Bli Kvitt Irritation, Ångest och Depression

Irritation, ångest och depression är de vanligaste mentala hälsoproblemen i vårt samhälle. De upplevs ofta som en komplex grupp av emotionella och funktionella rubbningar. Vetenskapen hjälper oss att förstå det existerande sambandet mellan sinnet och kroppen och du kommer att se hur ångest och depression kan orsakas utav en rad olika faktorer. I denna artikel kommer du att få reda på hur man blir kvitt irritation, ångest och depression.

Det är viktigt att notera att dessa faktorer kan vara näringsmässiga, psykologiska, fysiska, emotionella, miljöaktiga, sociala, spirituella eller genetiska, och kan även vara en cerebral sjukdom. Även då vi ofta hör talas om biokemiska anledningar, är det oklart huruvida nivån av neurotransmittorer är den verkliga orsaken till irritation, ångest och depression, eller bara ett symptom på att personen har ångest och depression.

Irritation, ångest och depression är inte samma sak, men de grupperas oftast tillsammans. Det är inte ovanligt att personer har både ångest och depression eller att de har alla tre, dvs. irritation, ångest och depression.

Förbättra Din Mentala Hälsa

Även då ångest och depression generellt klassificeras som mentala sjukdomar, är det mer användbart att tänka på dem som hälsoproblem för hjärnan, vilken är direkt relaterad till den fysiska strukturen och de cerebrala mekanismerna, samt emotionella problem och relationsproblem.

Detta perspektiv kommer göra det enklare för dig att ta hand om din hjärna som, precis som alla andra organ i din kropp, påverkas av din livsstil. Det du äter, hur du rör dig och hur du sover påverkar hjärnans funktioner. Sättet du hanterar stress och andra känslor, kvaliteten på dina relationer och din målmedvetenhet i livet: allt detta spelar en roll för din mentala hälsa.

Symptom på Ångest och Depression

Ångest och depression

Ångest och depression stoppar dig från att utveckla ditt liv på ett normalt sätt, samt påverkar dina vanor och ditt beteende, och påverkar dina relationer i allmänhet: arbete, familj, partner etc. Detta visar sig genom fysiska symptom (som magsmärtor, stickande känslor, takykardi, andningssvårigheter, illamående, muskelsmärtor, svettning, matthet etc.) eller mentala (som irritation, ångest och depression, rädsla, undvikande, osäkerhet, koncentrationssvårigheter, besatthet, ledsamhet etc.). Dessa rubbningar orsakas generellt av extrem och upprepad oro, samt svårigheter med att anpassa sig till förändringar i ens personliga liv eller inom arbetslivet.

10 Handlingar som Stoppar Irritation, Ångest och Depression

Börja ta hand om din hjärna med hjälp av följande råd.

Andas långsamt. Långsam utandning får kroppen att slappna av.
Rör på kroppen.
Spendera tid i naturen.
Få regelbunden och reparerande sömn.
Spendera tid med vänner och familj.
Acceptera att allt inte blir perfekt.
Äta riktig mat och drick mycket vatten.
Meditera (sittande eller under rörelse) eller spendera tid med att öva på medvetenhet regelbundet.
Öva dig på att förlåta.
Öva dig på att vara tacksam.

MER FÖR DIG