Hur man tar hand om barn med typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes drabbar främst barn och ungdomar. Lär dig några tips för att ta hand om barn med typ 1-diabetes.
Hur man tar hand om barn med typ 1-diabetes
Sergio Alonso Castrillejo

Granskad och godkänd av apotekaren Sergio Alonso Castrillejo.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom, men om den kontrolleras korrekt så försämrar den vanligtvis inte livskvaliteten alltför mycket. Barn med typ 1-diabetes kräver speciell vård, men de kan fortfarande leda normala liv.

Idag ska vi förklara lite om denna sjukdom och även ge dig råd om hur man tar hand om barn med typ 1-diabetes.

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som utvecklas under barndomenDen påverkar cellerna som producerar insulin. Generellt utgör den runt 10% av alla diabetesfall och har hög incidens i åldrarna 10-15.

Hos personer med typ-1-diabetes förlorar bukspottkörteln sin förmåga att göra insulin eftersom immunförsvaret attackerar och förstör betacellerna som syntetiserar och utsöndrar insulin.

Insulin är ett peptidhormon som reglerar metabolismen av kolhydrater, fetter och proteiner genom att främja absorptionen av kolhydrater.

Detta inkluderar glukos från blodet till lever-, fett- och skelettmuskelcellerna, som krävs för att producera energi. Därför är det vitalt att motverka denna brist.

Diabetes och socker

I dagsläget finns det inget botemedel för typ 1-diabetes. Men den kan behandlas genom att fokusera på att kontrollera blodsockernivåerna. Du kan göra det genom att administrera insulin regelbundet och leda en hälsosam livsstil.

Den underliggande orsaken till typ 1-diabetes är oklar. Vissa tror dock att faktorer som genetik och vissa virus bidrar till uppkomsten av symptomen.

Även om sjukdomen vanligtvis uppstår under barndomen så är det inte omöjligt att den visar sig även i vuxen ålder.

Råd för att ta hand om barn med typ 1-diabetes

Barn med typ 1-diabetes testar blodsockret

En hälsosam livsstil är nyckeln till att kontrollera typ 1-diabetes.

Härnäst ska vi presentera en serie rekommendationer så att både du, din familj och det drabbade barnet kan hantera sjukdomen bättre och inte försämrar er livskvalitet.

1. Utöka din kunskap om typ 1-diabetes

Om ditt barn diagnostiseras är det väldigt viktigt att det känner till de grundläggande aspekterna hos sjukdomen. Det är även viktigt att du hjälper personen att utföra normaliseringsprocessen.

Detta kommer hjälpa vederbörande att anpassa sin livsstil och sin omedelbara omgivning.

Familjemedlemmar och lärare måste känna till den korrekta proceduren för att agera och delta i den farmakologiska och känslomässiga vården av barnet.

2. Förstå de kostmässiga riktlinjerna

Ät rätt om du har diabetes

Ett barn med diabetes måste kontrollera livsmedlen det äter under hela sitt liv.

Mat är nyckeln till behandling av barn med typ 1-diabetes. Därför är det viktigt att både hemmet och skolan hjälper det att bibehålla kontrollen och följa specifika rutiner.

De huvudsakliga sakerna att ha i åtanke är:

  • En balanserad kost: barnet måste veta hur det ska kontrollera mängden fett det äter, eftersom det minskar effekterna av insulin och leder till fetma. Frukter och grönsaker såväl som högkvalitativa proteiner och komplexa kolhydrater bör vara en del av alla deras måltider.
  • De bör begränsa sin konsumtion av snabba kolhydraterdet är viktigt att begränsa intaget av dessa för att undvika plötsliga toppar i blodsockret. Livsmedel att undvika på grund av deras höga innehåll av tillsatt socker inkluderar kraftigt processade bakverk, juicer, kakor och alla former av skräpmat.
  • Föräldrar bör be lärarna i skolan om matsalens kommande meny. Om barnet är väldigt ungt så måste lärarna veta att dessa barn behöver en andra frukost eller lunch så att blodsockernivåerna förblir stabila.

3. Farmakologiska behandlingar

Barn med typ 1-diabetes måste injicera insulin flera gånger om dagen: snabbverkande insulin före varje måltid och långsamt verkande 1-2 gånger dagligen.

Försök att administrera läkemedlet i en avslappnad miljö och helst hemma. Lärare måste känna till proceduren ifall barnet är för ungt och behöver hjälp att administrera injektionerna.

4. Blodsockerkontroll

Test av blodsockret

Ett barn kan enkelt utföra periodiska sockerkontroller med en portabel blodsockermätare.

Barn med diabetes måste periodiskt kontrollera sina blodsockernivåer genom ett litet stick på pekfingret. I skolan måste de kunna göra det i klassrummet eller på en annan plats där de känner sig bekväma.

5. Motion

Barn med diabetes kan utöva samma fysiska aktiviteter som andra barn i samma ålder så länge de följer en serie riktlinjer:

  • De bör mäta sitt blodsocker innan och efter träningen för att anpassa sina måltider om det behövs.
  • Föräldrar eller lärare som finns närvarande vid barnets fysiska aktiviteter bör ha snabb åtkomst till mat rik i kolhydrater ifall ett plötsligt blodsockerfall skulle ske (hypoglykemi).

Typ 1-diabetes: summering

De verktyg vi har idag för att kontrollera typ 1-diabetes möjliggör god livskvalitet för de drabbade.

När barn är drabbade måste vuxna i omgivningen känna till karaktärsdragen hos sjukdomen. Detta för att kunna vägleda och hjälpa dem att kontrollera blodsockret.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.