Fetma minskar förväntad livslängd: är det verkligen sant?

Fetma minskar förväntad livslängd hos människor eftersom detta tillstånd ökar risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar som cancer.
Fetma minskar förväntad livslängd: är det verkligen sant?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Flera olika studier har visat att fetma minskar förväntad livslängd. Dessa uppgifter är oroande. De är speciellt oroande om man i beräkningen tar med att antalet feta eller överviktiga personer i världen har ökat markant under de senaste åren.

Forskare har känt till att fetma kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt cancer. OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling – uppskattar att vi år 2050 kommer att se 95 miljoner förtida dödsfall på grund av överflödig kroppsvikt.

Enligt uppskattningar från den organisationen är Mexiko det land som kommer drabbas mest allvarligt av minskningen av förväntad livslängd på grund av fetma. Efter Mexiko kommer Ryssland, Polen, USA, Japan och Indien, i den ordningen. Idag är en av fyra personer i världen överviktiga.

Fetma minskar förväntad livslängd

Överviktig kvinna jobbar på datorn.

För närvarande kan vi se att fetma är en global epidemi som inte kommer att sluta växa. Forskare menar att omkring 1,9 miljarder vuxna i världen har detta tillstånd. Dessutom har cirka 340 miljoner barn och tonåringar det.

Fetma i sig blir en riskfaktor för att drabbas av sjukdomar. Bland dem kan vi lyfta fram följande, som är nära besläktade med varandra:

 • Typ 2-diabetes: För närvarande är 8 av 10 personer med diabetes också överviktiga eller har fetma.
 • Hypertoni: Det är en vanlig sjukdom hos personer som är överviktiga.
 • Hjärtsjukdom: Detta inkluderar olika hjärttillstånd, flera av dem med risk för dödsfall.
 • Stroke: Hypertoni är dess främsta riskfaktor.
 • Sömnapné: Ökar din risk för typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar.
 • Metabola syndromet: Det omfattar en uppsättning tillstånd som ökar risken för hjärtsjukdomar, diabetes och stroke.
 • Fettlever: Ökar risken för allvarliga leverskador, cirros eller leversvikt.
 • Artros: Vikt sätter press på både leder och brosk.
 • Problem med gallblåsan: Det finns en ökad risk att utveckla gallsten och även kolecystit.
 • Njursjukdom: Fetma uppmuntrar och påskyndar njursjukdom.
 • Problem under graviditeten: Överviktiga mödrar löper en högre risk för komplikationer under graviditeten.
 • Cancer: Vissa typer av cancer har förknippats med övervikt och fetma.

Avslöjande studier

En studie i tidskriften FMC som publicerader år 2013 visade resultaten av en 40-årsuppföljning av 3 456 personer med fetma, varav 1 550 var män och 1 907 var kvinnor. Alla började studien när de var mellan 30 och 49 år gamla.

Forskningen kom fram till att fetma minskar förväntad livslängd. Studien visar att män förlorar cirka 5,3 år i livet och kvinnor förlorar cirka 7,1 år. Om dessa personer också rökte ökade förlusten till 6,7 år hos män och 7,2 år hos kvinnor.

En annan studie utförd av United States National Cancer Institute (NCI), publicerad 2014 i tidskriften PLOS Medicine, drog slutsatsen att personer som har mer än 45 kg i övervikt lever mellan 6,5 och 13,7 år kortare än normalviktiga.

OECD-rapporten

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, presenterade en rapport år 2019 enligt vilken bara det faktum att vara överviktig minskar den förväntade livslängden med cirka tre till fyra år. I det här fallet talar de bara om människor som är överviktiga, inte personer med fetma.

Rapporten noterade också att tre av fem överviktiga människor bor i rika länder. Bland dem hittar vi USA, där cirka 40 % av alla vuxna och 20 % av alla barn har övervikt. I Storbritannien är tre av fem personer överviktiga.

OECD uppmärksammar det faktum att 50 % av människorna i världen har en ohälsosam kost. Två av fem personer äter inte tillräckligt med frukt och grönsaker. Dessutom deltar en av tre personer inte i tillräckligt med fysisk aktivitet.

Organisationen varnar för att, om denna situation inte förändras, kommer 60 % av nya fall av diabetes att orsakas av fetma under de kommande 30 åren. Det kommer också att orsaka 18% av hjärt- och kärlsjukdomar, 11% av demenssjukdomar och 8% av olika typer av cancer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Orozco, P. (2013, abril 3). El sobrepeso y la obesidad reducen la esperanza de vida. Recuperado 22 de abril de 2020, de https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1134207203759556
 • Kitahara, C. M., Flint, A. J., Berrington de Gonzalez, A., Bernstein, L., Brotzman, M., MacInnis, R. J., Moore, S. C., Robien, K., Rosenberg, P. S., Singh, P. N., Weiderpass, E., Adami, H. O., Anton-Culver, H., Ballard-Barbash, R., Buring, J. E., Freedman, D. M., Fraser, G. E., Beane Freeman, L. E., Gapstur, S. M., Gaziano, J. M., … Hartge, P. (2014). Association between class III obesity (BMI of 40-59 kg/m2) and mortality: a pooled analysis of 20 prospective studies. PLoS medicine, 11(7), e1001673. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001673
 • Moreno, G. M. (2012). Definición y clasificación de la obesidad. Revista Médica Clínica Las Condes, 23(2), 124-128.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.