Olika typer av Crohns sjukdom och tips för att hantera dem

Det finns flera typer av Crohns sjukdom, beroende på vilka tarmsegment som påverkas. Lyckligtvis är det möjligt att kontrollera symptomen på detta tillstånd.
Olika typer av Crohns sjukdom och tips för att hantera dem

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2022

Visste du att det finns flera typer av Crohns sjukdom? Till att börja med är det värt att komma ihåg att detta tillstånd tillsammans med ulcerös kolit är en del av diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom, en sjukdom som är kännetecknad av kronisk inflammation i mag- och tarmkanalen.

Idag är det ett vanligt tillstånd i moderna industriländer. Studier uppskattar en incidens på 0,1 till 16 fall per 100 000 invånare över hela världen. Därtill tenderar sjukdomen att inträffa i tjugo- och femtioårsåldern, och särskilt hos män.

I allmänhet är det en smygande, progressiv och invalidiserande sjukdom vars huvudsymptom är diarré med eller utan blod. Tidig diagnos och livsstilsförändringar gynnar lindring av symptom och kan leda till bättre livskvalitet. Här är nyckelfunktionerna.

Varför uppstår Crohns sjukdom?

För närvarande känner vi inte till någon specifik bakomliggande orsak till inflammatorisk tarmsjukdom. Forskare har lagt fram hypoteser om att kost, livsstil och stress är förvärrande faktorer för sjukdomen, men de är inte direkt ansvariga för dess uppkomst.

Man tror ändå att huvudorsaken till Crohns sjukdom är ett problem i immunsystemets funktion. Forskning tyder på att sjukdomen beror på ett oproportionerligt starkt immunsvar från tarmslemhinnan orsakat av en miljöstimulans hos en genetiskt mottaglig person.

Enteropatogener, som till exempel bakterier och virus, är ofta den utlösande stimulansen för detta onormala immunsvar.

En man med buksmärtor på grund av någon av de olika typer av Crohns sjukdom
Även om den exakta orsaken inte har fastställts, är Crohns sjukdom associerad med ett oproportionerligt immunsvar.

Vanliga symptom

Crohns sjukdom är kännetecknat av en inflammatorisk process som involverar hela vidden av tarmväggen på ett asymmetriskt, segmentellt sätt. Det kan förekomma i hela matsmältningskanalen, dock är det vanligast i de terminala delarna, som ileum och ändtarmen.

Symptomen varierar beroende på det påverkade gastrointestinala segmentet och svårighetsgraden av den kliniska bilden. Några av de vanligaste manifestationerna är följande:

 • Diarre
 • Blod i avföringen
 • Magsmärtor
 • Förlust av vikt och aptit
 • Anemi
 • Feber
 • Matthet och svaghet

Santididgt kan det även finnas extraintestinala tecken, som ledproblem och röda ögon, något som är vanligare med Crohns i tjocktarmen. I de flesta fall uppträder symptomen i 4 till 6 veckor med perioder av remission och förvärring av sjukdomen.

Vi tror att du också kan vara intresserad av att läsa den här artikeln: Biologisk terapi för Crohns sjukdom: Fördelar och risker

5 olika typer av Crohns sjukdom

I allmänhet delar man in Crohns sjukdom in i 5 typer efter deras placering i mag- och tarmkanalen. Varje grupp är förknippad med specifika symptom samt en högre eller lägre risk för långvariga komplikationer.

1. Olika typer av Crohns sjukdom: Ileit

Detta sker i nivå med den terminala ileum, den sista delen av tunntarmen. Enligt studier förekommer denna typ av Crohns hos 10 till 30 % av de drabbade. I allmänhet kännetecknas denna form av uppkomsten av kramper och obehag i den nedre högra kvadranten av buken och ovanför ljumsken. Dessutom är ihållande diarré vanligt.

Crohns sjukdom i ileum kan bli värre av förträngningar och tarmfistlar. Förträngningar är vanligt hos många patienter och beror på en onormal minskning av tarmdiametern på grund av inflammation eller ärrbildning i slemhinnan. Å andra sidan är fistlar kanaler som förbinder tarmen med andra strukturer och ökar risken för sepsis.

2. Crohns kolit

Crohns kolit kallas “granulomatös kolit”. Detta involverar en eller flera områden av tjocktarmen utan att påverka tunntarmen. Det är den näst vanligaste formen av Crohns sjukdom och förekommer hos 20 till 30 % av patienterna.

Denna form kommer karaktäristiskt med blod i avföringen, viktminskning, aptitlöshet, feber, ledvärk, hudskador och ögonförändringar. Dessutom kan individer utveckla perianal sjukdom såväl som fistelkomplikationer och tarmsår.

3. Olika typer av Crohns sjukdom: Ileokolit

Detta är den vanligaste formen av Crohns sjukdom och förekommer enligt forskning hos upp till 60 % av de drabbade. Det involverar terminal ileum och vissa områden av tjocktarmen, särskilt blindtarmen och uppåtgående tjocktarmen.

Det kännetecknas i allmänhet av diarré, feber, viktminskning och magkramper. Crohns ileokolit kan även bli värre av tarmobstruktioner, bölder och fistlar i matsmältningskanalen.

4. Jejunoileitis

Detta är en inflammation som förekommer fläckvis och som påverkar ileum och jejunum i tunntarmen. Detta är en av de mindre vanliga formerna av Crohns sjukdom. Kramper i övre och mellersta delen av magen efter att ha ätit samt diarré är vanliga symptom. I svåra fall kan tarmfistlar uppstå.

