Kopplingen mellan ryggraden och de andra organen

Visste du att de problem som uppstår i ryggraden kan återspeglas i de andra organen? Det handlar inte bara om huvudvärk eller ryggvärk utan kan även röra sig om respirationsproblem eller gynekologiska problem.
Kopplingen mellan ryggraden och de andra organen

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2022

Den är vårt stöd så att vi kan stå och gå. Ryggraden är viktigare än man tror och kan kopplas till kroppens andra organ på flera olika sätt.

Det finns ett samband mellan den och de sjukdomar vi drabbas av. Vill du veta mer, läs då följande artikel.

Ryggraden och kroppens övriga delar

Undersökning av ryggen

Läkare kan ofta dra samband mellan ryggraden och tillstånd som huvudvärk och dålig sömn. Men det är inte det enda sambandet.

Ryggraden kan kopplas till olika kroppsdelar som:

 • Huvud, öron, ögon, tunga, tänder, näsa och mun
 • Hals, nacke och axlar
 • Sköldkörtel
 • Hjärta, lungor och bröst
 • Gallblåsan, lever, mage, bukspottkörtel, mjälte
 • Binjurar, njurar, urinblåsa
 • Tunntarmen och tjocktarmen
 • Könsorganen

Ryggraden täcker ryggmärgen som har i uppgift att överföra all information som går från hjärnan till resten av kroppen. Det finns olika nervändar i varje kota och när dessa inte sitter rätt uppstår kommunikationsproblem, och det är då man kan känna smärta eller drabbas av sjukdom.

Genom dessa obehag eller sjukdomar kan man hitta den del av ryggraden där dessa nerver har “frånkopplats”. Livmoderhalscancer kan exempelvis få dina händer att domna. Om problemet ligger i kotorna kan man få magproblem och om problemet ligger i nedre delen av ryggen kan man tappa känsel i benen.

Kroppens känslomässiga relation till ryggont

smärta i nacken

Holistisk medicin pekar på att ryggsmärta är ett resultat av ackumulerade negativa känslor, och olika kiropraktorer anser även att massage kan minska problem med synen, hemorrojder och magsår. För att förstå detta bättre är det bra om du lär dig lite om de olika delarna av ryggraden. Den är indelad i hals-, bröst- och ländryggen.

När det uppstår problem i dem visar sig symtomen inte bara vid ryggen. Nedan ska vi prata om förhållandet mellan kotorna, känslor och de sjukdomar som uppstår:

Halskotor

 • Första kotan: ger stöd åt huvudet. Smärtan beror på rädsla, oro och negativitet och kan orsaka migrän samt nervproblem.
 • Andra kotan: gör att du kan flytta huvudet och är kopplad till sinnesorganen (ögon, öron, näsa, mun).
 • Tredje kotan: om den inte är frisk får du skador på huden, ben och nerverna i ansiktet, samt öron och tänder.
 • Fjärde, femte och sjätte kotan: dessa påverkar sköldkörteln och är kopplade till halsen. Kan orsaka sjukdomar i svalget, struphuvudet, mm.
 • Sjunde kotan: kan påverka moraliska och andliga övertygelser samt händer och armar.

Bröstkotor

 • Första kotan: reagerar när man inte tänker på sina begränsningar när man sportar, är på jobbet eller i det dagliga livet. För med sig andningssvårigheter.
 • Andra kotan: ger problem när man inte uttrycker sina känslor, vilket leder till smärta i hjärtat och lungorna.
 • Tredje kotan: kan kopplas till respirationen och bröstet.
 • Fjärde kotan: kan kopplas till njutning. Kan också ge problem med gallblåsan.
Man hos läkare
 • Femte kotan: kan kopplas till problem med blodet.
 • Sjätte kotan: om denna inte är i bra skick kan man få magproblem.
 • Sjunde kotan: reagerar när man inte vilar ut ordentligt.
 • Åttonde och nionde kotan: kan kopplas till rädsla och osäkerhet.
 • Tionde kotan: kan kopplas till njurproblem.
 • Elfte kotan: kan kopplas till nervsystemet. Kan även orsaka hudproblem som akne.
 • Tolfte kotan: obalans orsakar tarm- och ledproblem.
Smärta i ländryggen

Ländkotor

 • Första kotan: orsakar tarmproblem, som förstoppning.
 • Andra kotan: kan kopplas till magsmärtor.
 • Tredje kotan: kan kopplas till problem med könsorgan och knän. Orsakar även artrit.
 • Fjärde kotan: kan kopplas till prostatan.
 • Femte kotan: kan kopplas till smärta i ben, knän och fötter.

Korsben

 • Första, andra och tredje korsbenet: kan ge sexuella problem.
 • Fjärde och femte korsbenet: kan orsaka smärta och fertilitetsproblem, herpes, diarré och förstoppning.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Boyack, K. W., Klavans, R., & Börner, K. (2005). Mapping the backbone of science. Scientometrics. https://doi.org/10.1007/s11192-005-0255-6
 • Luis, P., & García, R. (2003). Alteraciones De La Columna Vertebral. Revista Española de Reumatologia. https://doi.org/10.4067/S0370-41061990000300010
 • Miller, A. H., & Raison, C. L. (2016). The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target. Nature reviews. Immunology, 16(1), 22-34

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.