Hur man hanterar humörsvängningar under tonåren

november 28, 2018
Tonåren anses vara en av de stressigaste perioderna för föräldrar eftersom barnet har humörsvängningar som bottnar i djupgående förändringar. Idag ska vi kolla noggrannare på orsakerna bakom humörsvängningarna och ge dig verktyg för hur du som förälder kan hantera dem.

När barn når tio- eller elvaårsåldern börjar de genomgå intensiva förändringar av olika slag. Detta innebär fysiska, känslomässiga, psykologiska och sociala förändringar, samt förändringar i humör, vilka alla påverkar hur barnen utvecklas i tonåren. Därmed är det inte ovanligt att barn har humörsvängningar i tonåren, och dessa är ett resultat av de ovan nämnda processerna.

Många föräldrar är rädda för detta stadium av emotionell instabilitet hos deras ”unga vuxna”. De facto anses tonåren som stadiet när föräldrar känner mest stress.

Det kan också vara en fascinerande erfarenhet, både för föräldrar och barn, speciellt om man har de verktyg som behövs för att förstå och hantera det.

Orsakerna till humörsvängningar under tonåren

För det första bör det noteras att tonåren är en fas i livet då processen av fysisk, mental och sexuell mognad påbörjas. Dessa förändringar gör att tonåringar ser deras familjer och deras sociala omgivning på ett nytt sätt, och detta kan orsaka humörsvängningar under denna tid.

Däremot måste vi poängtera att även om vi alla gått igenom denna fas, finns det många olika sätt att uppleva detta som en tonåring.

Allmänt brukar förändringarna leda till förundran, ångest, rädsla eller till och med vånda hos tonåringen. Processen kan underlättas genom att både barnen och deras föräldrar lär sig så mycket som möjligt om de utmaningar som de kommer möta längre fram.

På dåligt humör

Därför vill vi dela några viktiga saker som ni kan lägga på minnet när er familj går igenom denna fas.

Fysiska förändringar

Ända från befruktningen förändras kroppen konstant och detta kan leda till vissa komplicerade problem under puberteten. Bland annat börjar kroppshår växa på nya ställen och sekundära könskarakteristika uppkommer.

Pojkar genomgår en förändring av sin röst, utvecklar testiklar, och får sin första ejakulation. Flickornas bröst växer och de får sin första mens med mera.

I denna fas får man en kroppslig självmedvetenhet medan man även kan uppleva attraktion och sexuell upphetsning. Därför blir fysiskt utseende och självbilden viktiga frågor för ditt barn.

Dessa kan leda till en hel del oro hos ungdomar. De kan dock lära sig att acceptera förändringarna och anpassa sig till dem.

Emotionella förändringar

Känslorna som tonåringen känner ligger nära ytan. Därför kan ungdomar snabbt och plötsligt uppleva allt från glädje, rädsla och ångest till ilska, sorg och irritation. Detta varierande känslotillstånd är vanligt.

Dessutom kommer tonåringar ha ett större behov av ett privatliv och de kommer börja oroa sig över framtiden. Detta är ett resultat av den djupa personliga transformation som de går igenom. De försöker finna sig i deras inre och yttre värld för att finna sina egna identiteter.

Kognitiva förändringar

Hjärna

En annan fundamental aspekt av identitetens utformning i denna fas är utvecklingen av abstrakt tänkande, d.v.s. kapaciteten att tänka på saker som man inte kan se eller röra.

Deras förmåga att resonera låter dem, i själva verket, lösa problem genom att överväga flera synvinklar och till och med förutse konsekvenserna av deras och andras beteende.

Detta är väldigt viktigt, i och med att resonerande hjälper dem att samexistera med sina föräldrar och andra samhällsmedlemmar allmänt. Att resonera och ha slutledningsförmåga hjälper dem också att bättre förstå de sociala normer som de bör följa i olika situationer.

Förändringar i beteende

Sökandet efter frihet är konstant under ungdomen.

Trots att de kan tänka som vuxna, saknar tonåringar egna erfarenheter, och de är fortfarande tvungna att leva inom vissa begränsningar. Detta är precis den punkt där konflikt mellan barn och förälder lätt kan uppkomma.

Humörsvängningar är vanliga under tonåren

Tonåringar reflekterar ofta över sitt interna kaos genom att antingen inte ta hand om sig själva eller genom att oroa sig för mycket över sitt fysiska utseende. Dessutom sover tonåringar fler timmar per natt än tidigare. Detta är på grund av att de är i ett större behov av psykisk vila efter en högre energiåtgång och en högre hormonell påfrestning. Det är viktigt att man har förståelse för detta.

Förstärk bandet mellan er från tidig barndom

Tonåringar behöver fortfarande samma mängd kärlek och uppmärksamhet av dig som innan. Därför är det viktigt att du bygger upp ett bra förhållande mellan er ända från barndomen så att de vet att du finns där för dem.

Det är viktigt att komma ihåg att förhållandet mellan er kommer att genomgå förändringar. Men dessa kan vara väldigt konstruktiva och glädjegivande.

Så, hur kan du spela en god roll som förälder och hantera dina barns tonår och humörsvängningar?

Hur man kan hjälpa tonåringar

Ung man

Till all lycka finns det några väldigt bra egenskaper som föräldrar kan använda för att med framgång bemästra tonåringars humörsvängningar och alla dess efterverkningar.

Visa dem kärlek

Föräldrar formar väldigt speciella band med sina barn genom rollerna som kärleksfulla personer med ett genuint intresse för barnen. Det är genom ditt exempel som de lär sig att älska och bry sig om andra människor.

Kom ihåg att trots deras likgiltighet, hårda ord, eller kritik mot dig eller sina lärare, behöver ungdomar kärlek, förståelse och acceptans. Det blir lättare att förstå deras humörsvängningar om man lär sig att ge barnen det de behöver.

Ge dem stöd

Något som är väldigt viktigt för tonåringar är att de känner att de kan lita på sina föräldrar. De behöver dig för att bekräfta deras insatser och prestationer, men det är också mer än så.

De är också i behov av förstärkning av sin identitet. Som förälder är du den bästa personen att uppmuntra dem att tro på sig själva och uppnå sina mål.

Sätt gränser

Att sätta regler och standarder är väsentligt för att dina barn ska känna sig emotionellt säkra. Reglerna kan också bli ett utmärkt verktyg för att hjälpa dem kontrollera sina liv och lägga struktur till vardagen.

Tonåring

Du bör dock vara försiktig. Du ska inte sätta regler som är för strikta, men ej heller för slapphänta och tillåtande. Det är bättre att vara balanserad och sätta tydliga gränser med goda förklaringar.

Läs också: Vad är “rikt barn-syndrom”?

Visa gott exempel

Som vi nämnde ovan kommer barnens resonerande förmåga att blomstra i tonåren. De kommer att observera allt du gör och säger. Försök vara konsekvent i det du gör och med det du vill ingjuta hos dina barn. Kom ihåg att du är deras första referens i sökandet efter en identitet.

Visa dem respekt

Alla är värda respekt – detta är väl känt. Ibland är det lätt att glömma att även barn är individer, och bör behandlas med respekt.

Erkänn deras autonomi även om de inte tänker på samma sätt som du. Försök förstå deras synvinklar, känslor och behov.

Några reflektioner

Humörsvängningar, tillsammans med de fysiska, psykologiska och känslomässiga förändringarna som sker, är definitivt en utmaning för både barn och föräldrar.

Om du bygger ett gott förhållande till dina barn baserat på kärlek, förståelse och respekt från unga år, kommer deras tonår bli en lättare och mer givande process för er alla.