stimulerar detta läkemedel vårt immunsystem att mer effektivt bekämpa det.
 • Triklorättiksyra: Detta läkemedel måste administreras av sjukvårdspersonal.
 • Kryoterapi med flytande kväve: Denna terapi syftar till att frysa ned vårtan, vilket eliminerar virusceller.
 • Elektrokoagulation: Denna metod tar bort celler genom att använda en elektrisk ström.

Behandlingar vid förstadier

Behandlingar vid förstadie av HPV

Det kan ta årtionden för att cancer utvecklas till den grad att det kan diagnostiseras. Det betyder inte att du kommer att få cancer eftersom du hade en infektion. Till exempel, om en kvinna vid ett förstadie får tidig och lämplig behandling, kan hon ha en mycket stor chans att bli botad.

Behandling av HPV, vid förstadier, baseras på olika tekniker:

 • Kryoterapi. Med hjälp av kryoterapi förstörs vävnad genom frysning. Det är mycket effektivt och sker bara vid fall som behandlar små förstadier.
 • Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP). LEEP syftar till att eliminera det drabbade området genom att använda en uppvärmd slinga som en skalpell. Denna procedur kräver lokalbedövning.
 • Kon biopsi. När kryoterapi och LEEP misslyckas, eller om det finns risk för cancer, använder läkare  konbiopsioner. Förfarandet innebär att ett konformat vävnadsprov extraheras från livmoderhalsen med användning av en skalpell.

Att ha HPV betyder inte automatiskt att du har cancer.

Behandling vid malignt humant papillomvirus

Malignt HPV

När HPV leder till cancer, går behandlingen lika mycket ut på att lokalisera skadan som det gör på hämma tumörens tillväxt. När tumören väl har upptäckts kan behandlingen bestå av de traditionella metoderna som används för att bekämpa nästan alla typer av cancer.

Bland dessa behandlingar är följande:

 • Strålbehandling
 • Kemoterapi
 • Tumöravlägsnande kirurgi

Forskare undersöker möjligheten att använda mikroimmunoterapi för behandling av humant papillomvirus. Målet där är att använda immunförsvarets regulatorer för att förbättra patientens immunförsvar. Denna behandling är emellertid fortfarande under utveckling.

Hur kan du förhindra HPV-infektioner?

Vaccin mot humant papillomvirus

Lyckligtvis finns det för närvarande tre typer av vacciner tillgängliga för behandling av humant papillomvirus. De är alla mycket säkra och effektiva:

 • 2-valent vaccin som ger skydd mot HPV-typerna 16 och 18
 • 4-valent vaccin som ger skydd mot HPV-typerna 6, 11, 16 och 18
 • 9-valent vaccin som ger skydd mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58

För att förhindra humant papillomvirus är det bästa för alla att bli vaccinerade innan de har sexuella relationer för första gången. Kvinnor rekommenderas att bli vaccinerade mellan 9 och 26 års ålder.

Som ett av de främsta sätten att förebygga HPV, borde varje enskild person veta hur man använder kondom när man har sexuella relationer samt att använda orala barriärer under oralsex. På samma sätt bör UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET, kondomer eller barriärer återanvändas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.