Lär dig vilka konsekvenser som kommer av näringsbrist

Många förknippar näringsbrist med en mager kropp, och med människor i u-länder. Men det finns även människor i i-länder och med andra kroppar som också lider av näringsbrist. Dagens artikel förklarar varför.
Lär dig vilka konsekvenser som kommer av näringsbrist
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Näringsbrist kan leda till att man utvecklar kroniska sjukdomar som en följd av ett otillräckligt näringsintag. Därför är det viktigt att följa rekommendationerna kring näring för att kroppen ska fungera ordentligt och för att det ska råda balans bland alla invärtes funktioner. Känner du till vilka konsekvenser du kan drabbas av vid näringsbrist?

För att uppnå det är det ytterst viktigt med en varierad och kaloribalanserad kost. Men det kan ibland vara svårt om det inte finns tillgång till mat och andra gånger för att man äter en felaktig kost. Oavsett vilket så är undernäring inget bra resultat.

Vad är näringsbrist?

Först och främst bör man vara på det klara med vad näringsbrist faktiskt är, vilket inte är detsamma som undernäring. Det senare hänvisar till brist i kalori- och näringsintag, medan det förra kan generera underskott av viktiga näringsämnen även när en person tillgodoser sitt dagliga energibehov.

Av den anledningen är det många som utvecklar näringsbrist utan att ens vara medvetna om det. Det beror på att många av symptomen uppkommer först efter ett tag. Den fysiska kroppsuppbyggnaden ändras inte nödvändigtvis avsevärt i detta tillstånd, men den kan eventuellt göra det.

Ett exempel på näringsbrist är kronisk järnbrist som orsakar anemi. Detta kan man läsa i en studie publicerad i The Medical Clinics of North America.

Nu går vi vidare och diskuterar de olika typerna av näringsbrist som en person kan uppleva.

Näringsbrist är vanligen kopplat till extrem smalhet men så är inte alltid fallet.
Näringsbrist är vanligen kopplat till extrem smalhet men så är inte alltid fallet.

Konsekvenser av näringsbrist

Näringsbrist uppstår då det finns ett energiunderskott som orsakar en progressiv minskning av vikt och muskelmassa. Problemet blir värre när man inte får i sig tillräckligt med protein. Konsekvenser av denna typ av näringsbrist är en risk för att utveckla muskelförtvining vilket i sin tur leder till att kroppen får ökade funktionella problem. Detta visar forskning publicerad i Journal of Bone Metabolism

Övervikt och konsekvenser av näringsbrist

Vissa konsumerar fler kalorier än de behöver och detta är också skadligt för hälsan. Det beror huvudsakligen på att det skapar för mycket fettmassa vilket förändrar kroppsuppbyggnaden. Och ett högt kaloriintag garanterar inte ett korrekt näringsintag. Med andra ord, även om man känner sig mätt, finns risken att man fått i sig för lite näring. Övervikt i sig innebär dessutom en ökad risk för att utveckla kroniska sjukdomar.

Konsekvenser av näringsbrist: brist på mikronäringsämnen

Även om man har en balanserad kost (ur energisynpunkt) kan man fortfarande drabbas av näringsbrist som påverkar ens allmänna hälsotillstånd. Den tidigare nämnda järnbristen kan till exempel leda till anemi. Det beror antingen på problem med näringsupptagningen eller malabsorption.

Något liknande inträffar med kalcium – en avgörande mineral för ben- och skeletthälsan. Ett otillräckligt kalciumintag samt låga D-vitaminnivåer kan leda till att man utvecklar benskörhet. En djupare diskussion om detta finns i en studie publicerad i Nutrients.

På samma sätt kan man få hälsoproblem på kort sikt på grund av otillräckligt intag av vissa vitaminer. Det mest uppenbara fallet rör skörbjugg, som orsakas av C-vitaminbrist.

Ett otillräckligt intag av mikronäringsämnen kan orsaka flertalet negativa konsekvenser. Därför är det viktigt att undvika restriktiva dieter under längre perioder. Denna typ av begränsade kostintag gör det ofta svårt att säkerställa att man får i sig bästa möjliga källor till vitaminer och mineraler.

