De tolv kranialnerverna och deras funktioner

De tolv kranialnerverna kontrollerar och ingriper i många rörelser och förnimmelser som vi utför och upplever dagligen. De är väldigt viktiga så vi vill här lära dig mer om deras egenskaper och huvudfunktioner.
De tolv kranialnerverna och deras funktioner
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 21 november, 2022

De tolv kranialnerverna gör att vi kan utföra dagliga aktiviteter bekvämt och effektivt. De för en del av informationen från våra sinnen till hjärnan och från hjärnan till några av musklerna, och vice versa.

Dessa nerver passerar genom små öppningar vid skallen som är anslutna till hjärnan. De tolv kranialnerverna förgrenar sig till olika delar av kroppen för att utföra sina specifika funktioner därifrån.

Vi kan gruppera de tolv kranialnerverna nedan på ett enkelt sätt i förhållande till deras funktioner. Dessa nerver kan vara motoriska, sekretoriska eller sensoriska. Motoriska nerver leder signaler från centrala nervsystemet till muskler, medan sekretoriska leder signaler till körtlar.

Till exempel kontrollerar vi rörelserna i ögonen och tuggmusklerna med vissa av de motoriska nerverna. De sensoriska nerverna skickar signaler från sensoriska organ till hjärnan. Till exempel passerar signalerna från luktsinnet, ögonen, hörseln och hjärnans balansorgan genom några av de sensoriska kranialnerverna. Vissa hjärnnerver är både motoriska/sekretoriska och sensoriska, och kallas därför “blandade”.

Funktioner hos de tolv kranialnerverna

Innan vi börjar förklara funktionen hos varje kranialpar, eller cerebrala nervpar, är det viktigt att veta att ordningen på dessa är annoterade med en romersk siffra för varje par, från den lägsta till den högsta.

I. Luktnerven, N. olfactorius.

hjärna
Luktnerven överför luktimpulser från näsan till hjärnan

Denna cerebrala nerv är ansvarig för att överföra luktstimuli från näsan till hjärnan.

Den har bara sensoriska nervfibrer och tar med information från luktorganet högst upp i näsan in i hjärnan. Dess främsta egenskap är att den är den kortaste av de tolv cerebrala nerverna.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: De essentiella fetter din hjärna behöver

De tolv kranialnerverna: II. Synnerven, N. opticus.

Huvudfunktionen för denna kranialnerv är att leda visuella stimuli från ögat till hjärnan. Den består av axonerna från näthinnans ganglionceller.

Dessa bär informationen från fotoreceptorerna till hjärnan, där den sedan integreras och tolkas. Varje synnerv innehåller ungefär 1 000 000 myeliniserade nervfibrer och kan räknas till det centrala nervsystemet.

III. Ögonmuskelnerven, N. oculomotorius.

Huvudfunktionen för denna kranialnerv är att kontrollera ögonens rörelser. Den är också ansvarig för pupillens storlek och rörelser.

Den har sitt ursprung i mitthjärnan.

De tolv kranialnerverna: IV. Rullmuskelnerven, N. trochlearis.

Denna har nerv motoriska funktioner, samtidigt som den också har somatiska funktioner. Dessutom ansluter dessa nerver till den överliggande sneda muskeln i ögat och kan få den att rotera och separera från ögongloben.

Vidare har dessa nervceller sitt ursprung i mitthjärnan på samma sätt som den tredje kranialnerven.

V. Trillingnerven, N. trigeminus.

Denna nerv har blandade funktioner, dvs både motoriska och sensoriska. En av dess egenskaper är att den är den största av alla kranialnerverna.

Den transporterar sensorisk information till ansiktet, överför information till tuggmusklerna, spänner trumhinnan och den mjuka gommen och tar dessutom upp förnimmelser i ansiktet och i slemhinnorna där.

De tolv kranialnerverna: VI. Sidtittarnerven, N. abducens.

Denna nerv är också känd som den yttre okulära motoriska kranialnerven och det är en motorisk nerv.

Dessutom är den ansvarig för att överföra motorstimuli till ögats yttre ringmuskel. Det gör också att ögat kan röra sig till den motsatta sidan av näsan.

VII. Ansiktsnerven, N. facialis,

Detta är ytterligare ett exempel på en blandad nerv och den består av flera nervfibrer och som utför olika funktioner, bland annat att:

 • Skicka order till ansiktsmusklerna för att skapa ansiktsuttryck
 • Skicka signaler till saliv- och tårkörtlarna
 • Samla in smakinformation genom tungan

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln:  Vad är hjärnans neuroplasticitet? Förmågan till förändring

De tolv kranialnerverna: VIII. Balans- och hörselnerven, N. vestibulocochlearis. (tidigare n. statoacusticus)

Detta är en sensorisk nerv och även känd som kranialparet i hörsel- och vestibulärnerven, vilka utgör den vestibulokokleära nerven.

Som du kanske redan har förstått så är funktionen hos denna kranialnerv att upprätthålla balans och orientering i olika utrymmen. Den är också ansvarig för hörselfunktionen.

IX. Tung- och svalgnerven, N. glossopharyngeus.

De tolv kranialnerverna: nervceller
Dessa nerver är viktiga för hela organismen.

Denna nerv har sin påverkan i tungan och svalget. Således samlar den information från smaklökarna på tungan och sensorisk information från svalget.

Den för också order till spottkörtlarna och olika nackmuskler vilket underlättar när vi sväljer.

X. Vagusnerven, den kringirrande nerven, N. vagus.

Kranialnerv nummer 10 är vagusnerven. Den har sitt ursprung i medulla oblongata , eller förlängda märgen i hjärnstammen och innerverar följande organ:

 • Svalg
 • Matstrupe
 • Struphuvud
 • Luftrör
 • Bronker
 • Hjärta
 • Mage
 • Lever

Den är också involverad i sväljfunktionen och skickar dessutom signaler till det autonoma nervsystemet. Den kan till och med hjälpa till att reglera vår aktivering och kontrollera stressnivåer, bland andra funktioner.

XI. Extranerven eller binerven, N. accessorius.

Detta är en motorisk nerv och den har uteslutande denna funktion.

Den är ansvarigt för cefalisk rörelse och rotationsrörelser genom sin innervering av musklerna till Trapezius och Sternocleidomastoideus. Med andra ord så tillåter den rotation av huvud och axlar.

XII. Tungmuskelnerven, N. hypoglossus.

Detta är en av de kraniala motoriska nerverna som, liksom vagusnerven och tung- och svalgnerverna, också spelar en roll i tungans muskulatur och sväljfunktion.

De tolv kranialnerverna är viktiga strukturer

Slutligen, som du säkert nu förstår, har dessa nerver mycket specifika och vitala funktioner som är direkt livsuppehållande. Det är viktigt att känna till att det finns många sjukdomar som kan skada en eller flera av dessa nerver. Av den anledningen kan det ge upphov till vissa karakteristiska kliniska symptom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.