Fetalt alkoholsyndrom: vilka är riskerna?

Fetalt alkoholsyndrom kan få förödande konsekvenser för ett ofött barn. Vi berättar allt om tillståndet i dagens artikel.
Fetalt alkoholsyndrom: vilka är riskerna?

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2022

Att dricka alkohol under graviditeten kan leda till fetalt alkoholsyndrom. Konsumtionen kan leda till allvarliga problem som kollektivt kallas fetala alkoholspektrumstörningar. Några av störningarna inkluderar tidigare nämnda fetalt alkoholsyndrom tillsammans med fosterskador, neurologiska störningar och beteendestörningar hos barnet.

Fetalt alkoholsyndrom är den allvarligaste av alla störningar som orsakas av alkoholintag under graviditeten. Syndromet innebär problem med den neurologiska utvecklingen hos barnet. Dessutom kan det orsaka fosterskador, som en mindre storlek på huvud och hjärna.

Det värsta är dock att det inte finns något botemedel mot fetalt alkoholsyndrom. Behandlingen består i att ge livslång vård av de funktionsnedsättningar som detta tillstånd orsakar. Forskare uppskattar att förekomsten av detta problem ligger på 0,97 fall per 1000 levande födda, vilket är varför det anses vara ett folkhälsoproblem.

Vad är fetalt alkoholsyndrom?

Detta tillstånd uppstår som ett resultat av moderns alkoholkonsumtion under graviditeten. Generellt sett orsakar det hjärnskador och tillväxtproblem hos barnet. Konsekvenserna varierar från fall till fall, men är alltid oåterkalleliga.

Fetalt alkoholsyndrom som koncept konstaterades 1973. Sedan dess har kampanjer förts runt om i världen för att gravida mammor ska undvika att dricka alkohol. Ingen mängd alkohol anses vara säker under graviditeten. Det enda sättet att helt säkert undvika detta onda består i att helt avstå från att dricka alkohol under havandeskapet.

En gravid kvinna på ett läkarbesök.

Orsaker och riskfaktorer

När en gravid kvinna dricker alkohol under kommer ämnet in i hennes blodomlopp och passerar sedan moderkakan så att det når fostret som befinner sig under utveckling. Med andra ord, det är som om du gav alkohol direkt till ditt barn i magen.

Du bör också ta hänsyn till att fostret metaboliserar alkohol långsammare. Därmed blir nivåerna av detta ämne omedelbart avsevärt koncentrerade i barnets blodomlopp. Som ett resultat blir det svårt att förse fostret med rätt mängd syre och näring. Detta kan leda till möjliga hjärnskador och svårigheter i vävnads- och organutvecklingen.

Det är aldrig säkert att dricka alkohol under graviditeten. Däremot kan effekterna bli mer allvarliga när du konsumerar alkohol under första trimestern. Detta eftersom det då sammanfaller med början av utvecklingen av hjärnan och hjärtat. Därför bör du inte dricka ifall du ens misstänker att du är gravid.

Symtom på fetalt alkoholsyndrom

Svårighetsgraden av symtomen varierar från fall till fall. Vanligtvis kan läkare identifiera de mest uppenbara vid födseln på grund av egenskaper som kortväxthet och ansiktsdrag. Specifikt kan kliniska manifestationer inkludera följande:

Det är också vanligt att barnet har onormala veck i händerna. Dessutom kan dessa barn bli drabbade av hjärtfel och ledproblem. Efter födseln, och när barnet utvecklas, uppstår ofta nya symtom som inte upptäckts i första skedet.

Den allvarligaste defekten som kan uppstå är en grav kognitiv funktionsnedsättning, men även olika nivåer av kognitiva brister kan förekomma. Även beteendestörningar är vanliga, som nervositet, plötsliga humörsvängningar, nedsatta sociala färdigheter och annat.

Hjärtundesökning av spädbarn.

Behandling

Läkare diagnostiserar tillståndet baserat på moderns beteende under graviditeten, de tecken som uppträder vid födseln och genom en uppföljning av barnets utveckling på medellång och lång sikt.

Du bör notera att barn som lider av detta syndrom sannolikt kommer att utveckla psykiska störningar som depression, ångest, missbruk och annat. Dessa barn är också mer benägna att uppleva en tidig död genom självmord eller olycka. Dessutom är de mer utsatta för att utveckla olämpliga sexuella beteenden.

Förutom det faktum att det inte finns något botemedel mot detta syndrom så finns det heller ingen specifik behandling för det. Det bästa du kan göra är att tidigt ingripa med olika behandlingsspecialister. Detta kommer att främja barnets fysiska och psykiska utveckling på bästa möjliga sätt.

Det enda sättet att förebygga fetalt alkoholsyndrom hos din bebis är att undvika alkohol. Om du har problem med alkoholen är det bäst att söka hjälp mot missbruket innan du blir gravid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Charness ME, Riley EP, Sowell ER. Drinking During Pregnancy and the Developing Brain: Is Any Amount Safe?. Trends Cogn Sci. 2016;20(2):80‐82. doi:10.1016/j.tics.2015.09.011
  • del Val, B. A., Mallada, P. L., Segura, J. L. P., Pisón, J. L., Albero, S. A., & Rebage, V. (2004). Microcefalia como motivo de consulta en un Servicio de Neuropediatría de referencia regional. Revista de neurología, 38(2), 106-110.
  • Montoya Salas, K. (2011). Síndrome alcohólico fetal. Medicina Legal de Costa Rica, 28(2), 51-55.
  • Bhuvaneswar CG, Chang G, Epstein LA, Stern TA. Alcohol use during pregnancy: prevalence and impact. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2007;9(6):455‐460. doi:10.4088/pcc.v09n0608

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.