Hur påverkar diabetes den psykiska hälsan?

Diabetes ökar markant risken att man drabbas av bland annat depression och ångest.
Hur påverkar diabetes den psykiska hälsan?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Diabetes är en sjukdom som tyvärr blir allt vanligare. Man uppskattar att nästan 422 miljoner människor runt om i världen lider av diabetes. Ändå är det många som ännu inte känner till sjukdomens totala inverkan. Hur påverkar diabetes den psykiska hälsan?

Fortsätt läsa för att ta reda på mera.

Vad är diabetes?

Kort sagt så betyder diabetes att din kropp inte klarar av att producera eller använda hormonet insulin. Insulin är den viktiga “nyckeln” som gör att glukos kan komma in i cellerna eftersom cellerna behöver näringen för att få energi.

Problemet är att glukosen stannar i ditt blod, och om koncentrationen av glukos är hög under en lång tid så kan det skada vävnaderna. Därför är det mycket viktigt att hålla koll på blodsockernivån och behandla denna sjukdom på rätt sätt. 

Diabetes är en kronisk sjukdom där kroppen inte producerar tillräckligt med insulin, eller inte kan använda det för att låta glukosen lagras i cellerna. Det finns olika typer av diabetes, men de vanligaste är typ 1 och typ 2.

Diabetes typ 1 uppstår normalt under barndomen och orsaken är att bukspottskörteln inte kan utsöndra insulin. Av denna anledning består behandlingen normalt av att injicera hormonet för att kunna kontrollera blodsockernivån.

Typ2-diabetes är vanligast i vuxen ålder och uppstår när du inte kan använda det insulin som produceras. Typ 2-diabetes drabbar flest antal människor eftersom det är nära relaterat till fetma och en stillasittande livsstil.

Båda typerna av diabetes kan uppstå vid alla åldrar och drabba vem som helst, även om det är sant att det finns en viktig genetisk påverkan. Det stora problemet med diabetes är antalet komplikationer som kan uppstå med tiden, eftersom det ökar din risk att få många andra sjukdomar.

Diabetes och den psykiska hälsan: grönsaker, blodsockermätare och insulinspruta.

Hur påverkar diabetes den psykiska hälsan?

Diabetes påverkar många olika aspekter av livet för den som lider av det, framför allt eftersom det kräver så stort ansvarstagande. Sjukdomen kräver kontroll, inte bara vad gäller medicineringen utan också kosten och motionsvanorna.

På grund av detta är det mycket vanligt att sjukdomen orsakar förhöjda nivåer av stress. Stressen gör att din kropp utsöndrar kortisol, ett hormon som också påverkar metaboliseringen av glukos. Till syvende och sist, så hänger allting ihop.

Personer med diabetes måste undvika vissa vanor och handlingar. Till exempel bör man om man lider av diabetes inte dricka alkohol, eller äta precis vad man vill utan någon kontroll. Detta är något som till exempel kan öka ångesten.

Dessutom är det en sjukdom som på ett sätt är oförutsägbar. Ibland kanske du inte får de förväntade resultaten trots att du anstränger dig för att följa alla regler. Detta kan märkbart öka din frustrationsnivå!

Diabetes och den psykiska hälsan: en flicka mäter sitt blodsocker.

Du kanske också vill läsa: Hur man tar hand om barn med typ 1-diabetes

Hur är den psykiska hälsan relaterad till diabetes?

Tyvärr påverkar diabetes också den psykiska hälsan. Man har uppskattat att risken att insjukna i depression är två till tre gånger högre hos en person med diabetes. Dessutom är generellt ångestsyndrom mycket vanligt hos patienter med diabetes.

Av alla dessa anledningar är det viktigt för dig att förstå att denna sjukdom påverkar ditt liv på många olika sätt, inte bara fysiskt. Läkare rekommenderar att personer som får diagnosen diabetes träffar en terapeut för att få hjälp med att utveckla bra verktyg för att hantera detta. 

Du bör också komma ihåg att kroppen och hjärnan konstant påverkar varandra. Alla psykiska problem kan ha en negativ inverkan på andra sjukdomar, som diabetes. Därför är det viktigt att ta hand både om din psykiska och fysiska hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.