Berusningsdrickande eller hetsdrickande: Vilka är konsekvenserna?

Även om det bara görs ibland, om vi dricker för mycket på en fest eller sammankomst, kan vår hälsa påverkas negativt. Lär dig mer om effekterna av berusningsdrickande.
Berusningsdrickande eller hetsdrickande: Vilka är konsekvenserna?
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 31 oktober, 2022

Överdriven konsumtion av alkohol kan leda till negativa hälsokonsekvenser. Detta förstärks ytterligare om man har en vana att hänge sig åt berusningsdrickande, även kallat hetsdrickande.

I allmänhet anses det att denna praxis kan påverka människor negativt på kort, medellång och lång sikt, ur både fysisk och mental synvinkel. Dessutom påverkar det nervsystemet, och det skapar både en hämmande effekt och en brist på koordination, vilket ökar riskabla beteenden och risken att drabbas av skador och olyckor.

Vad är berusningsdrickande eller hetsdrickande?

Man brukar tro att problem relaterade till alkoholism är mer typiska för människor som dricker regelbundet. Men dessa beror inte bara på frekvensen, utan också på hur mycket som du konsumerar vid varje tillfälle.

Hetsdrickande är att konsumera stora mängder alkohol på kort tid.

Målet är att bli full snabbt eller att göra effekterna av drickandet mer intensiva. En person som hetsdricker kan få i sig fyra eller till och med fem drinkar på två timmar eller mindre.

Så, om en person som har en tendens till hetsdrickande stannar runt sex timmar på en social sammankomst kan det sluta med att denna dricker upp till 20 drinkar. Som ett resultat, enligt forskning, uppnås en hög nivå av berusning (med en alkoholhalt i blodet på inte mindre än 0,8 g/l).

Denna praxis är vanligare hos män mellan 20 och 40 år. Enligt en studie utförd vid José Ramón León Acosta polikliniken i Santa Clara (Kuba), var 70 % av patienterna som togs in för problem relaterade till alkoholkonsumtion i denna åldersgrupp.

Hetsdrickande personer
Hetsdrickande är vanligare i sociala sammankomster som gynnar konsumtion av alkoholhaltiga drycker.

Konsekvenser av berusningsdrickande eller hetsdrickande

Hetsdrickande kan vara mycket farligt på kort och lång sikt, både för personen själv och för dennes omgivning. Låt oss ta en titt på konsekvenserna.

Kortsiktiga effekter

När man dricker på detta sätt kan personen, förutom att känna sig yr och kräkas, även drabbas av blackouts. Och nästa dag, naturligtvis, kommer alla symtomen på baksmälla, men mycket starkare.

Aggression och kriminellt beteende

Alkohol gör oss ohämmade. Om konsumtionen är överdriven kan vi lätt “tappa huvudet” och ägna oss åt riskbeteende. Till exempel exhibitionism, oskyddat sex eller sex med främlingar. Likaså ökar möjligheterna att överfalla någon, och begå brott och övergrepp.

Ökad risk för olyckor vid berusningsdrickande eller hetsdrickande

Under påverkan av alkohol tappar vi koordinationen; våra lemmar reagerar inte och de lyder inte hjärnan. Därmed ökar risken för olyckor.

Du kan också drabbas av eller orsaka bilolyckor. Enligt forskning är sannolikheten att dö i en trafikolycka cirka 13 gånger högre när det finns en hög koncentration av alkohol i blodet.

Andningsstillestånd

I vissa fall kan personen känna sig illamående. Men på grund av sin situation kanske de inte kan driva ut sitt maginnehåll. Kräkningar kan då blockera luftvägarna, vilket leder till kvävning och hjärndöd.

Berusningsdrickande eller hetsdrickande kan leda till etylkoma

När det finns höga halter av alkohol i blodet (över 3 gram per liter) kan det uppstå en minskning av andnings- och hjärtkapaciteten, vilket utlöser etylkoma. Död genom kvävning kan då inträffa.

Ökar risken för missbruk

Frekvent berusningsdrickande är ofta det definitiva steget för att utveckla alkoholberoende, eftersom det ökar svårigheten att kontrollera alkoholkonsumtionen. Detta medför andra kroniska konsekvenser.

