Så kan zink stärka immunförsvaret

Den roll som zink spelar för immunförsvaret har studerats under de senaste åren. Av denna anledning rekommenderar specialister nu att man äter zink för att förbättra kroppens försvar mot infektioner.
Så kan zink stärka immunförsvaret
Mariana Sánchez Huergo

Skriven och verifierad av nutritionist Mariana Sánchez Huergo.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Zink är en av de essentiella mineraler som bidrar till att stärka immunförsvaret. Generellt sett kan vi säga att det är viktigt med rätt näring för att din kropp ska kunna försvara sig mot infektioner. 

En studie publicerad i tidningen Nutrients framhåller att vitaminer (så som A, B6, B12, C, D och E) samt mineraler (selen, magnesium, järn, zink och koppar) kompletterar immunsystemets försvar.

Men det är vanligt att man får i sig för lite av dessa näringsämnen, vilket kan ge fler infektioner och med dem påföljder. I denna artikel ska du få lära dig vilken roll zink spelar för hälsan och hur du kan optimera ditt zinkintag. 

Så kan zink stärka immunförsvaret

Först och främst, så är akuta luftvägsinfektioner så som säsongsinfluensan och det pågående utbrottet av COVID-19 en vanlig orsak till hälsoproblem och dödlighet över hela världen. Faktum är att WHO (Världshälsoorganisationen) uppskattar att säsongsinfluensan orsakar 3 till 5 miljoner allvarliga sjukdomsfall. Dessa kräver inläggning på sjukhus och orsakar höga dödstal över hela världen.

Även om bra hygienrutiner och vacciner är effektiva verktyg för att skydda sig mot infektioner, är det inte alla sjukdomar av denna typ som ens har ett vaccin. Vacciner tar lång tid att utveckla. Det kan faktiskt ta flera år innan ett vaccin är godkänt.

På grund av detta behöver vi också utveckla strategier för att ta hand om epidemier av infektioner. Ett sätt är till exempel att använda immunonutrienter för att stärka immunförsvaret. Fortsätt läsa för att ta reda på mera om vilken roll zink spelar, hur mekanismerna bakom mineralet fungerar och vilken mat som innehåller zink.

Zink stärker immunförsvaret: En patient på sjukhus.
En brist på vissa näringsämnen som zink kan försvaga ditt immunförsvar. Av denna anledning är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid din kost, i tillägg till konventionella behandlingsmetoder.

De viktigaste egenskaperna hos zink

Forskare har känt till den roll som zink spelar för immunförsvarets funktion under en lång tid. De upptäckte tymulin, som är beroende av zink och som spelar en roll för utvecklingen av T-lymfocyter i thymuskörteln, redan för fyra decennier sedan.

Detta spårämne är en väsentlig komponent av mer än 3 000 proteiner som fungerar som enzym och transkriptionsfaktorer. De deltar i cellens signalvägar och reparation av DNA och dess delningsprocesser.

Läs också: Upptäck egenskaperna hos och fördelarna med zink

Mekanismerna i immunförsvaret

Bland de många funktioner inom signaltransduktion och celltillväxtprocesser som detta mineral uppvisar, är det inte överraskande att det också spelar en viktig roll i immunförsvaretEnligt en artikel publicerad i tidningen  Metallomics är zink nödvändigt för T-cellernas mognad och balans. 

Forskare har till exempel visat att zinkbrist kan orsaka Th1 lymfocyt-medierad immunitet och gynna inflammationer (karaktäriserade av utsöndring av interleukin 1β).

Källor till zink i livsmedel

Som vi redan nämnde så har forskare vid flertalet tillfällen studerat vilken roll zink har för att stärka immunförsvaret. Du kan få i dig detta mineral i form av kosttillskott eller multivitamin. Men förstås är det bäst att få i sig zink naturligt via kosten.

De viktigaste källorna är följande (RDI är enligt Livsmedelsverket 7 mg för kvinnor och 9 mg för män):

 • Ostron, som ger 76 mg per 85 g.
 • Berikade sädesslag, som ger 15 mg per 30 g.
 • Nötkött, som innehåller 6,3 mg per 100 g.
 • Kyckling, som ger 2,7 mg per 100 g.
 • Fläsk, som bidrar med 2,9 mg per 100 g.
 • Fisk och skaldjur är också en bra källa till zink. Till exempel musslor ger 21 mg per 100 g medan sardiner ger 3 mg per 100 g.
 • Slutligen är det värt att notera att baljväxter också är en måttlig källa till zink. De bidrar med 1,9 mg per 170 g portion.
Olika livsmedel med zink som stärker immunförsvaret.
Även om det är möjligt att inta zink via kosttillskott, är det bäst att få det via naturligt intag.

Betydelsen av zink och kosttillskott för att stärka immunförsvaret

Det är viktigt att fastställa rekommenderade intag av mikronäringsämnen. Till en början så är det myndigheter som EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som ska godkänna intag av kosttillskott.

Mera specifikt rekommenderar specialisterna att vi äter mellan 8 och 11 mg zink per dag, för att stöda den optimala funktionen hos immunförsvaret.  Slutligen är det också viktigt att belysa vikten av att äta animaliska produkter som huvudkällan till zink. Även om de inte är den enda källan, så är det något som är viktigt för vegetarianer och veganer att tänka på. 

Du kanske är intresserad av: De fantastiska fördelarna med magnesium

Vikten av korrekt kost

Till slut är det viktigt att påpeka att man behöver äta en hälsosam och varierad kost för att få alla vitaminer och mineraler som är nödvändiga för att kroppen ska fungera. Faktum är att man har observerat brist på olika mikronäringsämnen hos överviktiga personer och personer med fetma.

Enligt en artikel publicerad i Endocrine, Metabolic & Immune Disorders, är en av anledningarna till att överviktiga individer lider av näringsbrist konsumtionen av processad mat. Denna typ av livsmedel innehåller för mycket transfetter och socker. Den här maten leder inte bara till viktuppgång utan saknar också nödvändiga vitaminer och mineraler. Som en följd av att man äter den ökar sannolikheten för att man drar på sig infektionssjukdomar. 

Av denna anledning är det alltså nödvändigt att komma ihåg vilken roll zink och andra näringsämnen spelar för att stärka ditt immunförsvar och stötta dess funktioner. Detta, tillsammans med grundläggande hygienrutinerkommer därmed att göra din kropp mera förberedd för att kämpa mot infektioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • World Health Organization Influenza (Seasonal). Available online: https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/influenza-(seasonal) (accessed on 2 March 2020).Calder P, Carr A, Gombart A, Eggersdorfer M. Optimal
  • Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System Is an Important Factor to Protect against Viral Infections. Nutrients. 2020;12(4):1181.
  • Haase H, Rink L. Multiple impacts of zinc on immune function. Metallomics. 2014;6(7):1175.
  • Bonaventura P, Benedetti G, Albarède F, Miossec P. Zinc and its role in immunity and inflammation. Autoimmunity Reviews. 2015;14(4):277-285.
  • Elmadfa I, Meyer A. The Role of the Status of Selected Micronutrients in Shaping the Immune Function. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders – Drug Targets. 2019;19(8):1100-1115.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.