5. Gastroduodenal Crohns

Detta är en av de mest sällsynta typerna av Crohns, som påverkar ett eller flera områden i matstrupen, magen och tolvfingertarmen. Det kan förekomma i kombination med någon av ovanstående former.

Det kommer vanligtvis tillsammans med ihållande och återkommande obehag i övre delen av buken. Därtill kan vissa personer uppleva illamående och kräkningar om tillståndet är komplicerat.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artiklen:   9 naturliga sätt att lindra symptomen på Crohns sjukdom

Olika typer av Crohns sjukdom enligt det evolutionära mönstret

Vidare kan man också klassificera detta tillstånd efter dess presentationsform och dess beteende. Dessa typer av Crohns sjukdom är baserade på graden av involvering av tarmväggen och inkluderar följande former:

 • Inflammatorisk: Detta är det klassiska och initiala mönstret för Crohns i allmänhet. I denna inledande fas uppstår svullnad och sår i tarmarna utan strikturer (sjuklig förträngning) eller fistlar. I allmänhet gäller att ju större omfattningen av den inflammatoriska processen är, desto allvarligare är den kliniska bilden.
 • Stenos: Detta uppstår på grund av fibros och ärrbildning i tarmslemhinnan, vilket resulterar i en förträngning av lumen i mag- och tarmkanalen och en minskning av dess rörlighet. Denna typ visar sig vanligtvis med magkramper, ökade tarmljud, diarré och kräkningar. I svåra fall kan det leda till tarmobstruktion.
 • Perforering: Detta sker i närvaro av fistlar eller bölder som involverar hela tjockleken av tarmväggen. Fistelkanaler kan förekomma inne i buken eller kommunicera med huden på korsbenet och perineum. Vid bölder uppstår intensiv smärta och hög feber.
Kvinna med buksmärtor
Med avseende på de kliniska manifestationerna av Crohns sjukdom är det viktigt att konsultera en specialist för lämplig och personlig behandling.

Behandling av Crohns sjukdom

För närvarande finns det inget definitivt botemedel mot denna sjukdom. Det är dock möjligt att kontrollera symptomen och minska risken för långvariga komplikationer. Behandlingsalternativen sträcker sig från livsstilsförändringar till användning av läkemedel och i vissa fall kirurgiska ingrepp.

De vanligaste läkemedlen för hantering av detta tillstånd följande alternativ:

 • Antiinflammatoriska läkemedel
 • Kortikosteroider
 • Antibiotika
 • Läkemedel som motverkar diarréer
 • Immunsuppressiva läkemedel

På så sätt går det att minska inflammation och lindra de flesta symptom. Dessutom kan läkaren även ordinera kosttillskott vid undernäring.

Å andra sidan kan vissa personer behöva genomgå en operation om medicineringen inte är effektiv. I de flesta fall innebär dessa typer av kirurgi att man tar bort den drabbade delen av tarmen. Denna procedur gör det möjligt att lindra symptomen i flera år.

Några tips för att kontrollera Crohns sjukdom

Personer med Crohns sjukdom kan ha en god livskvalitet och kontrollera intensiteten av symptomen med vissa förändringar i sina vanor. I detta avseende är det lämpligt att tänka på följande tips:

 • Följ din läkares rekommendationer till punkt och pricka.
 • Avbryt inte den medicinska behandlingen när dina symptom förbättras.
 • Undvik att ta receptfria läkemedel.
 • Ät en balanserad kost rik på proteiner och vitaminer.
 • Undvik överdrivet intag av mättade fetter, mejeriprodukter med hög fetthalt, mat rik på socker och rött kött.
 • Öka din konsumtion av probiotiska livsmedel som till exempel naturell yoghurt och kimchi.
 • Inkorporera stressreducerande aktiviteter i din rutin.
 • Utför meditations- och avslappningsövningar, som till exempel yoga.
 • Minska eller uteslut konsumtionen av cigaretter och alkohol.
 • Sök stöd från vänner och familj.

Snabb diagnos och behandling är nyckeln till en bättre livskvalitet

Som du kan se finns det flera typer av Crohns sjukdom som går att identifiera beroende på vilken del av tarmen som är påverkad och vilka symptom som finns. Ett tidigt ingripande med avseende på de kliniska manifestationerna är grundläggande för att hantera sjukdomen och undvika uppkomsten av allvarliga komplikationer över tid.

Om du misstänker att du har denna sjukdom, tveka inte att söka professionell behandling. Medicinska specialister är de enda som är kvalificerade att diagnostisera detta tillstånd och ge de bästa behandlingsalternativen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Paredes J, Alosilla P, Vargas H, Junes S, et al. Epidemiología y fenotipo de la enfermedad de Crohn en un hospital de referencia en Lima Perú. Rev. gastroenterol. Perú. 2020;  40(3): 230-237.
 • Atreya R, Siegmund B. Location is important: differentiation between ileal and colonic Crohn’s disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021; 18(1): 544–558.
 • Márquez J. Enfermedad de Crohn. Enfoque diagnóstico y terapéutico de las primeras visitas. Rev Col Gastroenterol. 2014; 29(4): 404-416.
 • Baumgart D, Sandborn W. Crohn’s disease. The Lancet. 2012; 380(9853):1590-1605.
 • Freeman HJ. Natural history and long-term clinical course of Crohn’s disease. World J Gastroenterol. 2014;20(1):31-6.
 • Mills SC, von Roon AC, Tekkis PP, Orchard TR. Crohn’s disease. BMJ Clin Evid. 2011 Apr 27;2011:0416.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.