Kopplingen mellan lymfsystemet och cirkulationssystemet

Lymfsystemet och blodcirkulationssystemet är två stora kärlnätverk som innehåller vätska. I dagens artikel ska vi förklara kopplingen mellan dem och deras individuella funktioner.
Kopplingen mellan lymfsystemet och cirkulationssystemet

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2022

Lymfsystemet och cirkulationssystemet är två grundläggande kroppsstrukturer. Båda är omfattande nätverk av kärl som löper genom hela kroppen. Folk tror ofta att de är oberoende av varandra, men så är det inte.

I själva verket är lymfsystemet och cirkulationssystemet förbundna med varandra. Det huvudsakliga syftet med denna förbindning är att kontrollera mängden av vätska som finns i kroppen. Därigenom hjälper de också till med att förebygga infektioner och sjukdomar.

Systemens funktionssätt är komplext, men när du har läst denna artikel kommer du att förstå hur de är uppbyggda. Vi ska beskriva blodcirkulationen och lymfsystemet och hur de båda kompletterar varandra.

Lymfsystemet och cirkulationssystemet och deras funktioner

Vad är cirkulationssystemet?

Cirkulationssystemet ansvarar för att transportera blod till vävnader och organ runt om i kroppen. Det består av blodkärlen och hjärtat. Tänk på att hjärtat är pumpen som pressar blodet genom kärlen.

Detta är en viktig uppgift, eftersom blodet transporterar det syre som cellerna i alla vävnader behöver för att överleva. Även andra ämnen (näringsämnen, hormoner och gaser) förs ut genom blodet, vilket du kan läsa mer om i denna artikel i Visuals Online.

Vidare hjälper cirkulationssystemet till med att avlägsna slaggprodukter, såsom koldioxid och vissa proteiner. Nästan 90 procent av allt blod som pumpas ut återvänder till hjärtat.

Vävnaderna filtrerar de återstående 10 procenten med hjälp av kapillärerna. Den filtrerade vätskan innehåller proteiner, slaggprodukter, bakterier och andra mikroorganismer som separeras från de flesta blodcellerna.

Vad är lymfsystemet?

Precis som cirkulationssystemet utgörs lymfsystemet av ett nätverk av kärl och vävnader. Den vätska som transporteras i detta system kallas lymfa. Lymfkärlen är rörformade strukturer som grenar ut sig genom hela kroppen. Det finns mellan 500 och 600 lymfknutor fördelade runt om i kroppen.

Lymfsystemets huvudsakliga uppgift är att rena lymfan från onormala celler och smittsamma mikroorganismer. Med andra ord spelar det en ledande roll i immunförsvaret. De organ som är involverade i detta är halsmandlarna, brässen (eller thymus) och mjälten.

Alla dessa organ är ansvariga för att producera immunsystemets celler, varibland T-lymfocyter och B-lymfocyter. Detta är särskilda celler som har till uppgift att bekämpa smittämnen på ett specifikt sätt. Det betyder att de förflyttar sig tillsammans med lymfan och koncentrerar sig i lymfknutorna, som fungerar som ett filter mot potentiellt aggressiva partiklar.

Lymfsystemet förgrenar sig ut i hela kroppen.
Lymfsystemet når ut i alla kroppens vävnader.

Detta kanske intresserar dig: Hur man upprätthåller god cirkulation

Hur hör lymfsystemet och cirkulationssystemet samman med varandra?

En del människor tror att lymfsystemet och cirkulationssystemet är oavhängiga av varandra. Men blodkärlen är inte ogenomträngliga och små mängder av vätska kan därigenom läcka ut.

Enligt en artikel i Breast Cancer ansamlas denna vätska i utrymmena mellan cellerna och vävnaderna. Därefter fångas den upp av kärlen i lymfsystemet och bildar lymfan.

Lymfsystemet är emellertid inte slutet. Det innebär att det kan avge och samla upp vätskor. Och till skillnad från cirkulationssystemet har det ingen pump som pressar vätskan framåt, på så sätt som hjärtat gör. Alltså rör sig lymfan långsamt.

Lymfans förflyttning beror på det tryck som musklerna utövar på lymfkärlen. Därför stimuleras den av kroppsrörelser, som exempelvis gång.

Lymfkretsloppet

De mindre lymfkärlen kallas även kapillärer och vätskan dräneras via dessa. Lymfan lämnar lymfkapillärerna och rör sig vidare till uppsamlingskärlen, som är större och har klaffar.

Klaffarna gör att lymfan bara kan cirkulera i en riktning. Därefter passerar vätskan genom lymfknutarna vilka, som vi redan nämnt, är ansvariga för bortfiltreringen av slaggprodukter, toxiner och mikroorganismer.

Lymfknutarna innehåller celler från immunsystemet, vilket gör att de kan motverka infektioner. Knutorna finns runt om i hela kroppen men är särskilt koncentrerade i vissa områden, såsom i armhålorna, i ljumskarna och i halsen.

Lymfan lämnar lymfknutorna och förflyttar sig sedan vidare till lymfgångarna som tömmer den in i en stor ven. Sålunda återförs vätskan till blodomloppet.

Infektioner i lymfsystemet eller i cirkulationssystemet

Lymfsystemets funktion består i att rensa kroppsvätskorna i syfte att förhindra infektioner. Blodet är vanligen sterilt, eftersom cirkulationssystemet är slutet.

Dock kan en infektion uppkomma till följd av sår, katetrar eller nålar. När så sker går immuncellerna, antikropparna och andra agenser till angrepp mot smittämnena.

Men om kroppen inte kan avlägsna dessa mikroorganismer sprider de sig snabbt. När bakterier kommer in i blodet uppstår bakteriemi. När det rör sig om virus talar man om viremi. Och om smittämnena börjar reproducera och sprida sig kallas det sepsis.

Infektioner i lymfsystemet

Normalt finns det ingen mikrobiota i lymfsystemet, eftersom immuncellerna vanligen eliminerar alla smittämnen på ett tidigt stadium.

Dock kan särskilt virulenta smittämnen bryta igenom detta försvar. När så sker uppstår en infektion i lymfsystemet vilket i sin tur leder till en kraftig inflammatorisk reaktion. Vi säger att lymfangit föreligger då denna reaktion äger rum i lymfkärlen.

Vidare innebär en svullen lymfknuta att personen i fråga har en lymfkörtelinflammation (lymfadenit). Detta är vanligt förekommande hos människor med nedsatt immunförsvar.

Lymfkörtelinflammation är inte ovanligt hos barn.
Lymfkörtelinflammation är mer märkbart hos barn, men det behöver inte vara allvarligt.

Man kan stimulera lymfsystemet och cirkulationssystemet

Lymfsystemet är ett grundläggande system och eftersom det är förbundet med cirkulationssystemet måste det upprätthålla en konstant mängd vätska i kroppen. Dessutom samarbetar de båda systemen för att skydda kroppen mot infektioner.

I motsats till cirkulationssystemet har emellertid lymfsystemet inte någon pump som kan pådriva cirkulationen. Följden blir att ansamlingar kan uppkomma.

Ett sätt på vilket man kan stimulera lymfsystemet är att träna: att promenera, jogga, simma eller styrketräna kan hjälpa. Vidare kan massagebehandling vara nyttigt.

Manuellt lymfdränage förbättrar lymfcirkulationen. Det består i att man utövar ett lätt tryck på olika delar av kroppen i kärlens riktning. Därigenom bidrar man till att stimulera systemet och minska uppkomsten av ödem.

Detta kanske intresserar dig…

https://steptohealth.com/the-link-between-the-lymphatic-and-circulatory-systems/

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.