7 fraser som kan såra din partner

Ord har stor kraft. Välj dem med vishet när du grälar eller bara för en konversation med din partner, för det finns fraser som kan såra djupt.
7 fraser som kan såra din partner
Isbelia Esther Farías López

Skriven och verifierad av filosofen Isbelia Esther Farías López.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Ord har stor makt, både för de som uttrycker dem och de som mottar dem. Även den minsta av meningar kan ha oanade krafter. Varje stavelse har förmågan att inspirera, hjälpa eller såra någon. Denna effekt är ännu större när det kommer till par. Det är därför det är så viktigt att känna till de fraser som kan såra din partner.

När någon är arg så tänker vederbörande inte alltid på vad han eller hon säger, och kan såra sin partner. Detta resulterar i negativa känslor.

Alla par har sina toppar och dalar, och därför är det nödvändigt att tänka på vad man säger i förväg. Att säga vad man tänker i ett givet ögonblick kan orsaka allvarliga problem och potentiellt sätta stopp för kärleken.

Grälande par

Vilka är de fraser som kan såra din partner?

Du har förmodligen redan sagt dessa till din partner, men de är några av de uttryck som man bör undvika till varje pris i en relation. Ta en titt på dem så att du kan undvika dem. Kanske var du inte medveten om att de är fraser som kan såra din partner på ett väldigt djupt sätt.

 1. “Förlåt, men…” Att be om ursäkt och sedan säga “men” gör inget för att bygga tillit, trovärdighet och intimitet.
 2. “Jaså? Men om du…” Att vrida på saker för att vända dem mot din partner kan markera slutet för konversationen. Detta uppfattas som ett hot mot bandet ni har skapat.
 3. “Du gör alltid…” Denna fras öppnar dörren till ett ändlöst gräl och kommer få din partner att känna sig attackerad.
 4. “Du är precis som…” Att påpeka likheterna mellan sin partner och någon annan denne inte vill vara som är ett farligt sätt att yttra kritik. Detta är en av de fraser som verkligen kan såra din partner.
 5. “Jag vet inte varför jag är med dig…” Om du är tillräckligt modig för att uttrycka detta så bör du vara tillräckligt modig för att lämna förhållandet.
 6. Alla typer av svordomar.
 7. “Mitt ex skulle aldrig ha gjort så” Att kräva att din nuvarande partner ska vara som ditt ex är en omogen attityd som kan få allvarliga konsekvenser.

Mikroaggressioner

Mikroaggressioner är en maskerad form psykologisk misshandel eftersom den utgörs av små verbala attacker från din partner. Om de används varje dag och blir till en vana, kommer de otvivelaktigt leda till låg självkänsla hos den drabbade.

Mikroaggressioner är en form av övergrepp som inte lämnar fysiska märken. Den kan inte ses, och även om vi mår dåligt så kanske vi inte ens är medvetna om att det är just dessa aggressioner som är orsaken. Vi känner ofta inte igen dem förrän förhållandet nått en punkt där det inte finns någon återvändo.

Några sådana fraser som kan såra din partner är till exempel sarkastiska kommentarer, såsom: “Det går inte en dag utan att du demonstrerar hur klumpig du är” eller “Låt mig göra det, du kommer bara sabba”. De kan verka små, men de är väldigt skadliga. Detta är framförallt sant när du avslutar med frasen, “Jag säger det för att jag älskar dig.”

Dessa och många liknande omständigheter sker dagligen och blandas ofta ihop med tillgivenhet, men är nästan alltid underminerande och skadliga för den drabbade personen.

Istället för att vara uppenbara verbala övergrepp så baseras dessa på små, nedbrytande kommentarer.

Hur bör man agera?

Att gräla är en konst, och det är inte alltid synonymt med att bråka. Sättet du talar på kommer avsevärt påverka hur mycket konflikten påverkar de inblandade. Några värderingar som kan hjälpa er att undvika obekväma situationer är empati, respekt, ödmjukhet och generositet.

Följande fraser kan ta diskussionen i en bra riktning:

 • “Det du gjorde var logiskt” Denna fras är en chans att mötas halvvägs med din partner.
 • “Jag känner (på det här sättet) när du säger så” Att börja med denna mening tillhandahåller en chans för er båda ett beskriva era känslor och stärka er tillit. Vidare är det en chans för din partner att även uttrycka hur denne känner.
 • “Jag är ledsen om jag störde dig. Berätta hur du känner så att jag bättre kan förstå dig…” Glöm antaganden och gissningar när det kommer till din partners känslor. Fråga istället. Ge utrymme för förståelse i konversationen.
 • “Varför inte försöka stödja varandra?” Detta tillvägagångssätt är ärligt och bjuder in båda parter att förenas och på så sätt avsluta konversationen på ett positivt sätt. Varsamma gester och tonlägen, fysisk kontakt och en vänlig blick hjälper denna kompromiss på traven.

Missförstånd kommer alltid vara en del av mellanpersonliga relationer, speciellt när det kommer till par. För att hamna på en bra väg är det nödvändigt att använda ett framgångsrikt tillvägagångssätt inom all kommunikation, och givetvis att undvika fraser som kan såra din partner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.