Orsakerna till allergiska reaktioner och allergisymptom

De vanligaste allergenerna är de som verkar i luftvägarna, t.ex. pollen eller kvalster. I den här artikeln kan du lära dig mer om vad som orsakar allergier och vanliga allergisymptom.
Orsakerna till allergiska reaktioner och allergisymptom

Senaste uppdateringen: 28 juni, 2020

Allergier, vare sig det är mot pollen, kvalster, gluten eller något annat, är mycket vanligt och drabbar en stor del av befolkningen. Idag är det nästan sällsynt att hitta en person som inte är allergisk mot någonting. Man uppskattar faktiskt att en av fyra personer har någon form av allergiska reaktioner eller allergisymptom någon gång under sitt liv. I själva verket är detta den vanligaste barnsjukdomen.

En allergi handlar om att vårt immunsystem är känsligt för ett ämne, och att detta orsakar luftvägs-, matsmältnings- eller hudförändringar. Med andra ord är det en onormal reaktion från immunsystemets sida mot ett ämne som normalt inte borde utlösa denna reaktion. Faktum är att man kan få allergiska reaktioner mot i princip alla ämnen.

Men vet du varför detta händer? I den här artikeln förklarar vi varför allergier uppstår och hur vi kan diagnostisera dem. Vi går också igenom vanliga allergisymtom.

Vad innebär det att vara allergisk?

Immunsystemet jobbar kontinuerligt med att detektera och eliminera bakterier och virus från kroppen för att skydda den mot sjukdomar. Men ibland förändras dess försvarsmekanismer.

När detta inträffar aktiveras immunförsvaret mycket starkt mot vissa element som egentligen är ofarliga. Med andra ord kan det aktivera många försvarsmekanismer, såsom nysningar, mot något ämne som inte orsakar sjukdom. Till exempel kan detta gälla pollen.

Allergisymptomen skiljer sig beroende på det ämne du är allergisk mot. Om du är allergisk mot dammkvalster är det troligt att du blir drabbad av symptom som involverar luftvägarna. Med andra ord kan du bland annat lida av hosta, nysningar och rinnande ögon.

allergiska reaktioner: kvinna nyser

Den här artikeln kan intressera dig: Naturliga huskurer för säsongsallergier

Vanliga allergiska reaktioner och allergisymptom

Som vi nämner ovan beror allergisymptomen på typen av allergen. På samma sätt varierar de också beroende på vad som skapat din allergiska reaktion och hur den startade. Med andra ord kommer dina symptom att variera beroende på om du kommit i kontakt med ämnet. Det kan handla om att du ätit ämnet, rört vid det eller andats in det.

De vanligaste allergiska reaktionerna är relaterade till andningsorganen. Därför är de vanligaste symptomen rinnande näsa och irriterade ögon. Allergiska reaktioner kan också ta sig uttryck som kliande näsa, nysningar, nästäppa och konstant rinnande näsa. Allergisk konjunktivit är en intensiv klåda i ögonen som är åtföljd av konstant rinnande ögon. Människor som lider av detta tillstånd säger att det ibland känns som att de har sand i ögonen.

Dessutom är det viktigt att nämna att allergiska reaktioner ofta är associerade med astma. Astmatiker lider ofta av hosta, väsande andning och andningssvårigheter.

Du kanske gillar den här artikeln: Lindra allergier med sju naturliga antihistaminer

Allergiska reaktioner mot livsmedel

När någon har en allergisk reaktion mot en viss typ av livsmedel, är de mest typiska allergisymptomen stickningar i munnen eller klåda, som man kan känna av ner i halsen. Dessutom kan de drabbas av att läpparna, tungan eller ansiktet svullnar upp. Urtikaria, eller nässelfeber kan också uppstå efter att man har ätit allergiframkallande mat. Ofta förekommer också diarré, kräkningar eller konstant flatulens.

De livsmedel som orsakar mest allergiska reaktioner är mjölk, nötter och ägg.

pricktest för allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner och allergisymptom vid läkemedel

Många är allergiska mot vissa läkemedel. Faktum är att din läkare måste fråga dig om du är allergisk mot några läkemedel under en konsultation och innan de sätter in någon behandling. Denna typ av allergi visar sig ofta genom hudreaktioner, som urtikaria, utslag och klåda.

Anafylaktisk reaktion

Anafylaxi är ett tillstånd som uppstår vid extremt allvarliga allergiska reaktioner. Det som händer är att immunsystemet släpper ut ämnen som plötsligt sänker blodtrycket. Sedan drar sig luftvägarna samman och gör det svårare att andas.

Det kan hända mycket snabbt direkt efter att personen har kommit i kontakt med ämnet som han eller hon är allergisk mot. Till exempel är det relativt vanligt hos dem som är allergiska mot bin och getingar.

När någon drabbas av en anafylaktisk reaktion, accelererar deras puls och blir samtidigt svagare. Dessutom uppträder vanligtvis utslag på huden, liksom symptom som illamående eller kräkningar. I dessa fall är det viktigt att ta sig till en akutmottagning så snart som möjligt.

Slutsats

Allergier kan uppstå vid kontakt med flera olika sorters ämnen. Därför är det viktigt att känna till de vanligaste allergisymptomen. På detta sätt kan du tillsammans med din läkare upptäcka vad som orsakar dina allergiska reaktioner så att du kan undvika allergenet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.