Hälsorisker med självmedicinering med olika läkemedel

Självmedicinering är allmänt utbrett, särskilt när det gäller antibiotika. Som en följd av detta har vissa länder mycket ogynnsamma situationer med utbredd antibiotikaresistens, särskilt när det gäller bakteriepatogener som behandlas inom öppenvården.
Hälsorisker med självmedicinering med olika läkemedel

Senaste uppdateringen: 20 juni, 2020

Självmedicinering är när man använder sig av läkemedel utan recept och därför utan medicinsk övervakning. Vad som är bekymrande är att det följer stora hälsorisker med självmedicinering. En annan bekymrande faktor är att mediciner samtidigt börjar bli allt lättare att få tag på, antingen på grund av lägre priser eller på grund av deras tillgänglighet via internet.

För att vara tydlig, med “utan medicinsk övervakning” menar vi att det inte finns någon utbildad läkare som har medverkat varken i diagnosen eller med att skriva ut receptet, vilket innebär att det inte finns någon tillsyn eller uppföljning av behandlingen. För närvarande blir detta allt mer vanligt förekommande i vårt samhälle och runt om i världen. De flesta inser dock inte hur mycket de skadar sig själva och resten av befolkningen när de självmedicinerar.

Det finns receptfria läkemedel som man kan använda för att lindra lindrigare symptom och besvär, som huvudvärk, feber och förkylning. Du kan emellertid endast använda dessa i vissa doser och under en begränsad tid. Detta är för att du måste rådfråga din läkare om dessa symptom dröjer sig kvar längre.

I den här artikeln tittar vi på hälsorisker med självmedicinering och några hälsosamma alternativ.

Hälsorisker med självmedicinering med smärtstillande medel

Självmedicinering med massor av läkemedel
Analgetika och antibiotika är de vanligaste läkemedlen som missbrukas.

Tyvärr uppskattar man att konsumtionen av läkemedel, som smärtstillande och antibiotika, kommer att leda till en massiv exponering av smärtstillande medel i befolkningens alla åldersgrupper, och för ett brett spektrum av resistenta sjukdomar. När du överanvänder dessa läkemedel på ett felaktigt sätt eller utan professionell kontroll, kan de allvarligt påverka dina njurar och ditt matsmältningssystemet och leda till magsår och till och med levernekros.

En mycket farlig form av självmedicinering: antibiotika

Tyvärr köps antibiotika ofta av personer som inte ens har en infektiös, bakteriell medicinsk diagnos som motiverar dess användning. Det är många som också kommer till apoteket och ber om vissa kända läkemedel vid namn.

Det finns många länder med en hög grad av självmedicinering med antibiotika. Följaktligen kan man där se en hög förekomst av antibiotikaresistens, särskilt bland bakteriepatogener som behandlas inom öppenvården. Detta är mycket farligt, eftersom överanvändning och felaktig användning av dessa läkemedel gör att bakterierna blir resistenta mot dem och därför gör vissa sjukdomar omöjliga att behandla.

Använd inte antibiotika utan medicinsk övervakning. Detta för att en felaktig användning utgör en fara för hela världsbefolkningens hälsa.

Andra typer av läkemedel

Här är också några andra grupper av läkemedel och kosttillskott som många tar utan medicinsk övervakning:

 • Antiseptika för utvärtes bruk
 • Vitamin- och mineraltillskott
 • Antivirala medel och hostdämpande medel
 • Gastrointestinala läkemedel, laxermedel, antacida och antiflatulenta medel

Det vi vill betona som det allra viktigaste i den här artikeln är dock antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens

Självmedicinering med antibiotika

Antibiotikaresistens är för närvarande en global kris. Du har förmodligen hört talas om det, men du kanske inte är medveten om riktigt hur stort problem det egentligen är.

När bakteriestammar blir resistenta mot antibiotika betyder det att en viss typ av antibiotika inte längre är effektiv mot den specifika bakterien. Det är för att dessa mikroorganismer utvecklar olika mekanismer för att försvara sig mot effekten av ett givet läkemedel.

Så vad är problemet då? Varför inte bara använda en annan typ av läkemedel om den ena typen inte längre fungerar?

Ja, det är precis det som är vår nuvarande lösning. Detta genererar emellertid andra problem, när vi börjar överanvända den nya antibiotikan och bakterierna också blir resistenta mot fler och fler olika typer av behandlingar. Problemet är att vi börjar få slut på antibiotikamöjligheter, vilket gör att vi riskerar att till slut stå helt utan effektiva antibiotika.

Utvecklingen och framtagningen av nya läkemedel är en lång, komplex och mycket dyr process. Det är av denna anledning som det är mycket viktigt att inte självmedicinera och alltid följa läkarnas råd.

Hälsoriskerna med självmedicinering

Dessutom medför självmedicinering utan medicinsk eller farmaceutisk övervakning flera hälsorisker som personerna i de flesta fall inte ens är medvetna om. Bland dem kan vi hitta:

 • Förgiftning.
 • Brist på effektivitet eftersom många använder medicinen felaktigt. Detta är mycket vanligt när det gäller antibiotika som personer använder för att behandla ett virus.
 • Beroende eller missbruk, något som inte är ovanligt med bensodiazepiner.
 • Det kan dölja eller maskera allvarliga kliniska problem.
 • Personlig antibiotikaresistens, som vi har förklarat ovan.

Slutsats om hälsorisker med självmedicinering

Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om medicinering. Ta inte något som kräver recept för administrering om inte din läkare har ordinerat en sådan behandling.

Slutligen, tala alltid med din apotekspersonal för korrekt användning av icke-receptbelagda läkemedel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Tobón Marulanda, F. Á. (2002). Estudio sobre automedicación en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Iatreia.
 • Ras Vidal, E., & Moya Ortiz, P. (2005). Prescripción médica o automedicación. Atencion Primaria. https://doi.org/10.1157/13079153
 • Wirtz, V. J., Dreser, A., & Leyva, R. (2009). El debate sobre la automedicación. Salud Pública de México. https://doi.org/10.1590/s0036-36342009000300004
 • Galán, T. A. (1999). El rol del farmacéutico en automedicación . Uso de medicamentos : análisis desde la experiencia en España. Pharmaceutical Care España.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.