Medfödda hjärtsjukdomar: Vilka är de vanligaste?

Medfödda hjärtsjukdomar är en grupp missbildningar som påverkar hjärtat och som finns vid födseln. I den här artikeln går vi in ​​i detalj på vilka typer som är de vanligaste.
Medfödda hjärtsjukdomar: Vilka är de vanligaste?

Senaste uppdateringen: 22 april, 2022

Medfödda hjärtsjukdomar är en grupp missbildningar som påverkar hjärtat och som finns närvarande redan vid födseln. I den här artikeln går vi in ​​i detalj på vilka typer som är de vanligaste medfödda hjärtsjukdomarna och vilka konsekvenser de får.

Medfödda hjärtsjukdomar är tillstånd där en eller flera delar av hjärtats anatomi skadas. Dessa skador är närvarande från födseln, och har sitt ursprung under den embryonala perioden. Enligt den spanska hjärtstiftelsen (Fundación Española del Corazón) förekommer de hos cirka 1 % av levande nyfödda.

Eftersom hjärtat är ett viktigt organ, har dessa skador en enorm inverkan på dem som utvecklar dem. Av den anledningen är det viktigt att diagnostisera och behandla dem så snart som möjligt. Nedan berättar vi vilka som är de vanligaste och lite information om dem.

Vad är medfödda hjärtsjukdomar?

En läkare och en bebis.
Enligt uppgifter från den spanska hjärtstiftelsen föds ungefär 1% av levande nyfödda med någon form av medfödd hjärtsjukdom.

Medfödda hjärtsjukdomar är en grupp sjukdomar som kännetecknas av anatomiska skador i en eller flera delar av hjärtat. Det är inte helt klart vad orsaken är, men specialister tror att de växer fram under fosterutvecklingen på grund av många faktorer. Dessa faktorer orsakar en förändring i hjärtats utveckling när fostret växer.

Skadan finns alltså närvarande redan från födseln. Vissa är tydliga från detta ögonblick, medan andra uppvisas som symptom först senare. Det beror på typen av hjärtsjukdom och svårighetsgraden. Hjärtsjukdomar av detta slag kan drabba vem som helst oavsett kön.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Vad är blåsljud i hjärtat och vad bör man veta om det?

Vilka typer är vanligast?

Det finns cirka 300 olika typer av medfödda hjärtsjukdomar. De kan uppstå oberoende av varandra eller i kombination med andra typer hos samma person. Prognosen och behandlingen för var och en skiljer sig åt. Några av de vanligaste och mest omtalade medfödda hjärtsjukdomarna är följande:

  • Interatriell och interventrikulär kommunikation: Detta är när det finns hål i membranet som separerar förmaket eller ventriklarna. Det betyder att det syresatta blodet på ena sidan av hjärtat blandar sig med det syrefria blodet från den andra sidan och gör att det förlorar en del av syret.
  • Pulmonalklafförträngning: Den pulmonala klaffen är en ventil som är ansvarig för att reglera blodflödet från höger kammare till lungorna. När den är tunnare än normalt måste kammaren arbeta hårdare, vilket leder till att den till slut blir deformerad, med de komplikationer som detta medför.
  • Aortaklaffstenos: Aortaklaffen har till uppgift att moderera blodflödet från vänster ventrikel till aorta och sedan till resten av kroppen. En minskning i storlek gör att den vänstra kammaren är den som här får arbeta hårdare och därför löper risk att bli deformerad. Detta leder till ett dysfunktionellt hjärta.
  • Öppetstående ductus arteriosus, PDA: Ductus är ett kärl som förbinder aortaartärerna och lungartärerna hos fostret. Detta gör att fostrets cirkulation fungerar korrekt. I normala fall stänger det sig vid födseln. Om det inte händer blandas blodet i båda artärerna, vilket leder till att blodet förlorar en del av syret och att hjärtat därför blir överbelastat.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Psoriasis och kranskärlssjukdom: Hur är de relaterade?

Specifika kombinerade missbildningar

En bebis i en sjukhussäng.
Fallots tetrad är en av de kombinerade missbildningar som kräver kirurgiska ingrepp som behandling.
  • Fallots tetrad: Denna medfödda hjärtsjukdom är en kombination av 4 missbildningar. Dessa inkluderar VSD, pulmonalklafförträngning, högerkammarhypertrofi och aortadeformitet. Denna störning orsakar brist på syre hos patienterna. Det krävs operation för att rätta till det.
  • Transposition av de stora kärlen: I denna deformation har aortaartärerna och lungartärerna bytt plats. Aortan ansluter till den högra ventrikeln och lungan ansluter till den vänstra. Detta skapar två parallella cirkulationer. På ena sidan har vi det syrefria blodet, och på den andra har vi det syresatta blodet, och de blandar sig inte. För denna typ av missbildning krävs också en operation för att korrigera.

Vilka är konsekvenserna av medfödda hjärtsjukdomar?

Som vi redan har nämnt har varje typ av medfödd hjärtsjukdom en egen specifik diagnos, prognos och behandling. Vad de alla har gemensamt är att eftersom hjärtat är i ett så väsentligt organ – särskilt om det handlar om en betydande missbildning – kan det leda till allvarliga och långtgående konsekvenser.

På grund av detta är det viktigt för barnet att genomgå relevanta medicinska kontroller både under graviditeten och som nyfödd. Läkare kan diagnostisera några av dessa avvikelser redan hos fostret. I vissa fall kan man till och med behandla dem inne i livmodern.

Oavsett vilket, som vi redan har nämnt, så gäller att i vissa av dessa missbildningar, även om de är närvarande från födseln, börjar symptomen inte visa sig förrän en tid har gått och individen är lite äldre. Av den anledningen är det viktigt att uppsöka en läkare om du lägger märke till något nytt symptom eller tecken hos din nyfödda. Denna kan genomföra de nödvändiga testerna för att kunna diagnostisera och behandla tillståndet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.