Vad du bör veta om primär biliär cirros

Inflammation i gallgångarna leder ofta till primär biliär cirros. Detta är ett autoimmunt tillstånd som orsakar allvarliga komplikationer om det inte behandlas.
Vad du bör veta om primär biliär cirros

Senaste uppdateringen: 01 juni, 2022

Primär biliär cirros är en autoimmun sjukdom som påverkar leverns gallgångar. Dess huvudsakliga egenskap är en gradvis försämring av levern, vilket leder till alla möjliga hälsoproblem.

Än så länge är forskarna inte helt på det klara med orsaken till denna sjukdom. Men vissa associerar det med genetiska och miljömässiga faktorer. Vad innebär denna sjukdom? Hur ställer läkarna diagnosen? Läs vidare för att ta reda på mer om det.

Vad är primär biliär cirros?

Enligt Revista Español de Enfermedades Digestivas, är primär biliär cirros en inflammation i gallgångarna. Dessa är de rörformiga gångar som börjar i levern och går till tunntarmen. Deras funktion är att låta gallan nå denna del av matsmältningskanalen och hjälpa till i matsmältningsprocessen.

Nackdelen med en inflammation i detta område är att det förhindrar utflödet av galla i tarmen. Som ett resultat ackumuleras denna vätska i kanalerna och leder till ytterligare problem. Detta beror på att en ansamling av galla i levern skadar och kan ge upphov till ärrbildning i cellerna i detta organ, vilket leder till levercirros.

Levercirros är en långsam process som fortgår gradvis. Faktum är att levercellerna sönderfaller tills de inte längre kan fungera korrekt om man inte behandlar tillståndet. Som du kan föreställa dig leder det till att detta organ förlorar sin förmåga att fungera.

Detta är dock inte alltid fallet. Snabb behandling av inflammationen kan hjälpa levern att behålla sina funktioner. I annat fall, ökar cirrosen risken för levercancer och en transplantation kan bli nödvändig.

Illustration av primär biliär cirros
Primär biliär cirros beror på inflammation i gallgångarna. Som ett resultat ackumulerar sig galla vilket kan utlösa allvarliga hälsoproblem.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Lär dig allt du behöver veta om allvarliga leversjukdomar

Orsaken till denna sjukdom

Orsaken till gallgångsinflammation är inte helt klarlagd, men de flesta studier tyder på att det är ett autoimmunt tillstånd. Det betyder att kroppen genererar de immunceller som angriper dessa kanaler.

Faktum är att det kan drabba alla precis som alla andra autoimmuna sjukdomar. Det tenderar dock att påverka medelålders personer (mellan 40 och 60 år), av vilka 90 % är kvinnor.

Symptomen på primär biliär cirros

I de flesta fall diagnostiserar läkare sjukdomen av en slump efter att ha tagit ett blodprov eller när en person konsulterar en läkare av annan anledning. Detta beror på att de flesta som lider av det är asymptomatiska och inte uppvisar några tecken på att de har cirros.

Skadan på levercellerna fortgår gradvis och efter en tid kommer vissa kliniska manifestationer att börja uppstå på grund av ansamling av galla om problemet inte blir diagnostiserat i de tidiga stadierna. Några av dessa sena symptom är:

  • Tung matsmältning, särskilt med vissa livsmedel, och allmänt obehag i magen efter måltider.
  • Klåda, vanligtvis mer intensiv på natten, kan påverka olika delar av kroppen, men är vanligtvis mer besvärande i handflatorna och under fötterna.
  • Trötthet och muskelsvaghet.
  • Gulfärgning av hud och slemhinnor, gulsot när sjukdomen redan är framskriden.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Fetma minskar förväntad livslängd: är det verkligen sant?

Diagnos av detta tillstånd

Som nämnts upptäcker läkare oftast denna sjukdom av misstag under rutinmässiga blodprover. De kan då utföra ytterligare ytterligare undersökningar som ultraljudsundersökningar eller leverbiopsier.

En diagnostiserad person bör påbörja behandling så snart som möjligt. En specialist bestämmer de lämpligaste behandlingsalternativen i varje enskilt fall. Dessa syftar till att stoppa den autoimmuna reaktionen och förhindra skador på gallgångarna så att sjukdomen inte fortsätter att utvecklas.

Laboratoriegranskare håller ett blodprov
Ett blodprov är ofta det som avslöjar förändringar som väcker misstanke om cirros.

Saker att tänka på om primär biliär cirros

Detta är en autoimmun sjukdom som kan drabba alla men i förekommer i större utsträckning hos medelålders kvinnor. Det viktigaste är att diagnostisera det så snart som möjligt för att påbörja behandlingen och förhindra att det utvecklas till cirros.

Slutligen så är det många patienter som kan leva ett normalt liv efter en diagnos. I vissa fall kan det dock hända att patienten inte svarar positivt på behandlingen, och dessa kan i vissa fall även kräva en levertransplantation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Valera M, J. M., Smok S, G., Poniachik T, J., Oksenberg R, D., Silva P, G., Ferrario B, M., Buckel G, E., & Brahm B, J. (2006). Cirrosis biliar primaria: Experiencia de trece años en dos centros de referencia. Revista Medica de Chile, 134(4), 469–474. https://doi.org/10.4067/s0034-98872006000400010
  • Parés, A. (2008). Natural history of primary biliary cirrhosis. Gastroenterologia y Hepatologia, 31(8), 500–507. https://doi.org/10.1157/13127093
  • Pandit S, Samant H. Primary Biliary Cholangitis (Primary Biliary Cirrhosis) [Updated 2020 Mar 25]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459209/
  • Características Epidemiológicas y Clínicas de la Cirrosis Hepática en la Unidad de Hígado del HNERM Es-Salud. (n.d.). Retrieved June 25, 2020, from http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1022-51292007000300003&script=sci_arttext&tlng=en
  • Nguyen DL, Juran BD, Lazaridis KN. Primary biliary cirrhosis. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010;24(5):647-654. doi:10.1016/j.bpg.2010.07.006

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.