Hur djupandning påverkar hjärnan: aktivering av nervceller

Djupandning påverkar hjärnan på så sätt att du känner dig mycket lugnare eftersom denna typ av andning hjälper till att minska både stress och ångest. Faktum är att det också kan förbättra din koncentration.
Hur djupandning påverkar hjärnan: aktivering av nervceller

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det är inte konstigt att djupandning påverkar hjärnan på många betydande sätt, eftersom hjärnan är ett av de viktigaste organen i vår kropp. Men det är också ett av de mest känsliga. Detta beror på att hjärnan utsätts för alla olika kroppsändringar och därmed är starkt påverkad av alla möjliga olika faktorer som glukosnivåer, hjärtfrekvens osv.

Andning är den process via vilken kroppen får syre och eliminerar koldioxid genom lungorna. Inte bara det, syre är också viktigt för alla reaktioner som gör att vi kan leva och fungera korrekt. Att andas är en automatiserad mekanism; vanligtvis gör vi det omedvetet utan att tänka på hur. Vi kan dock också medvetet kontrollera andningen.

Under de senaste åren har man forskat om vilka effekter andning har på hjärnan. Efter att forskare lärt sig om hur djupandning påverkar hjärnan så har de utvecklat några olika andningstekniker som kan förbättra livskvaliteten. Fortsätt läsa för att ta reda på mer.

Hur djupandning påverkar hjärnan

Andning har haft en central plats i många, många århundraden, särskilt i öst. I själva verket är det en mycket viktig del av meditationstekniker och discipliner såsom yoga.

Effekterna av andning på hjärnan har varit ett mysterium tills relativt nyligen. Studier som utförts av forskare vid Stanford University visar att förhållandet mellan andning och avkoppling har en vetenskaplig grund baserad på hjärnmekanismer. Även om vi har känt till att djupandning är bra för att hantera stress eller panik, har mekanismen bakom detta inte varit känd förrän nu. Forskningen har visat att det finns en speciell grupp neuroner i hjärnan.

Det finns cirka 350 nervceller fördelade över centrala nervsystemet. Det som gör dem annorlunda från resten är att de aktiverar andning mycket snabbare. Detta är viktigt eftersom dessa neuroner stimulerar andra delar av hjärnan. Dessa områden hänför sig till panik, sömn och stress. Således är ett sätt på vilket andning påverkar hjärnan direkt relaterad till sådana upplevelser.

Kvinna sitter ner och mediterar.
Andning är ett viktigt element inom både yoga och meditation.

Vad innebär det?

Effekten av andning på hjärnan hjälper oss att analysera hur vi andas, och hur vi anpassar det till varje ögonblick i vårt liv. Som vi nämnde ovan så är en effekt av djupa andetag lugn och långsam reducering av nervcellernas aktivitet.

Vi kan därför minska våra nivåer av både stress och ångest genom att andas ordentligt. Det hjälper oss också att hantera situationer av panik mycket mer effektivt. Det kallas för kontrollerad, rytmisk eller djupandning, och målet är att andas djupt i mellangärdet istället för i bröstet. Det är just det som både yoga och meditation handlar om. Det finns faktiskt också andningstekniker för förlossning, som hjälper mödrar att hantera födslosmärta.

Vi kan också använda denna effekt av andning på hjärnan för att uppnå det motsatta. Om vi andas snabbare och mer aggressivt kan vi aktivera oss själva. Men det är dock vanligare att vi använder andningen för att koppla av och lugna ner oss.

Gravid kvinna använder sig av andningstekniker för att slappna av.
Du kan till exempel använda andningstekniker för att slappna av och minska stress under en graviditet.

Du kanske också är intresserad av: Effektiva andningstekniker för att somna

Slutsats

Liksom alla andra vävnader i kroppen behöver hjärnan syre för att utföra sina funktioner. Men den senaste forskningen visar att andning också har en en annan effekt på hjärnan. Forskningen visar att det finns vissa nervceller som aktiveras mer när vi andas snabbare. De kontrollerar nivåerna av stress och rädsla. Som du kan se är din andning ett vapen som du kan kontrollera och använda till din fördel i din dagliga rutin.

Därför är det bra om du lär dig att kontrollera din andning, och för att lära dig detta kan du exempelvis be om hjälp av dem som är bekanta med yoga och meditation, där det är viktigt att veta hur man andas. Den grundläggande idén är att vara medveten om hur viktig andningen är. Det kan också vara till fördel att observera hur du andas och öva på att göra det mer intensivt, djupt och långsamt. Det kan ge dig bättre kontroll över dina känslor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.