Leversjukdomar

På lång sikt ökar frekvent storkonsumtion av alkohol risken för leversjukdom, cirros och fettlever.

Hjärtsjukdom

Flera studier visar att berusningsdrickande ökar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom hos medelålders personer (45 år och äldre). Detta förhållande är mindre tydligt hos yngre människor.

Forskarnas slutsats är att överdriven alkoholkonsumtion inte bara påverkar förekomsten av olika kroniska sjukdomar, utan också ökar sannolikheten för att dessa sjukdomar förvärras om de redan finns.

Berusningsdrickande eller hetsdrickande påverkar de verkställande funktionerna

Konsekvenserna är också tydliga i personens kognitiva färdigheter. Detta kan man läsa om i forskning som gjorts på universitetsstudenter, där de som deltog i berusningsdrickande presterade sämre i intellektuella uppgifter. Poängen var ännu lägre ju yngre de var när de började dricka.

Risk för demens

En studie av 131 415 vuxna visade på en risk för demens som var 1,2 gånger högre för alkoholkonsumenter jämfört med måttliga drickare.

Effekterna av alkohol.
Medelålders vuxna kan uppleva en accelererad kognitiv försämring om de konsumerar alkohol i form av hetsdrickande.

Sociala och affektiva problem

Utöver de konsekvenser som vi nämner ovan är depressiva störningar, ångest, upprördhet och sömnstörningar vanliga hos personer som dricker alkohol ofta. Det finns också beteenden som kan leda till konflikter, argument, slagsmål och aggressivt beteende gentemot människorna runt dem.

Andra konsekvenser

Enligt en studie gjord i Spanien är alkoholism en av de främsta orsakerna till funktionshinder. Det påverkar också familjestrukturen (skapar dysfunktionella familjer) och leder till ekonomiska och yrkesmässiga återverkningar.

Alkohol är inte ofarligt

Konsekvenserna av hetsdrickande är olika. Alla dessa effekter är negativa och det finns inga positiva. Därför är det viktigt att jobba för att utbilda unga människor om problemet.

Falska föreställningar om att hetsdrickande inte är skadligt bör vederläggas, eftersom detta är en ovana som verkligen kan vara mycket skadlig.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Athyros V, Liberopoulos E, Mikhailidis D, et al. Association of Drinking Pattern and Alcohol Beverage Type With the Prevalence of Metabolic Syndrome, Diabetes, Coronary Heart Disease, Stroke, and Peripheral Arterial Disease in a Mediterranean Cohort. Angiology. 2007; 58(6):689-697.
  • Catalá-López F, Génova-Maleras R, Álvarez-Martín E, et al. Carga de enfermedad en adolescentes y jóvenes en España. Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 2013; 6: 80-85.
  • Ferrat C, Fernández E, González G, et al. Caracterización de las personas consumidoras de bebidas alcohólicas. Acta Med Cent. 2019; 13(4):523-531.
  • Kivimäki M, Singh-Manoux A, David Batty G, et al. Association of alcohol-induced loss of consciousness and overall alcohol consumption with risk for dementia. JAMA Netw Open. 2020; 3(9):e2016084.
  • Ministerio de Sanidad de España. Líneas de actuación en el ámbito de la prevención del consumo de alcohol. Comisión de Salud Pública: 2021.
  • Salas-Gómez D, Fernández-Gorgojo M,  Pozueta A.  Binge drinking in young university students is associated with alterations in executive functions related to their starting age. Plos One. 2016. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166834
  • Sánchez Sánchez A, Redondo Martín S, García Vicario M, Velázquez Miranda A.. Episodios de urgencia hospitalaria relacionados con el consumo de alcohol en personas de entre 10 y 30 años de edad en Castilla y León durante el período 2003-2010. Rev Esp Salud Pública. 2012; 86: 409-417.
  • Sarasa-Renedo A, Sordo L, Molist G, Hoyos J, Guitart A, Barrio G. Principales daños sanitarios y sociales relacionados con el consumo de alcohol. Rev. Esp. Salud Pública. 2014; 88(4): 469-491.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.