Thumb Author Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu

Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu

Kirurg


Allmän kirurgisk läkare. Han har arbetserfarenhet som landsbygdsläkare, SEO-analytiker, innehållsredaktör och medicinsk översättare.

Om författaren

Examen i kirurgi vid University of Zulia (2016). Han har gått flera kurser i hantering av akuta nödsituationer utanför sjukhus och sjukhus, såväl som grundläggande hjärt-lungräddning hos vuxna, förutsägelse och hantering av luftvägstillstånd och åtgärdsprotokoll vid nödsituationer med barn.

Under sin universitetsutbildning deltog han även i olika kongresser , såsom IV Comprehensive Scientific Conference, I Multidisciplinary and Innovative Exhibition of the Coromoto Hospital, IV Congress och XIII Scientific Conference Dr. José Trinidad Martínez samt XVIII-konferensen om lung- och thoraxkirurgi.

Sedan 2016 arbetar han som akutläkare med erfarenhet från olika vårdcentraler. Idag arbetar han med allmän kirurgi vid universitetssjukhuset i Maracaibo. Därutöver arbetar han som frilansande medicinsk översättare och skribent och redaktör för hälsoartiklar.