Förhållandet mellan rinit och astma

Det verkar finnas ett samband mellan rinit och astma. Faktum är att många människor upplever dem nästan samtidigt och medicinerna som läkare ordinerar fungerar för båda tillstånden eftersom symptomen är ganska lika.
Förhållandet mellan rinit och astma

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Förhållandet mellan astma och rinit har varit känt inom medicinsk vetenskap under lång tid. Det är inte ovanligt att en patient med astma dyker upp med symptom på rinit på våren och vice versa.

Varför existerar egentligen den här inneboende länken? Enligt vissa forskare har det sitt ursprung i immunsystemet, enligt andra är det en liknande variant av påverkan på luftvägarnas slemhinna som delas mellan luftrören och näsan.

Vad är rinit?

Rinit är en inflammation i näsans slemhinna. Det kan vara en reaktion på olika etiologiska medel, men slutresultatet är alltid en ökning av storleken på denna slemhinna på grund av ackumulering av vätskor och inflammatoriska celler. Detta kan bero på ett externt medel eller en inre stimulans.

Det finns två typer av rinit: infektiös och icke-infektiös. I det första fallet invaderar mikroorganismer näsan och infekterar den. Det kan antingen orsakas av ett virus eller bakterier. Kroppen reagerar på koloniseringen och aktiverar mekanismer för att utvisa det invasiva medlet. Det är detta som utgör inflammationen.

Den vanligaste typen av icke-infektiös rinit är en allergisk variant. Det har en tendens att vara vanligare bland astmatiska patienter. Det främmande ämnet, som varken är ett virus eller en bakterie, är en partikel som immunsystemet ser som främmande och därför reagerar det på det. Pollen är en av de vanligare orsakerna under vissa årstider.

rinit och astma: man håller sig för näsan
Rinit är en inflammation i näsans slemhinna. Det kan bero på virus- eller bakterieinfektioner eller icke-smittsamma orsaker.

Lär dig mer om rinit i den här artikeln: 5 olika naturliga kurer mot allergisk rinit

Vad är astma?

Astma är en inflammation i luftrörens slemhinna med hyperaktivitet i bronkerna. Detta innebär att luftvägarna plötsligt stängs och hindrar normalt luftflöde utöver den inflammatoriska processen.

Detta tillstånd tillhör gruppen obstruktiva och kroniska andningssjukdomar. Det visar sig i form av akuta episoder på lång sikt. Vissa utlösare för dessa episoder, som förkylningar eller infektioner, är vanligare på vintern. Det är den tid på året då människor lider mest av detta.

Läkare diagnostiserar vanligtvis patologin i ett tidigt skede av livet. Barn med astma upplever antingen spasmer i luftrören när de är fysiskt aktiva eller när temperaturen sjunker. Läkaren behandlar dem i första hand med bronkodilatatorer för att utvärdera effekten. Därefter, om utbrottet upprepar sig, kan de diagnostisera patienten med astma.

Svårighetsgraden är inte alltid lika allvarlig och utvecklingen är som regel inte linjär. Vissa människor lider alltså av milda varianter och kan bara ha en astmaattack per år, medan andra upplever ett nästan konstant tillstånd av andfåddhet.

Vi rekommenderar att du läser den här artikeln: Orsakerna till allergiska reaktioner och allergisymptom

Orsaker till sambandet mellan rinit och astma

Det finns många olika förklaringar till varför patienter med astma ofta lider av rinit. Uppskattningar indikerar att upp till 75% av alla astmatiker går igenom en period av inflammation i nässlemhinnan. Å andra sidan har människor som blivit diagnostiserade med rinit spasmer i luftrören i 40% av fallen. Låt oss ta en titt på några teorier om denna koppling.

Näsans betydelse för kvaliteten på den inandade luften

En av förklaringarna till varför personer med rinit också lider av astma är bristen på tillräckligt luftflöde genom näsan. Eftersom det förekommer en inflammation i nässlemhinnan, föredrar dessa människor att andas genom munnen. Detta leder till att den inandade luften har en annan temperatur och fuktighetsgrad.

