Neuronernas egenskaper och funktion

Neuronernas funktion är ungefär densamma som en budbärares. De är stora kommunikationsnätverk som gör att kroppen kan fungera korrekt. Är du intresserad av att veta mer om det? Fortsätt läsa.
Neuronernas egenskaper och funktion

Senaste uppdateringen: 18 juli, 2022

När man tittar på neuronernas funktion kan man se att dessa celler är en sofistikerad del av naturlig “ingenjörskonst”. Du kanske inte känner till det, men neuroner är den grundläggande enheten i nervsystemet, och de gör så att kroppen kan kontrollera och koordinera alla sin aktiviteter.

Det sätt på vilket neuroner fungerar gör det möjligt att överföra information till kroppens olika delar, både externt och internt, med hjälp av en komplex mekanism av kemiska och elektriska signaler. Impulserna kan därtill överföras med en hastighet av upp till 360 km i timmen genom vissa nervfibrer.

Tack vare hur neuroner fungerar kan vi rycka undan våra händer när vi rör vid en brännande het yta, känna när något är mjukt, uppleva smärta, veta om något är kallt och så vidare. Dessa celler är som budbärare i vårt nervsystem.

Neuronernas egenskaper och funktion

Neuroner är en celltyp och de är en del av nervsystemet. Deras grundläggande funktion är att ta emot och överföra information genom elektriska impulser. Neuroner skapar omfattande kommunikationsnätverk i hela nervsystemet.

Dessa celler har en stjärnliknande form och en central kropp som innehåller strukturerna som håller dem vid liv. De har också flera grenar, inom vilka det finns många korta och tofsliknande dendriter. Därtill har de en särskilt lång gren, kallad axon.

Tidigare trodde man att kroppen inte kunde producera nya nervceller i hjärnan under livets gång. Men efter ett experiment som genomfördes av ett team av forskare från Karolinska Institutet för medicinsk forskning fann man att så inte är fallet. Hjärnan kan producera upp till 1 400 neuroner per dag, tack vare en process som kallas “neurogenes”.

Ett nätverk av neuroner.
Uppskattningar tyder på att omkring 1400 nya neuroner “föds” genom en process kallad neurogenes.

Neuronernas struktur

Som vi nämnter ovan består neuroner av tre element. Låt oss titta på vart och ett av dem:

 • Kroppen, eller soma, innehåller alla de element som en neuron behöver för att vara livskraftig
 • Dendriter är förlängningar som tar emot nervimpulser som skickas av andra neuroner via synapsen.
 • Slutligen är axonet eller neuriten en tunn, lång förlängning av cellen, och dess roll är att överföra nervimpulser till andra celler

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: Fördelar med sudoku för hjärnan, enligt vetenskapen

Alla neuroner har i princip denna struktur, men skiljer sig ibland åt från varandra beroende på vilka funktioner de utför. Det finns tre huvudsakliga typer av neuroner:

 1. För det första har de unipolära neuronerna en enda gren som fungerar som en dubbel väg som verkar som både en dendrit och en axon. De är karakteristiska för sensoriska neuroner.
 2. Sedan finns det de bipolära neuronerna. Dessa har två grenar, en fungerar som en dendrit och den andra som axon. Dessa är karakteristiska för neuronerna i vissa delar av ögon, öron och näsa.
 3. För det tredje är den multipolära typen av neuron den mest talrika varianten och har den klassiska strukturen av flera dendriter i form av en tofs, i den mottagande zonen och en lång axon i utgångszonen. Dessa hittar vi vanligtvis i ryggmärgen och hjärnan.

Hur fungerar neuroner?

Strukturen hos dessa celler bestämmer hur nervceller fungerar. Enkelt uttryckt får neuronen en elektrisk impuls genom dendriterna. Det passerar sedan genom kroppen, eller soma, och går sedan till andra celler via axonet.

Axonet frisätter ett ämne som kallas en signalsubstans, eller neurotransmittor. Detta når i sin tur dendriterna i nästa neuron och triggar den elektriska signalen som startar en ny cykel som den föregående. Faktum är att varje neuron kan ha tusentals kopplingar till andra celler.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: Hur djupandning påverkar hjärnan: Aktivering av nervceller

Det finns flera typer av neurotransmittorer som underlättar de olika neuronala funktionerna:

 • Serotonerga utsöndrar serotonin (humör)
 • Dopaminerga utsöndrar dopamin (njutning)
 • GABA-reglerade utsöndrar GABA (hämmande neurotransmittor)
 • Glutamat-reglerade utsöndrar glutamat (minne)
 • Kolinerga utsöndring av acetylkolin (mångfacetterad)
 • Noradrenerga utsöndrar noradrenalin/norepinefrin (ökad hjärtfrekvens och blodtryck)
 • Vasopressinerga utsöndring vasopressin (en homeostatisk regulator)
 • Oxytocin-reglerade utsöndrar oxytocin (ömhetskänslor)
En elektrisk impuls.
Neurotransmittorer är de som gör att neuroner kan fungera.

Andra fakta om neuronernas funktion

Som du kan se är neuronernas funktion den samma som små budbärare i organismen, eftersom deras huvudsakliga funktion är att ta emot och överföra information. De tar emot och levererar denna information till andra nervceller samt till muskler och körtlar.

Sammanfattningsvis kan man säga att neuroner har tre huvudfunktioner: sensoriska, integrerande och motoriska. Den sensoriska funktionen gör att vi kan uppfatta inre och yttre förändringar, som värme, ljus och så vidare. Därtill bearbetar den integrerande funktionen mottagen information för att skapa en lämplig reaktion. Att klä på oss när vi fryser till exempel.

Slutligen, den motoriska funktionen får muskler och körtlar att agera, eller inte, efter behov. Det finns nervceller i det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg), men dessa celler hittar man också i det perifera nervsystemet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Noguera, J., Portillo, N., & Hernandez, L. (2014). Redes Neuronales, bioinspiraciòn para el desarrollo de la ingenierìa. Ingeniare, (17), 117-131.
 • Karolinska Institutet. “Discovery concerning the nervous system overturns a previous theory.” ScienceDaily. ScienceDaily, 12 September 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190912080011.htm>.
 • Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. Molecular Cell Biology. 4th edition. New York: W. H. Freeman; 2000. Section 21.1, Overview of Neuron Structure and Function. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21535/
 • Ludwig PE, Varacallo M. Neuroanatomy, Neurons. [Updated 2018 Nov 14]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441977/
 • Raine CS. Characteristics of the Neuron. In: Siegel GJ, Agranoff BW, Albers RW, et al., editors. Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. 6th edition. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1999. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK28209/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.