Terapeutisk massage - olika typer och fördelar

En terapeutisk massage varierar beroende på den fysioterapeutiska teknik som används för att behandla olika kroppsliga besvär. Idag tar vi en titt på de vanligaste metoderna.
Terapeutisk massage - olika typer och fördelar

Senaste uppdateringen: 07 juni, 2020

Det finns flera olika typer av terapeutisk massage, och de delas i sin tur in i många olika kategorier. Dessa tekniker är fantastiska när det gäller att behandla kroppsliga besvär, och de kan vara väldigt effektiva när det kommer till att minska smärta.

Massage är en manipulation av mjuka vävnader som går ut på att utföra en rytmisk rörelse med tillräcklig intensitet på vissa kroppspunkter. Manipulationen sker antingen på ytliga lager av vävnaden eller på de djupa skikten.

Massage kan användas för terapeutiska och hygieniska syften och även i idrottssammanhang. Hygienisk massage har främst ett estetiskt syfte, medan idrottsmassage är bra före och efter fysisk aktivitet.

Etymologin av ordet “massage” förklarar dess ursprung. På arabiska står mass för att “försiktigt gnugga.” Samtidigt är det grekiska ordet för det massein, vilket betyder “att gnugga”, och det hebreiska språket använder ordet mashech, vilket betyder “känna runt”.

I denna artikel ska vi främst diskutera de olika typerna av terapeutisk massage. Men innan vi börjar att klassificera dem, ska vi ta en titt på hur de påverkar människokroppen.

Effekterna av terapeutisk massage på kroppen

Generellt sätt finns det inga begränsningar för när man kan utföra terapeutisk massage, förutom vid specifika tillstånd som eventuellt kan förhindra vissa rörelser. Med andra ord kan man i vissa fall behöva anpassa massagen eftersom det kan vara mer fördelaktigt. Detta gäller inom alla olika typer av terapeutisk massage.

Det är ett misstag att tro att man endast använder massage för att behandla muskelbesvär. Fördelarna med terapeutisk massage är också fysiska och psykologiska. Du kan även kombinera två eller flera typer av massage i samma behandling för att förbättra ojämn hudvävnad.

Några av fördelarna med terapeutisk massage är:

 • Muskelförbättring
 • Distribution av sammandragna muskler
 • Långsiktig vävnadsflexibilitet
 • Smärtlindring
 • En känsla av välbefinnande
 • Förbättring av blod- och lymfatisk cirkulation

Olika typer av terapeutisk massage

En kvinna masserar en kvinna
De olika typerna av massage varierar beroende på deras tekniska och terapeutiska syften.

Även om klassificeringen av de olika typerna av terapeutisk massage varierar, kommer här en generell lista som beskriver dem enligt deras mekanik:

 • Gnidning
 • Knådning
 • Friktion
 • Kompression
 • Slag
 • Vibrationer

Låt oss ta en titt på var och en av dem i detalj:

Terapeutisk massage: gnidning

Denna handlar om att enhetligt och långsamt gnida ett kroppsområde. Generellt sett kan rörelserna vara längsgående eller cirkulära. Det är väldigt viktigt att inte behandla någon vävnad som inte behöver det.

Djupmassage är en massagevariant inom denna kategori. Således är dess syfte avslappning samt att förbättra blodcirkulationen och den lymfatiska cirkulationen. Massagen främjar det venösa återflödet som ofta hindras vilket leder till att öka cirkulationen.

I sin ytliga variant kan friktionsmassage öka cirkulationen i yttre vävnader såsom huden, samt främja hudregeneration.

Knådning

Sammantaget är detta en av de mest energiska typerna av terapeutisk massage, tillsammans med slag. Knådning lösgör ytlig vävnad från det djupa skiktet och förskjuter muskelfibrerna. Således kombinerar denna teknik placering samt vrid- och sträckningsrörelser, som alla utförs rytmiskt.

Knådning kan användas för att avlägsna giftiga ämnen från vävnaderna, för att främja musklernas näringssättning samt främja avslappning. Djup knådning kan öka muskelns sammandragande kapacitet.

En man maserar en annan mans ben
I denna teknik utför man korta rörelser. Terapeuten måste använda ett kontrollerat tryck vilket denna ofta gör med hjälp av fingertopparna. Detta är vanligtvis en massage som tillämpas på lederna.

Kompression

Denna teknik är statisk, så vid denna massage är vävnadsförskjutning inte en effekt. Här upprätthåller terapeuten kompressionen av området i en halv minut upp till en minut utan att röra sig åt sidorna.

Slag

Inom de olika massagetyperna som innebär knådning, är slag en av de mest energiska. Det finns två sätt att göra det på: dunkande och hackande. Terapeuten dunkar med handflatorna genom att hålla händerna kupade. Med samma hållning utför de massage genom att hacka med händernas yttersta kant, och upprätthåller ett konstant tryck och hög energi. Dessutom gör de detta genom att hela tiden hålla en kontakt med och huden.

Således ökar slagen cirkulationen i det behandlade området, samt ger näring till musklerna, ökar muskelkontraktionerna och normaliserar muskeltonen. Dessa effekter gör att många också anser att detta är en stimulerande massage. Detta beror på att det förbättrar det allmänna välbefinnandet för personen som behandlas.

Vibrationer

Rörelserna i denna teknik är korta och rytmiska. Dessutom är händerna i konstant kontakt med huden, och terapeutens underarmar avger statiskt kontraktioner som skapar vibrationer. Terapeuter blir snabbt trötta när de utför denna typ av massage. Muskelavslappning, stimulering av cirkulation och frisläppning av lungsekret för patienter som lider av luftvägsbesvär är bara några av dess effekter.

Visste du redan detta om terapeutisk massage? Som du kan se sträcker sig fördelarna långt utöver muskelåterhämtning. Konsultera en expert för att avgöra vilken typ av massage som passar dig bäst och som du skulle kunna inkludera i din terapi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fritz, Sandy. Fundamentos del masaje terapéutico. Editorial Paidotribo, 2001.
 • Anglada, Josep Ferrer. Masaje avanzado: valoración y abordaje de las disfunciones del tejido blando. Elsevier Health Sciences, 2018.
 • Vazquez, J. (2009). Manual Profesional del Masaje. In Manual Profesional del Masaje (p. 100).
 • Silega, G. (2010). Masaje. In Tratado de Medicina Física, Hidrología y Climatología Médica (pp. 58–70). USA: Hyppocrates publishing.
 • Pecos Martín, Daniel. “Los efectos adversos del masaje.” (2017).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.