Auto-brewery syndrome (ABS): när kroppen bildar alkohol i magen

Autojäsningssyndrom kan orsaka humörsvängningar, instabilitet, frekventa fall, yrsel och alla andra symtom som åtföljer alkoholförgiftning. Vi ska förklara det här.
Auto-brewery syndrome (ABS): när kroppen bildar alkohol i magen
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Auto-brewery syndrome (ABS) är ett sällsynt tillstånd som har blivit känt på senare år. Det är när vissa mikroorganismer som finns i tarmen som syntetiserar alkohol.

Detta gör de genom att de skapar jäsningsreaktioner på kolhydrater i kosten. Resultatet är att den drabbade är berusad utan att ha förtärt någon alkoholhaltig dryck.

Detta kan tyckas intressant och spännande, men det har en mycket negativ inverkan på den drabbades liv. Det kan till och med sätta ditt liv på spel. I den här artikeln ska vi berätta allt du behöver veta om auto-brewery syndrome (ABS) och varför det uppstår.

Vad är auto-brewery syndrome?

Auto-brewery syndrome kan översättas ungefär till automatiskt jäsningssyndrom. Denna term ger ledtrådar till vad det handlar om. Det är ett sällsynt tillstånd, dock kan detta också kan bero på att det är underdiagnostiserat.

Tarmsvamp omvandlar kolhydrater till alkohol, och det är den enklaste förklaringen till tillståndet. Denna alkohol passerar in i blodet, vilket ger ett tillstånd av berusning.

På grund av detta är det som om personen är full, men utan att ha druckit någon alkohol. Anledningen till att detta inträffar är att det blir en överväxt av vissa tarmsvampar.

Även om det är normalt att dessa bakterier finns i matsmältningskanalen i mellanliggande koncentrationer, kan ett överskott av dem orsaka förödelse för vår hälsa. En av de möjliga skadliga situationer som kan uppstå är detta syndrom.

Ibland uppstår denna automatiska jäsning i magen som ett resultat av att man konsumerar en liten mängd alkohol. Andra gånger finns det dock ingen trigger. Därför kan en person komma in i ett tillstånd av berusning utan någon direkt relation till hans eller hennes alkoholkonsumtion. Samma symtom och tecken uppträder under hetsdrickande eller baksmälla.

Autojäsningssyndrom
Problemet med detta syndrom ligger i mikrobiotan och en överdriven jäsning av mikroorganismer.

Relaterade symtom

Detta syndrom upptäcktes först 1950. Det kan drabba både barn och vuxna. Symtomen som den ger liknar vanlig alkoholförgiftning (dvs. berusning).

Till exempel kan man känna att hämningar släpper och uppleva en ökad känsla av välbefinnande och eufori dyka upp i början. När mängden alkohol i blodet ökar, börjar man uppleva yrsel, förvirring, minskade reflexer och instabilitet.

Det är också vanligt att andningen blir oregelbunden och långsammare. Vissa människor kräks, kan svimma och känna att kroppstemperaturen sjunker avsevärt. Vid svår berusning förekommer kramper och till och med etylkoma.

Enligt en studie publicerad i BMJ Open Gastroenterology är de första symtomen i vissa fall begränsade till humörsvängningar, delirium och ett slags dimmigt medvetande.

Å andra sidan måste vi komma ihåg att auto-brewery syndrome kan ha mycket negativa effekter på den drabbades liv. Alla de symtom vi just har nämnt ger upphov till kroniskt trötthetssyndrom.

Detta skapar i sin tur ångest, låg produktivitet och depression. Dessutom är de sociala, yrkesmässiga och familjemässiga konsekvenserna svåra. Alla kommer trots allt att tendera att tro att patienten ljuger och faktiskt har konsumerat alkohol.

Auto-brewery syndrome är också förknippat med en ökad risk för olyckor. Det kan till exempel handla om fall i bostaden eller problem i trafiken. Därför kan det få juridiska konsekvenser.

Orsaker till auto-brewery syndrome

Auto-brewery syndrome orsakas av en överväxt av tarmsvampar. Normalt har vi en jäsningsprocess som sker fysiologiskt i tarmen, men i det här fallet finns det en överdrift.

När detta tillstånd inträffar utförs detta inte av bakterier, utan av svampar. De vanligaste associerade arterna är Candida glabrata och Saccharomyces cerevisiae.

Små mängder alkohol produceras också vid normal matsmältning. Men levern är ansvarig för att eliminera detta vilket gör att berusning aldrig uppstår.

Problemet är att vid detta syndrom är mängderna höga och levern kan inte eliminera alkoholen helt. Symtomen på auto-brewery syndrome ökar när man äter mat som är rik på stärkelse eller socker.

