Orsaker till fantosmi: hur kan man känna lukter som inte finns?

Känner du ofta lukten av brand eller sopor? Det finns en luktstörning som får oss att känna lukter som inte finns. I dagens artikel ska vi titta på orsaker till fantosmi, som tycks upplevas mest av kvinnor.
Orsaker till fantosmi: hur kan man känna lukter som inte finns?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Lukten av rutten mat eller bränt bröd. En stank av kemikalier eller tobaksrök. Fantosmi är en luktförändring som får dig att uppleva dofter som inte finns. Med andra ord, olfaktorisk stimuli som inte finns. Det är hjärnan som får dig att uppleva dofthallucinationer. Lär dig om olika orsaker till fantosmi i dagens artikel.

Människor som lider av denna sjukdom har inte tappat sitt förstånd och lever inte heller med något psykiatriskt tillstånd. De vet mycket väl att det de känner inte är riktigt, och det är därför de är så förbryllade. Det är viktigt att notera att detta fenomen inte är så ovanligt. Det finns faktiskt många som, när de når en viss ålder, börjar uppleva denna märkliga förändring.

Dessa olfaktoriska hallucinationer uppträder oftast runt 40 års ålder och blir intensivare när man blir äldre. Demografiska bevis visar också att det är mycket vanligare att det förekommer hos kvinnor än män. Vi ska lära oss mer om ämnet nedan.

Orsaker till fantosmi

Man kan känna sig bekymrad av att känna lukten av lukter som inte finns, eftersom fantosmi är en rätt obehaglig upplevelse. Personen känner plötsligt illaluktande och irriterande lukt som invaderar deras vardag. Det kan vara mycket förvånande att faktiskt 1 av 15 personer över 40 år lider av detta fenomen.

Studier, som de som utförts vid University of Vermont och National Institutes of Health i Maryland, visar att det är vanligare hos kvinnor. Detta gäller särskilt för kvinnor som lever i mer missgynnade miljöer. Samtidigt verkar det också korrelera med andra verkligheter som vi kommer att analysera nedan.

Kvinna håller för näsan.
Fantosmi uppträder vanligtvis hos människor som lever i miljöer med mycket föroreningar.

Perifer och central fantosmi

Vi kan skilja på två typer av fantosmi: perifer fantosmi och central fantosmi. Den första påvisas när förändringens ursprung stammar från näshålorna. Å andra sidan är central fantosmi lite mer komplex, eftersom det uppstår med hjälp av en utlösare i hjärnan. Det senare fallet är mer intensivt och uthålligt, och kan därför vara extremt problematiskt.

Orsaker till fantosmi: xerostomi eller muntorrhet

Muntorrhet eller xerostomi uppträder ofta hos personer mellan 50 och 60 år. Det kännetecknas av brist på saliv på grund av en förändring i spottkörtlarna.

Konsekvensen av denna dysfunktion är allvarlig eftersom den involverar irritation av de hårda och mjuka vävnaderna i munnen. Därför ökar förekomsten av bakterier och även risken för mun- och tandsjukdomar. Likaså är en annan möjlig associerad effekt fantosmi.

Tobak

Vi vet alla att tobaksberoende är skadligt. Ibland försummar vi dock att tänka på effekten som cigarettberoende kan ha på våra sinnen. Rökning påverkar till exempel både smak och lukt.

Storrökare tappar inte bara förmågan att skilja lukt och smak, utan dessa dofter och smaker förändras dessutom. Med andra ord så smakar det man äter inte som det ska, och ibland kan man också uppleva dåliga lukter utan någon speciell stimulans. Den goda nyheten är att effekterna försvinner om man slutar röka.

Migrän med aura

Migrän med aura är säreget eftersom att det börjar med en serie symtom som förutser uppkomsten av huvudvärken. Bland dessa tecken (auror) hittar vi visuella hallucinationer, som till exempel att se starka ljus och uppleva lukt som inte existerar (fantosmi).

Orsaker till fantosmi: Rinit och bihåleinflammation

Rinit, både allergisk och icke-allergisk, är också en del av detta problem. Inflammation i näsans slemhinna som orsakar nysningar, rinnande näsa, klåda i näsan eller nästäppa leder i många fall även till luktförändringar.

Miljöföroreningar

Ett förhållande som experter har etablerat är sambandet mellan fantosmi och miljöföroreningar. De människor (särskilt kvinnor) som lever i miljöer med en högre nivå av föroreningar utvecklar gradvis denna luktstörning. De exakta mekanismerna som orsakar tillståndet är ännu inte kända, men det är ett faktum som vi måste ta hänsyn till.

Neurologiska störningar

Bland neurologiska störningar är luktförändringen ett symtom som förekommer i samband med många sjukdomar. Därför är det alltid viktigt att få en adekvat diagnos:

Närbild på en näsa.
Transkraniell magnetstimulering är en av de behandlingar som är användbara för att behandla fantosmi.

Hur man behandlar fantosmi

Patienter med fantosmi kan uppleva många kortsiktiga besvär, som till exempel förändrad aptit. En studie från University of Louisville visar att det fortfarande inte finns någon effektiv behandling för att få bukt med det.

Därför är det bästa att få träffa en läkare så snart som möjligt för att ta reda på vad som ligger bakom fantosmin. Orsakerna kan som sagt vara allt mellan migrän, allergier och Parkinsons sjukdom. Det är vanligt att behandlingen är tvärvetenskapligt och kombinerat med en neurolog och en otolaryngolog.

Bland de behandlingar som man kan ordinera vid olfaktoriska hallucinationer hittar vi antiepileptika, smärtstillande och antikonvulsiva läkemedel samt transkraniell magnetstimulering. Det viktigaste är att anpassa vården till varje patient för att i så stor utsträckning som möjligt förbättra patientens livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.