Antibiotika med brett spektrum: vad är det?

Antibiotika med brett spektrum är ett utmärkt verktyg för att behandla flera bakteriesjukdomar. Men det finns en nackdel: de orsakar resistens.
Antibiotika med brett spektrum: vad är det?

Senaste uppdateringen: 23 november, 2020

Antibiotika med brett spektrum är effektiva för att förgöra ett stort antal bakterier. Få reda på vad de är, hur de fungerar och vilka konsekvenserna av för stor användning är.

Antibiotika med brett spektrum

Antibiotika med brett spektrum kan avsevärt minska populationen av bakterier genom att förgöra ett stort antal olika typer av mikroorganismer. Varianter med smalt spektrum är i sin tur endast för en specifik typ av bakterie.

De är ofta bakteriostatiska, och därför förgör de inte bakterier. Istället förhindrar de deras tillväxt och förökning. Som ett resultat slutar det med att bakterierna försvinner.

Denna verkan utgörs av att hämma proteinsyntesen hos bakterierna, vilket hindrar dem från att försöka sig.

Tack vare deras effektivitet är ett av deras problem att de kan eliminera andra hälsosamma bakterier som är bra för den endogena floran.

Det finns ett stort antal antibiotika eftersom man ständigt utvecklar nya för att ersätta gamla och ineffektiva. Bakterier utvecklar trots allt ofta resistens mot dessa läkemedel.

Låt oss ta en titt på de olika typerna.

Amoxicillin och klavulansyra (AMC)

Antibiotika kan förgöra bra bakterier

Utöver att attackera patogena bakterier kan antibiotika även förgöra god bakterieflora.

Amoxicillin och klavulansyra är en typ av antibiotika har en annorlunda funktion.

Den består av två beståndsdelar, där amoxicillin förebygger bakteriell väggsyntes och klavulansyra förbättrar funktionen hos den första ingrediensen.

Denna typ av antibiotika med brett spektrum används ofta för att behandla andningsinfektioner. På grund av dess utbredda och rigorösa användning utvecklar AMC mycket resistens och globala hälsoproblem.

Tetracykliner

Tetracykliner är en serie beståndsdelar vars kemiska strukturer och mekanismer kompletterar varandra. Alla är menade att hämma proteinsyntesen hos bakterier.

Deras medicinska användning är ganska begränsad på grund av den potentiellt giftiga effekt de har på kroppen. Läkare använder dem vanligtvis för att behandla klamydia, brucellos och mykoplasma.

Kloramfenikol

Kloramfenikol agerar också genom att hämma bakteriernas proteinsyntes. Den används för att behandla infektioner som orsakas av salmonella vissa typer av meningit och lunginflammation.

Denna antibiotika stör leverns enzymfunktion, och därför måste läkare bevaka dess användning noggrant.

Makrolider

Denna typ av antibiotika är också av brett spektrum, även om den är mer specifik. Likt de tidigare kretsar dess funktion kring att hämma proteinsyntes.

Erytromycin anses vara en av de mindre giftiga typerna av antibiotika och används för att behandla vissa fall av lunginflammation som orsakas av Mycoplasma pneumonia eller Legionella pneumophila

Resistens mot antibiotika med brett spektrum

Antibiotika är inte alltid nyckeln

Antibiotikaresistens är ett stort hälsoproblem i världen.

Antibiotika med brett spektrum kan vara ett bra alternativ för att behandla vissa infektioner. Men överdriven användning orsakar ett stort hälsoproblem i form av resistens.

Alla typer av antibiotika kan orsaka resistens. Bakteriestammar kan mutera och utvecklas snabbt, och vissa blir därför resistenta mot vissa beståndsdelar.

Problemet blir värre när resistenta stannar fortsätter att infektera befolkningen och det inte finns någon effektiv antibiotika för att bekämpa dem.

Som ett resultat utvecklar man konstant ny antibiotika (andra och tredje generationens antibiotika. Problemet fortsätter dock eftersom ny resistens också uppstår.

Missbruk av antibiotika med brett spektrum har blivit ett väldigt stort problem. De påverkar ett stort antal mikroorganismer och kan generera multiresistens hos dem alla.

Samtidigt har vi problemet korsresistens. Detta sker när en typ av bakterie blir resistent mot en antibiotika utöver att bli resistent till annan antibiotika med litet spektrum.

På grund av allt detta är det viktigt att höja medvetenheten om farorna med att missbruka antibiotika. Resistensen påverkar redan den globala hälsan och leder till uppkomsten av infektioner vi trodde vi hade utrotat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Neu HC. The crisis in antibiotic resistance.  Science.1992;257:1064-1073.
  • Kaur, S. P., Rao, R., & Nanda, S. (2011). Amoxicillin: A broad spectrum antibiotic. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.
  • Levy SB. Confronting multidrug resistance: a role of each of us.  JAMA.1993;269:1840-1842.
  • Schrag S, Perrot V. Reducing antibiotic resistance.  Nature.1996;381:120-121.
  • Kenyon, S. L., Taylor, D. J., & Tarnow-Mordi, W. (2001). Broad-spectrum antibiotics for preterm, prelabour rupture of fetal membranes: The ORACLE I randomised trial. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04233-1

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.