Vi tror att du också kan vara intresserad av att läsa detta: Den ketogena dieten: Fördelar och nackdelar

Riskfaktorer för att drabbas av auto-brewery syndrome

Forskare har identifierat ett antal faktorer som ökar risken att drabbas av detta tillstånd. Till exempel Crohns sjukdom eller irritabel tarm. Personer med ett försvagat immunförsvar är också mer benägna att drabbas av det.

Diabetes, fetma och användningen av antibiotika är andra närbesläktade aspekter. En överdriven förskrivning av antibiotika förändrar också tarmbakteriepopulationen, vilket gör att svampar tenderar att föröka sig mer än vanligt, vilket bryter balansen.

Hur diagnostiseras det?

Att diagnostisera auto-brewery syndrome kan vara mycket komplext. Det är ett sällsynt tillstånd. Dessutom använder många det som en ursäkt.

Därför bör diagnosen vara så exakt som möjligt. För att göra detta är det viktigt att läkaren granskar den kliniska historien och känner till alla episoder och deras egenskaper.

En serie kompletterande tester är dock vanligtvis nödvändiga. Detta är särskilt nödvändigt för att försöka utesluta andra sjukdomar som kan vara förknippade med detta tillstånd. En blod- och avföringsanalys efterfrågas vanligtvis.

I den senare kan andelen bakterier och svampar studeras. Detta visar om det finns en svampöverväxt.

I vissa fall använder man kolhydrattester för att provocera en episod och observera den. Personer med auto-brewery syndrome kommer att ha ökade alkoholhalter i blodet efter detta test.

Slutligen kan läkaren beställa en koloskopi eller övre endoskopi. Detta test innebär att man för in ett långt, tunt rör genom ändtarmen eller munnen. Detta rör har en liten kamera i spetsen som gör att läkaren kan observera av mag-tarmkanalen.

Autojäsningssyndrom
En endoskopi är en användbar resurs inom gastroenterologi. Det möjliggör direkt observation av slemhinnan i mag-tarmkanalen.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Dricka alkohol på tom mage: vad händer i kroppen?

Behandling av auto-brewery syndrome

Behandlingen av auto-brewery syndrome är svår. Vad läkarna vill göra är en serie kostförändringar. Tanken är att patienten ska minska eller undvika all mat som har en mycket hög andel kolhydrater.

Detta gör man genom att införa mer protein och undvika livsmedel som vitt bröd eller ris. Man bör också undvika gäller pasta, kakor, godis och söta drycker.

Det rekommenderas att följa denna kosthållning tills symtomen försvinner. Dessa produkter bör dock inte abrupt återinföras.

För vissa patienter kan läkare också rekommendera att prova läkemedelsbehandling. De vanligaste typerna av mediciner är svampdödande medel, som hjälper till att minska antalet svampar i tarmen. Till exempel kan dessa patienter få flukonazol, itrakonazol eller nystatin.

Antibiotika eller starkare läkemedel kan rekommenderas om tillståndet kvarstår. Vissa patienter rapporterar också att probiotiska kosttillskott är till hjälp. Deras effektivitet är dock ännu inte bevisad.

Auto-brewery syndrome kan vara farligt

Auto-brewery syndrome är ett sällsynt tillstånd. Den är en överdriven spridning av tarmsvampar. Dessa svampar fermenterar kolhydrater och omvandlar dem till alkohol.

Alkoholen kan inte elimineras av levern. Det är därför det ger effekter som liknar berusning utan att man har konsumerat alkohol. Problemet är att episoderna ofta visar sig plötsligt utan att dessa personer förväntar sig det.

Detta kan leda till svåra konsekvenser, som fall eller olyckor. Det är därför viktigt att diagnostisera och behandla detta syndrom på rätt sätt för att undvika komplikationer och den stora känslomässiga påverkan det kan ha.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Case report and literature review of auto-brewery syndrome: probably an underdiagnosed medical condition | BMJ Open Gastroenterology. (n.d.). Retrieved April 22, 2021, from https://bmjopengastro.bmj.com/content/6/1/e000325
  • Auto-brewery Syndrome – StatPearls – NCBI Bookshelf. (n.d.). Retrieved April 22, 2021, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513346/
  • Icaza-Chávez, M. E. “Microbiota intestinal en la salud y la enfermedad.” Revista de gastroenterología de México 78.4 (2013): 240-248.
  • Michel-Aceves, R. J., et al. “La microbiota y el microbioma intestinal humano.(Entre las llaves del reino y una nueva caja de Pandora).” Revista de Sanidad Militar 71.5 (2017): 443-448.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.