Tio varningstecken på psykiska störningar

Vissa tillstånd kopplade till beteende, humör eller förmågan att relatera till andra antyder en möjlig närvaro av psykiska störningar. Dessa symptom och den bakomliggande orsaken bör behandlas så snart som möjligt.
Tio varningstecken på psykiska störningar

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Vissa tillstånd påverkar beteendet och leder till plötsliga humörsvängningar. Det kan röra sig om varningstecken på psykiska störningar som kan ha många anledningar och få allvarliga konsekvenser.

När symptom som dessa fortgår under en längre tid så kan det röra sig om psykiska störningar. De kan dock behandlas om man är ute i god tid.

Vissa av symptomen kan upptäckas av den drabbade personen själv, men i andra fall är det bara tredje parter som uppfattar anomalierna.

De flesta av dem är reflektioner av rädsla, smärta, konflikter i mellanpersonliga relationer, brist på självgång, isolering, etc.

Tio varningstecken på psykiska störningar

Varningstecken på psykiska störningar

Genom att observera vissa beteenden och vanor kan psykiska dysfunktioner upptäckas.

Nedan listar vi några varningstecken på psykiska störningar man bör känna till:

Sömnstörningar

Oförmågan att vila bra är ett av de vanligaste symptomen på psykiska störningar, och visar sig i extremer som sömnlöshet eller kronisk trötthet. Vidare kan det röra sig om sömngång och/eller mardrömmar.

Fobier

Fobier är också ett sätt som psykiska sjukdomar uttrycker sig på. De vanligaste är agorafobi, rädslan för att lämna hemmet; social fobi; eller rädsla för att interagera med andra.

Man kan även vara rädd för folkmassor, eller enoklofobi. Det finns även fobier för specifika djur, föremål eller situationer.

Observera att fobier direkt påverkar beteendet och förmågan att anpassa sig till ens omgivning.

Humörsvängningar utan påtaglig anledning

Alla känner sorg, ångest, nervositet, irritabilitet, ilska och oförmåga att njuta av glada saker. Men när dessa uppstår utan god anledning så är det ett viktigt symptom att ta hänsyn till.

Dessvärre kan dessa humör leda till att man skapar avstånd till eller problem med närstående.

Förvrängning av verkligheten

De som är drabbade av psykiska störningar uppfattar en verklighet som skiljer sig från vad andra ser. Kom ihåg att det inte har något att göra med politiska, sexuella eller religiösa övertygelser.

Det rör sig om en sann dysfunktion, och ett extremt exempel är att ha vanföreställningar eller se hallucinationer (givetvis utan psykoaktiva droger).

Förändringar i matvanorna

Ätstörningar är ett vanligt symptom

Ätstörningar är väldigt vanliga i vår kultur, speciellt bland tonåringar.

Ätstörningar kan också vara varningstecken på psykiska störningar. De finns de som börjar äta okontrollerbart, oavsett hur deras kropp och hälsa försämras.

Sedan har vi de som slutar äta eftersom deras förvrängda självbild får dem att tro att de är överviktiga. Det är så problem som anorexi och bulimi uppstår, och de är kopplade till punkten ovan.

Beroenden

Substansmissbruk eller andra aktiviteter som en person inte har kontroll över är vanliga symptom på psykiska sjukdomar.

Beroenden är negativa vanor som kan kontrolleras om man jobbar på det och kan räkna med stöd från familj och samhälle. I praktiken är det väldigt svårt för en person med beroendepersonlighet att märka av sitt tillstånd.

Beroenden kommer i många kategorier, som substansmissbruk, hetsätande, spelmissbruk, sadism, masochism eller till och med besatthet av elektroniska enheter och sociala medier.

Mentala sjukdomar och sexlust

Minskad sexlust är ofta kopplad till psykiska tillstånd som depression. Det finns även andra vanor kopplade till sex som kan indikera en möjlig psykisk störning.

De vanligaste är för tidig ejakulering, sadomasochism och andra tecken på parafili.

Kognitiva eller minnesmässiga svårigheter

Svårigheter att förstå eller relatera uppgifter och personer, personer och situationer, etc. är också varningstecken på psykiska störningar. Samma sak gäller vid progressiv förlust av minnet.

Vissa personer börjar upptäcka att de glömt saker eller att de helt enkelt inte känner igen bekanta. Detta symptom måste behandlas snabbt för att undvika olyckor och vidare psykisk skada.

Hotfullhet och ilska

Oförmågan att hantera stress leder till ohanterlig ilska. Vredesutbrotten blir därför större och kan sluta i faktiskt våld.

Om impulserna inte kontrolleras så kan de leda till allvarliga konsekvenser på jobbet och andra mellanpersonliga relationer.

Självmordstankar

Den återkommande önskan att avsluta sitt liv är ett av de tydligaste symptomen på psykisk sjukdom, framförallt när personen är framgångsrik och inte har upplevt några större förluster.

Känslan av värdelöshet eller oförmågan att anpassa sig är en vanlig faktor i att finna idén om självmord lockande.

Det är viktigt för personer med självmordstankar att ha modet att berätta, be om hjälp och söka andra sällskap så att de inte är isolerade.

Psykisk sjukdom: vad man ska tänka på

Kvinna i gruppterapi

Tidig upptäck av problemet kommer hjälpa dig att kontrollera det effektivt.

Det finns många riskfaktorer som kan påverka symptomen, men de är inte avgörande:

  • Traumatiska upplevelser, i det förflutna eller nyligen.
  • En omgivning präglad av våld eller övergivning.
  • En historia av psykiska sjukdomar.
  • En skada som orsakat hjärnskada.
  • Exponering för stressiga situationer.

Psykiska störningar är mycket vanligare än många tror. Vidare kan de dyka upp vid alla åldrar, i alla nivåer av samhället och i alla kulturer. Man måste söka hjälp för att kontrollera problemet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.