Detta leder till att luftvägarna tenderar att dra ihop sig när kall luft når bronkerna, eftersom de identifierar detta flöde som farligt. Flera vetenskapliga studier har visat att bronkkonstriktion ökar när det är kallt, till exempel på vintern eller när man utövar sporter i snö.

Kommunikation mellan slemhinnorna

Forskning av båda tillstånden visar på en sammankoppling mellan alla olika delar av slemhinnan i andningsorganen. Det är troligt att cellerna i luftrören reagerar på något sätt om en person får allergener i näsan. Å andra sidan överkompenserar nässlemhinnan när de nedre luftvägarna drar sig samman.

En del av den patofysiologiska mekanismen är nervkommunikation och blodkärlens reaktivitet. Detta verkar vara fallet med träningsinducerad astma, medierad av frisättning av adrenalin och noradrenalin som blir frigjorda av stimuli under träning.

Dessa neurotransmittorer länkar rinit och astma genom att åstadkomma en åtstramning av blodkärlens omkrets. Denna åtstramning minskar cirkulationen och förmågan att reagera på yttre medel genom luftvägsslemhinnan.

rinit och astma: kvinna snyter sig
Patienter med astma är mer benägna att lida av rinit. Förhållandet mellan dessa två tillstånd har flera förklaringar.

Immunsystemet och förhållandet mellan astma och rinit

Eosinofila granulocyter är en speciell typ av vita blodkroppar. De spelar en speciell roll i spridningen av allergiska reaktioner i hela kroppen. Faktum är att forskare är medvetna om deras roll i både rinit och astma.

Vi antar att det är likartade mekanismer som styr både astma och rinit, så det är logiskt att anta att allergiska reaktioner delar samma vägar, som dessa celler, och att ökningen av dem i samband med externa medel är avgörande.

Dessutom är de inflammatoriska substanserna inte statiska i gällande kroppsområde, utan utnyttjar blodcirkulationen för att röra sig runt i kroppen. De kan därför ta sig från näsan till luftrören.

Rinit och astma: lika men ändå olika

Slutligen kan vi förklara förhållandet mellan rinit och astma genom olika hypoteser, men det betyder inte att de är ett och samma tillstånd. Läkemedlen som används för att behandla tillstånden är likartade, men tillvägagångssättet är inte detsamma.

Det är viktigt att läkaren kan skilja mellan de två tillstånden så att hon eller han kan ordinera korrekt behandling. Hur som helst bör astmatiska patienter lära sig att hantera rinit eftersom de har stor sannolikhet att bli drabbade av det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pérez-Marrero, N., R. Ortiz Rodrigo, and T. Rivera-Rodríguez. “Protocolo diagnóstico de la rinitis.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 12.91 (2019): 5379-5383.
  • Alonso, Andrea Trisán. “Prueba broncodilatadora.” Revista de asma 1.2 (2016).
  • DE LA VEGA, ADOLFO RODRÍGUEZ. “Etiopatogenia y clasificación del asma.” Revista Cubana de Medicina 1.4 (2019).
  • Vizuete, José Antonio Castillo, et al. “Rinitis, poliposis nasal y su relación con el asma.” Archivos de Bronconeumología 55.3 (2019): 146-155.
  • Lisboa, Carmen. “Hiperreactividad bronquial en el asma.” ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas 42.1 (2017): 17-21.
  • Saranz, R. J., et al. “Mecanismos de la conexión nariz-pulmón.” Revista Methodo 2.1 (2017).
  • Drobnic, Franchek. “Asma inducida por el esfuerzo y deporte. Una puesta al día práctica.” Revista de asma 1.1 (2016).
  • Bunne, Joakim, et al. “Allergic sensitization associates differently to asthma, rhinitis and eczema during school ages.” (2017).
  • Siroux, Valérie, et al. “The asthma‐rhinitis multimorbidity is associated with IgE polysensitization in adolescents and adults.” Allergy 73.7 (2018): 1447-1458.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.