Symptom på astma samt utlösare och diagnos

Astma är en kronisk sjukdom som påverkar andningsorganen. När de kommer i kontakt med vissa endogena (interna) och exogena (externa) stimuli, dras de mindre luftpassagerna samman, vilket innebär att bronkerna smalnar av och begränsar luftflödet till lungorna.
Symptom på astma samt utlösare och diagnos
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Astma är ett mycket komplicerat tillstånd. Det kan innebära irritation, inflammation, ständigt återkommande besvär, överkänsliga bronker eller ett ökat tryck kring andningsvägarna. Vi ska titta på symptom på astma, vad som utlöser dem och hur man ställer diagnos.

Det finns ett stort antal astmapatienter som har svaga eller tillfälliga symptom. Vissa tenderar emellertid att ha svårare komplikationer som kallas astmaattacker. Dessa orsakar svårare obehag och varar längre. Som ett resultat blir andningen svårare.

Vem kan få astma?

Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) har cirka 235 miljoner människor i världen astma, vilket motsvarar cirka 5% av världens befolkning. Oavsett graden av utveckling i ett land är det viktigt att påpeka att 80% av de astmarelaterade dödsfallen uppstår i länder med dåliga hälsovårdsindex.

Astma finns i alla länder och kan påverka människor i alla åldrar, dock är det vanligare bland barn. Under detta åldersstadium är astmafall ofta associerat med allergier.

Orsaker till astma

Orsakerna till astma har aldrig kunna bestämmas. Det är emellertid viktigt att skilja mellan etiologiska faktorer (som genetik) och andra utlösare, vilka kanske inte är direkta orsaker till sjukdomen, men som är vad som orsakar problemen hos vissa patienter.

Etiologiska faktorer

 • Genetik: en familjehistorik med astma och/eller allergier relaterade till andningssvårigheter
 • Exponering för allergener: ämnen som producerar allergier och symptom på andningen

De vanligaste är:

 • Mikroskopiska svampar (som är ett resultat av fukt)
 • Hår från husdjur
 • Tyg (som ull)
 • Rökning
 • Sågspån
 • Kvalster
 • Damm
 • Pollen

Utlösare

Astma kan utlösas av olika orsaker

Utlösare som är förknippade med att symptom på astma uppstår beror vanligtvis på omgivningen. Några av dem är:

 • Virala infektioner
 • Tobaksrök
 • Celiaki eller glutenintolerans
 • Förorenade miljöer och dålig luftkvalitet
 • Plötsliga förändringar i klimatet (intensiv kyla, fuktighet eller snö)
 • Långvarig användning av vissa antibiotikatyper och mediciner

Symptom på astma

Symptom på astma kan vara milda eller kroniska, beroende på patienten. De beror nästan alltid på hur starkt immunförsvar man har. Även om de skiljer sig åt beroende på vilken typ av astma man har och hur allvarlig den är, upplever man i allmänhet:

 • Hosta: detta är vanligtvis en irriterande hosta med lite slem, ibland helt torr.
 • Andningssvårigheter: detta händer vanligtvis när du tränar eller anstränger dig fysiskt. I allvarliga fall kan det upplevas när man talar och till och med när man vilar.
 • Visslande i bröstet: dessa ljud skapas när luften passerar genom smala luftvägar. Det upptäcks lättast med ett stetoskop.

Andra symptom på astma är:

 • Känsla av utmattning
 • Smärta och irritation i halsen
 • Tryck över bröstet
 • Oregelbunden andning (långsammare eller snabbare än normalt)
 • Nästäppa (tjockt slem som är svårt att få bort) och nysningar
 • Svårigheter att gå eller prata eftersom det är svårt att andas (ett mycket allvarligt symptom)

Vi rekommenderar att du läser: Stoppa en panikattack med dessa 5 tips

Diagnos av astma

Många allergiker får astma

För att diagnosticera denna sjukdom, börjar man med en utvärdering av den medicinska historiken, familjehistorik och andra möjliga orsaker eller riskfaktorer. Om en patient redan har diagnostiserats kommer tidigare episoder att utvärderas.

Många fall är relaterade till allergier, så om en patient har rinit eller eksem kan detta vara en orsak till att läkaren misstänker astma. Läkaren kan också begära något av följande tester för att ställa diagnosen:

 • Allergitester
 • Blodprov
 • Lungfunktionstester
 • Röntgen av bröst och bihålor
 • Arteriell blodgas (vid svåra astmaattacker)

Behandling

Astma är en sjukdom som tyvärr inte kan botas, men det finns vissa behandlingar som kan lindra det. Syftet med behandlingarna är att minska både allvarlighetsgraden av tillståndet och risken för återkommande symptom.

Behandlingsmålen:

 • Förebygga och lindra kroniska symptom, som hosta och andningssvårigheter
 • Upprätthålla korrekt lungfunktion
 • Minska behovet av att använda akutmedicin för lättnad
 • Undvika kroniska astmaattacker

Medicinska behandlingar:

 • Antiinflammatoriska medel: kortikosteroider är det som ofta förskrivs (beklometason, budesonid, flutikason)
 • Bronkodilatorer: Beta-2-stimulerare (salbutamol, terbutalin, salmeterol och formeterol, antikolinerga läkemedel (ipratropiumbromid) och metylxantiner
 • Antihistaminer: Även om dessa inte mildrar sjukdomen, är de användbara för att minska allergisymptom

Det är också viktigt att försöka anpassa livsstilen enligt följande försiktighetsåtgärder:

 • För det första, ta din medicin enligt anvisningar och på rätt tid och följ din läkares anvisningar
 • Uppsök akut medicinsk hjälp när det behövs
 • Var väl medveten om hur din sjukdom kan hållas under kontroll
 • Utöver detta bör du undvika utlösare från din miljö och omgivning
 • Slutligen, var medveten om hur du tar hand om dig själv när du tränar

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.