Behandling med oxygen: Vad är det och vad är syftet?

Oxygenbehandling används för att behandla kroniska andningsfel. Men under de senaste åren har denna metod också börjat användas som en skönhetsbehandling.
Behandling med oxygen: Vad är det och vad är syftet?

Senaste uppdateringen: 13 juni, 2020

Behandling med oxygen är en föreskriven terapi som består av att man administrerar syre i höga koncentrationer. Syftet är att behandla hypoxi eller syrebrist i blod och vävnad. Sjukvården använder detta huvudsakligen för att behandla kroniska andningsfel. Under de senaste åren har man emellertid också framgångsrikt använt denna typ av behandling av kosmetiska skäl.

Vad innebär behandling med oxygen?

mask för oxygenbehandling

Under oxygenbehandling tillför man oxygen, eller syre, till kroppen i höga koncentrationer. Detta hjälper till att öka syretillförseln till vävnaderna. När det används för detta ändamål maximerar man kapaciteten hos hemoglobinet i de röda blodkropparna. Dessutom kan det också lindra vissa sjukdomar och tillstånd som kronisk bronkit och kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller KOL. Det är också en bra lösning för fetmarelaterad hypoventilation och svår astma.

Numera använder man denna typ av terapi även för estetiska och kosmetiska behandlingar, särskilt för att behandla torr, fet, trött eller rynkig hud. Det ger också goda resultat när det gäller minskning av mörka ringar under ögonen och hudskador. Syre kan också effektivt återfukta huden. Dessutom stimuleras också kollagenproduktionen vilket hjälper huden att se mer ungdomlig och fräsch ut. För att förstå hur detta fungerar är det dock viktigt att först veta lite mer om oxygenbehandling.

Behandling med oxygen – olika typer

Oxygenbehandling är viktig vid behandling av andningsfel, och det är vid dessa tillfällen som läkare som regel föreskriver syretillförsel. De vanligaste typerna av denna typ av terapi är:

Normobar oxygenbehandling

Normobar syrebehandling administrerar syre i olika koncentrationer. Normalt gör man detta i en koncentration mellan 21 och 100%. Bland de vanligaste applikationsalternativen är administration genom näsan eller med en ansiktsmask.

Hyperbar oxygenbehandling

Denna typ av oxygenbehandling består av att man tillför 100% syre. Vid hyperbar syrebehandling är patienten inne i en tryckkammare. Man använder en hjälm eller en mask.

Målet med denna terapi är att öka syretillförseln till vävnaderna genom hemoglobin. När stora mängder syre kommer in i kroppen, skapar detta ett större tryck i alveolerna, vilket orsakar hemoglobinmättnad. Därför ökar det alveolära syretrycket och andnings- och hjärtarbetet blir lättare. Följaktligen kan kroppen upprätthålla konstant syretillförsel.

Möjliga komplikationer vid behandling med oxygen

Liksom med alla behandlingar kan oxygenbehandling medföra komplikationer. Dessa uppstår typiskt av otillräcklig syrekoncentration. Men de kan också vara orsakade av en för lång behandlingstid.

Symptomen som kan uppstå är bland annat:

  • Trakeit och bronkit.
  • Nedsatt förmåga att göra sig av med slem.
  • Akuta lungskador.
  • Bronkopulmonell dysplasi.

Som ett resultat av att andas in den kalla och torra gasblandningen kan patienten dessutom drabbas av torra slemhinnor och tårkanaler. En patient kan också drabbas av nedsatt slemtransport, kvarhållning av slem och förtjockat slem.

Administrationsvägar

kvinna får oxygenbehandling

När patienter andas spontant, kan man ge syre genom näsan eller med en ansiktsmask. Olika varianter på dessa masker är följande:

  • Venturimask. En venturimask kan administrera den exakta syrekoncentrationen. Under administrationen kan patienten inte äta eller prata. Patienten kan också uppleva sensationer av värme och kan bli drabbad av hudirritationer.
  • Enkel ansiktsmask. En mjuk plastanordning som täcker mun och näsa. Den har sidoöppningar som möjliggör utlopp av utandad luft. Du måste placera den korrekt över näsa och mun med ett elastiskt band för att förhindra läckage.

En annan administreringsväg är ett lågflödessystem. Detta system är lämpligt för personer som behöver minimalt med extra syre. Man kan också använda högflödessystem och en hyperbarisk kammare. Patienter som inte kan andas på egen hand måste dock få behandling med en mekanisk ventilator.

Slutsats

Även om den här typen av terapi är en föreskriven behandling, är det viktigt att komma ihåg att den inte bara används för att lösa hälsoproblem. Numera används behandling med oxygen allt oftare i vissa skönhetsbehandlingar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ortega Ruiz, F., Díaz Lobato, S., Galdiz Iturri, J. B., García Rio, F., Güell Rous, R., Morante Velez, F., … Tàrrega Camarasa, J. (2014). Oxigenoterapia continua domiciliaria. Archivos de Bronconeumología. https://doi.org/10.1016/j.arbres.2013.11.025

  • Desola, J. (2009). Indicaciones actuales de la oxigenoterapia hiperbárica. FMC – Formación Médica Continuada En Atención Primaria. https://doi.org/10.1016/s1134-2072(09)72308-4

  • Donaire, E. C. V. J. G. (2014). Sistemas de oxigenoterapia. Manual Separ De Procedimientos.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.