Hälsoproblem som konsekvenser av näringsbrist

Utöver ovan nämnda scenarier, ofta kopplade till en specifik näringsbrist, är det viktigt att belysa hälsoeffekterna av undernäring i allmänhet. En person med näringsbrist kan uppleva följande konsekvenser:

Ineffektivitet i immunsystemets funktion

Oförmåga att ta upp vitamin C, vitamin D och zink påverkar immunsystemet negativt. Detta beror på att urskiljningsförmågan av vita serieceller inte sker som den ska vilket gör kroppen mottaglig för infektion.

Näringsbrist är ett mer vanligt förekommande problem i utvecklingsländer.
Näringsbrist är ett mer vanligt förekommande problem i utvecklingsländer.

Magproblem

Tarmmikrobiotan är bland det som  drabbas värst när undernäring uppstår, vilket visas i studier.

I dessa fall finns inte tillräcklig bakteriedensitet- och mångfald, vilket genererar både matsmältningsproblem och problem med näringsupptaget. Således ger det utrymme för patogena opportunistiska mikroorganismer att kolonisera, vilket orsakar obehagliga symtom.

Utveckling av kroniska sjukdomar

Vissa av mikronäringsämnena i den dagliga rekommenderade kosten har antioxidativa effekter. De kan neutralisera produktionen av fria radikaler och hindra dem från att samlas i vävnaderna. Det minskar risken för att utveckla svåra sjukdomar, vilket visas i forskning publicerad i Advances in Nutrition

Ett otillräckligt intag av antioxidanter gör det mer troligt att drabbas av kroniska hälsoproblem på längre sikt. Hjärt-kärlsjukdomar är ett exempel.

Problemets omfattning

Som man kan se utgör näringsbrist, oavsett om den beror på brist på näringsämnen eller ett kaloriöverskott, en hälsofara. Effekterna visar sig inte alltid på kort sikt. Men på en fysiologisk nivå börjar en rad försvagningar att inträffa vilket villkorar kroppens korrekta funktion allteftersom tiden går.

Av den anledningen är det viktigt att lägga grunden för en balanserad kost. Man bör sträva efter att hålla fast vid bästa möjliga kroppsuppbyggnad samt att få i sig de dagliga näringsrekommendationerna.

Näringsbrist — ett problem som är vanligare än man kan tro

Tyvärr är det fler och fler som upplever undernäring i västvärlden. Det är vanligt att många äter enformiga dieter som innehåller endast låga halter av näring, beroende antingen på felaktig information eller försummelse. Detta återspeglas i den årliga ökningen av kroniska och komplexa sjukdomar.

För att förhindra detta bör man tillämpa hälsosamma levnadsvanor från tidigt i livet. Näringsbrist kan åtgärdas. Det bästa är dock att förhindra att det alls uppstår.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • DeLoughery TG. Iron Deficiency Anemia. Med Clin North Am. 2017 Mar;101(2):319-332. doi: 10.1016/j.mcna.2016.09.004. Epub 2016 Dec 8. PMID: 28189173.
  • Yoo JI, Lee KH, Choi Y, Lee J, Park YG. Poor Dietary Protein Intake in Elderly Population with Sarcopenia and Osteosarcopenia: A Nationwide Population-Based Study. J Bone Metab. 2020 Nov;27(4):301-310. doi: 10.11005/jbm.2020.27.4.301. Epub 2020 Nov 30. PMID: 33317233; PMCID: PMC7746483.
  • Vannucci L, Fossi C, Quattrini S, Guasti L, Pampaloni B, Gronchi G, Giusti F, Romagnoli C, Cianferotti L, Marcucci G, Brandi ML. Calcium Intake in Bone Health: A Focus on Calcium-Rich Mineral Waters. Nutrients. 2018 Dec 5;10(12):1930. doi: 10.3390/nu10121930. PMID: 30563174; PMCID: PMC6316542.
  • Aune D. Plant Foods, Antioxidant Biomarkers, and the Risk of Cardiovascular Disease, Cancer, and Mortality: A Review of the Evidence. Adv Nutr. 2019 Nov 1;10(Suppl_4):S404-S421. doi: 10.1093/advances/nmz042. PMID: 31728499; PMCID: PMC6855972.
  • Nova E, et al. La estrecha relación entre la nutrición y el sistema inmunitario. Disponible en: https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicaciones/soporteNutricional/pdf/cap_01.pdf.
  • Calatayud G, et al. Dieta y microbiota. Impacto en la salud. Nutr Hosp 2018;35(6). Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112018001200004

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.